Varför är guld dyrt?

Varför är guld dyrt? I augusti 2020 nådde guldpriset historiens högsta punkt. Ett uns guld var värt mer än 2000 $. Denna metall har varit känd och älskad sedan ”tidernas begynnelse”. Men aldrig tidigare hade guld varit så värdefullt… Det är naturligt att ställa frågan: varför? Vad är det för speciella egenskaper som gör guld till en så viktig del av världens ekonomi? Guld är inte den mest sällsynta metallen i världen. Inte ens den dyraste. Det är inte den metall som används mest i industriella och tekniska processer. Vad är altså dess ”hemlighet”? Det korta svaret är: ”Guld är värdefullt eftersom folk hade kommit överens om att guld är värdefullt”. Detsamma gäller för fiatvalutor. Dess värde beror på en social överenskommelse om att pengar har ett värde. Så alla vet att pengarna hen får som betalning kan växlas mot till exempel en bil eller mat i butiken. Butiksägaren kommer att använda samma kontanter för att fylla sina hyllor och betala sina arbetare. Och denna cirkel fortsätter så länge tron på pengarnas värde vidmakthålls. Om butiksägare slutade tro att pengar har något värde, om hen bestämde sig för att hen bara skulle acceptera guldklimpar eller Bitcoin som betalning, skulle det färgade papperet vi har i våra plånböcker bli värdelöst på en sekund.

Varför är guld dyrt??

Och guld anses vara ett av de äldsta exemplen på pengar i vår historia. Den långa traditionen är en av anledningarna till att guld fortfarande är mycket värdefullt idag. Sedan de första civilisationernas tid hade denna metall varit extremt eftersökt och uppskattad. Delvis är det tack vare dess unika egenskaper. Järn, bly, koppar och aluminium korroderar med tiden. Med andra ord blir de till rost. Det gör dem svårare att använda som mynt som skulle hålla ett konstant värde. Ädelmetaller är för det mesta opåverkade av vädret. Platina och palladium har dock varit extremt sällsynta genom historien, det hade varit en omöjlig uppgift att basera en blomstrande ekonomi på deras värde. Så är inte läget med guld. Dess närvaro i naturen är tillräckligt stor för att göra så mycket mynt som en tidig civilisation behövde. Men samtidigt är guld sällsynt nog för att göra denna process komplicerad och exklusiv. Förutom som pengar har guld ofta använts som en dekorativ metall, tack vare dess egenskaper. Motstånd mot väderförhållanden och lätthet med vilken den kunde ha gjutits till former gjorde guld till förstahandsvalet för smycken, men också en viktig industriell metall i senare tid.   ”Guldkulten” av guld består mer än fem tusen år. Under den långa perioden har guld blivit en symbol för värde och lyx. Men också en tillgång för värdeförvaring. Det finns många välkända jämförelser av värdet av guld och pengar. Till exempel säger en sådan jämförelse att en välgjord toga i antikens Rom värderades till samma mängd guld som du skulle behöva spendera idag för att få en skräddarsydd kostym. Dessutom värderas en genomsnittlig bil tillverkad av Ford idag i guld ungefär samma som modell T värderades för 110 år sedan. I amerikanska dollar har priset gått upp mer än hundra gånger. Med andra ord har dollarn tappat mer än 99 procent av sitt värde under åren, på grund av inflationen. Men guldvärdet förblev detsamma.

Kommer guld att bli ännu dyrare?

En annan speciell kvalitet hos guld är mångfalden av dess användning. Cirka 50 procent av guldet som köps under ett år köps som en investering. Dvs: som mynt och tackor som används som en fristad på marknaden. De övriga 50 procenten går till smycken och industriellt bruk. Så även om guld slutade vara populärt som en säker investering, skulle det fortfarande vara eftertraktat på marknaden. Slutligen kan värdet på ett guldmynt eller tacka aldrig vara noll. Aktier och obligationer, även kryptovaluta, kan bli värdelösa. Guld kan inte. Det har inte bara användningsvärdet utan också produktionskostnaden. Kostnaden för att bryta ett uns guld är cirka 1000 $. Om guldpriset sjönk under den nivån skulle produktionen stoppas. Vilket skulle leda till brist på guld på marknaden. Det skulle i sin tur få guldpriset att stiga. Detta är det korta svaret på frågan varför guld är dyrt. Men ännu viktigare fråga för alla investerare är: kommer det att bli ännu dyrare?  Bank of America hävdar att den har svaret. Och svaret är: ja. I deras förutsägelser borde ett uns guld vara värt mer än 3000 $ i slutet av nästa år. Det är 50 procent mer än vad guld är värt idag. Med andra ord har guld ett rikt förflutet. Men också en ljus framtid.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy