Üldsätted

ÜLDTINGIMUSED

Üldsätted

Kohaldamisala

Artikkel 1

1.1. Ettevõtte AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. üldtingimused (edaspidi: üldtingimused) reguleerivad investeeringukulla, hõbeplaatide ja -müntide ostu-müügi tingimusi, müüja ja ostja vahelisi suhteid, müüja õigusi ja kohustusi ning ostja õigusi ja kohustusi, rakendades usalduspõhimõtet ning järgides kehtivaid isikuandmete töötlemise eeskirju ja põhimõtteid.

1.2. Eseme müüja on ettevõte AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o., KMKR number: 629525537808, mis on kantud Horvaatia Rijeka kaubanduskohtu kohturegistrisse, registreerimistunnistusel subjekti registrinumber (MBS) 040314829 (edaspidi: müüja).

Geograafiline aadress ja kontaktandmed AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410

Opatija, telefoninumber: + 385 1 6066 088, e-posti aadress: info@aurodomus.com.

Investeeringukullana määratletud esemete ostja (edaspidi: ostja) on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kavatseb osta investeeringukullana määratletud eseme ja saada selle omanikuks (edaspidi: ese) ning on nõus maksma sama eseme eest kindlaksmääratud või kindlaksmääratavat hinda.

1.3. Käesolevad üldtingimused hõlmavad ka lepingueelset teadet ja osutavad ostu-müügilepingu sõlmimisele, kui ostja on tarbija, s.o iga füüsiline isik, kes teeb õigustehingu või tegutseb turul väljaspool oma kaubandusvaldkonda, äritegevust, ameti- või kutsetegevust ning kui ostu-müügileping sõlmitakse kaupleja ja tarbija vahel müügi- või teenuste osutamiseks ette nähtud süsteemis ilma kaupleja ja tarbija samaaegse füüsilise kohalolekuta ühes kohas, mille korral kuni lepingu sõlmimise hetkeni ja lepingu sõlmimiseks kasutatakse üksnes ühte või mitut sidevahendit. Sidevahendite all mõeldakse kõiki vahendeid, mida saab kasutada kauglepingute sõlmimiseks ilma kaupleja ja tarbija samaaegse füüsilise kohalolekuta ühes kohas, näiteks internet ja e-post. Lepingu sõlmimist veebisaidi www.aurodomus.com kaudu käsitletakse kauglepingu sõlmimisena.

Tarbija, kes on ostja staatuses, sõlmib ostu-müügilepingu ettevõttega AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija (edaspidi: AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.), kes on müüja staatuses.

Ostja staatuses juriidilistele isikutele kohaldatakse võlaõigusseadust ja e-kaubanduse seadust ning neile ei laiene tarbijakaitseseadus.

Ostja staatuses juriidiliste isikute suhtes ei kohaldata käesolevate üldtingimuste punkte „Füüsilised defektid“ ja „Teade kirjaliku tarbijakaebuse esitamisviisi kohta“. Sellisel juhul kohaldatakse võlaõigusseaduse ja e-kaubanduse seaduse asjakohaseid sätteid. Müüja võib soovi korral juriidilisele isikule anda tarbija, kes on ostja staatuses, õigused, kaaludes seda igal konkreetsel juhul eraldi.

Kasutaja on isik, kes kasutab veebisaiti www.aurodomus.com, samuti iga veebisaidi www.aurodomus.com külastaja ja selle kaudu ostja.

Plokiahela tehingu all mõeldakse ülekande töötlemist ja krüptorahas maksete tegemist, mida teostab Electrocoin d. o. o. AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. nimel PayCeki elektroonilise makseteenuse kaudu maksete töötlemiseks.

EC-ga tähistatakse ettevõtet Electrocoin d. o. o.

Ostu-müügilepingu sõlmimine veebisaidi www.aurodomus.hr kaudu on reguleeritud kooskõlas

kehtivate õigusaktidega.

1.4. Järgmiste üldtingimuste ese on:

1. kuld kangi või plaadi kujul kullaturul aktsepteeritud kaalus, mille puhtusaste on 995 või enam tuhandikku, olenemata sellest, kas sellel on garantii

2. kuldmündid:
a) puhtusaste on 900 või enam tuhandikku
b) vermitud pärast 1800. aastat
c) mis on või on olnud päritoluriigis seaduslikud maksevahendid
d) mida tavapäraselt müüakse hinnaga, mis ei ületa müntides sisalduva kulla turuväärtust enam kui 80%

3. hõbe:
a) hõbe kangi või plaadi kujul kullaturul aktsepteeritud kaalus, mille puhtusaste on 995 või enam tuhandikku
b) hõbemündid, mille puhtusaste on 833 või enam tuhandikku.

4. Horvaatia valukoja tooted

Artikkel 2

2.1. Käesolevad investeeringukulla, hõbeplaatide ja -müntide müügi üldtingimused (edaspidi: ÜT) reguleerivad müüja ja ostja vahelisi suhteid, müüja õigusi ja kohustusi ning ostja õigusi ja kohustusi seoses eseme müügitingimuste, eseme hinna, eseme kohaletoimetamise ja üleandmise, eseme kättesaamise, tagastamise, saatmise, makseviisi ja muude eseme müügiga seotud küsimustega.

2.2. Käesolevad üldtingimused on iga konkreetse lepingu lahutamatu osa ja need kehtivad üldtingimuste artiklis 1 nimetatud esemete iga eraldiseisva müügi puhul, mis on müüja ja ostja vahel kokku lepitud, välja arvatud juhul, kui nad on nende kohaldamise sõnaselgelt välistanud.

2.3. Ostja sõlmib ostu-müügilepingu ja nõustub käesolevate üldtingimustega, klõpsates tellimuse kinnitusel.

2.4. Pakkumisega nõustudes kinnitab ostja, et on käesolevate üldtingimustega tutvunud ja nõustub nende kohaldamisega ning aktsepteerib kõiki neist tulenevaid õigusi ja kohustusi.

2.5. Pakkumisega nõustudes kinnitab ostja, et pakkumisse lisatud andmed on tõesed ja samaväärsed suulise kokkuleppega.

2.6. Müüja on kohustatud tutvustama igale ostjale üldtingimuste sisu.

 

Hind

Artikkel 3

3.1. Müüja määrab kindlaks eseme hinna lähtuvalt turutingimustest ning kulla ja hõbeda hinnast Londoni väärismetallide turul (edaspidi: LVMT).

3.2. Kõik hinnad on väljendatud ja kehtivad Horvaatia omavaluutas Horvaatia kunas (HRK). Lisaks Horvaatia kunades esitatud hinnale võib teavitamise eesmärgil hinna esitada eurodes, mis on konverteeritud Horvaatia keskpanga vastava päeva keskkursi järgi.

3.3. Kooskõlas kulla ja hõbeda hinna muutumisega LVMT-il muutub eseme hind ja müüja pakkumise kogu hinnakiri alates igast täistunnist iga viie minuti järel ning need on kättesaadavad müüja veebisaidil www.aurodomus.com.

3.4. Kooskõlas kulla ja hõbeda hinna muutumisega LVMT-il muutub eseme hind ja müüja pakkumise kogu hinnakiri alates igast täistunnist iga viie minuti järel ning need on kättesaadavad müüja veebisaidil www.aurodomus.com.

3.5. Kauglepingu puhul ei kaasne ostjale lisakulusid seoses kaugandmesidega lepingu sõlmimise eesmärgil.

 

Pakkumine

Artikkel 4

4.1. Müüjal on kohustus teha ostja tellimuse alusel pakkumine ning veebikaupluse puhul loetakse pakkumiseks kuvatav toode, millele on märgitud hind.
4.2. Nõustudes müüja pakkumisega, kinnitab ostja tellimuse.

4.3. Pakkumine loetakse nõustunuks, kui ostja kinnitab tellimuse kooskõlas punktiga 4.2 ja tasub 3 tunni jooksul eseme eest koguhinna summa. Pärast 3-tunnise ajavahemiku möödumist ei ole pakkumine enam kehtiv ega müüja jaoks siduv.
4.4. 3-tunnise ajavahemiku möödumise korral võib müüja saata ostjale makse sooritamise kutse.

 

Makseviis

Artikkel 5

5.1. Ostjal on võimalik sooritada veebikaupluse kaudu ost, kasutades ühte järgmistest makseviisidest:
(1) arvelduskontole tehtav makse,
(2) ühekordne kaardimakse (Visa, Visa Electron, Maestro ja MasterCard),
(3) krüptorahas tehtav makse PayCeki platvormi kaudu.

PayCek toetab praegu üheksat liiki krüptoraha: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stellar (XLM), Ripple (XRP), Tether (USDT), USDC, Bitcoin Cash (BCH), DAI, Binance USD (BUSD), Solana (SOL) ja EOS.

Plokiahela tehinguid ettevõtte AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. nimel teostab EC ja maksetasud kannab täielikult ostja. Maksetasud hõlmavad ülekandetasu ehk ülekande töötlemise tasu, mille ostja tasub EC-le, ja võrgutasu ehk ülekande teostamise tasu plokiahelasüsteemist täielikult sõltuvas plokiahelavõrgus. Krüptorahas ostetud toodete puhul väljastatakse arve HRK-des, mille makseviisiks on märgitud „Tehinguarve – KRÜPTO“.

Krüptorahas tehtav makseprotsess käivitatakse plokiahela tehingu algatamise teel, st ostja valib välja krüptoraha, milles soovib makset sooritada, ning seejärel käivitub 15-minutiline ajapiirang valitud krüptoraha EC krüptorahakotti edastamiseks.

Ostjal tuleb pöörduda ülekande töötlemisega seoses tekkida võivate kaebustega EC poole. EC ei vastuta ostja ees seoses krüptoraha töötlemise võimetusega tehnilistel põhjustel, mis ei tulene EC-st, seoses vääramatu jõu, ostja makse aluse tühistamise/lõpetamise, volitamata isiku poolt krüptorahas tehtava makse ning maksukohustustega, mis tulenevad krüptorahas tehtavatest maksetest jne.

Kui ostja või müüja tühistab tehingu enne selle ettenähtud täitmist või kui ostja on sooritanud krüptorahas tehtava makse summas, mis on väiksem kui konkreetse tehingu jaoks kehtestatud vahetuskursi kohaselt on vajalik, on EC kohustatud hüvitama summa, mis on samaväärne tühistatud tehingu alusel krüptorahas tasutava nominaalsummaga.

Nõuetekohaselt teostatud plokiahela tehing on tühistamatu ja kajastab hetke, mil lõpeb kogu EC vastutus ostja ees. Andmed ülekande kinnitamise kohta märgitakse sooritatud tehingu väljavõttele.
Käesolevate üldtingimuste artiklis 10 osutatud füüsiliste defektide, artiklis 11 osutatud ostja lepingu ühepoolse lõpetamise õiguse ning artiklis 17 osutatud kaebustega seotud eeskirju kohaldatakse võrdväärselt ja need kehtivad ka krüptorahas tehtavate maksete puhul.
Lisateavet krüptorahas tehtavate maksete kohta leiate veebiaadressilt https://paycek.io.

5.2. Arvelduskontole tehtava makse kaudu tasumisel saadetakse tellimuses märgitud e-posti aadressile makse tegemiseks vajalik teave, sealhulgas kontonumber, kuhu ostjal tuleb makse teha. Ostja saab makse teha internetipanga kaudu või pangakontoris, postkontoris vms.

 

Arveldamine

Artikkel 6

6.1 Paberkandjal arve toimetatakse koos tellimusega ostja poolt valitud sihtkohta. Ostuhinna summa laekumise korral saadab müüja elektroonilisel kujul maksekinnituse ostja e-posti aadressile.

 

Kohaletoimetamine (üleandmine)

Artikkel 7

7.1. Müüja on kohustatud eseme ostjale üle andma esimesel võimalusel olenevalt eseme saadavusest ja mitte hiljem kui seaduses sätestatud tähtajaks, mis on 30 päeva alates hetkest, mil ostja on pakkumisega nõustunud, kui selline nõustumine on kinnitatud kooskõlas üldtingimuste artikliga 4.

7.2. Erakorraliste asjaolude, vääramatu jõu või müüjast sõltumatute sündmuste korral, mille tõttu ei ole võimalik eset käesoleva artikli eelmises punktis kindlaks määratud tähtaja jooksul kohale toimetada, teavitab müüja sellest ostjat ning kohaletoimetamise tähtaeg pikeneb selle võrra, kuni kestavad kohaletoimetamise võimatuks muutnud erakorralised asjaolud.

7.3. Müüja on täitnud oma kohustuse ese ostjale üle anda, kui müüja on eseme ostjale isiklikult või vahendaja kaudu üle andnud või kui ta on üle andnud dokumendi, millega esemele saab järele tulla, sellisel juhul märgitakse sellele dokumendile eseme väljastamiskoht.
7.4. Ostja asemel võib esemele järele tulla ostja poolt volitatud notariaalselt tõestatud
erivolikirjaga täisealine isik ning seeläbi loetakse ostjale kohaletoimetamine nõuetekohaselt sooritatuks.

7.5. Müüja kohustub ostjale eseme üle andma nõuetekohases seisukorras ja vastutab nähtavate füüsiliste defektide eest.

7.6. Ostja on kohustatud müüjat teavitama eseme mistahes füüsilistest defektidest 24 tunni jooksul alates eseme vastuvõtmisest ning edastama sama eseme 48 tunni jooksul müüjale selle ülevaatamiseks. 48-tunnisest tähtajast kinnipidamise puhul on oluline eseme kohaletoimetamise teenusele üleandmise hetk. Originaalpakendist eemaldatud esemete puhul, mille kohta ostjal arve puudub, kaebusi arvesse ei võeta.
7.7. Müüja ei ole kohustatud eset üle andma, kui ostja ei ole tasunud eseme hinnasummat täies ulatuses.

7.8. Kui ostja keeldub mõjuva põhjuseta õigel ajal ja kokkulepitud viisil üle antavat eset vastu võtmast, võib müüja hinnasumma täies ulatuses tasumise korral saata eseme üldtingimuste artiklis 4 osutatud pakkumises märgitud ostja aadressile ning kui ostja saab kõnealuse saadetise kätte, siis loetakse ese talle nõuetekohaselt kohale toimetatuks ja sellisel juhul on ostja kohustatud tasuma erakorralised kohaletoimetamise kulud tema aadressile, kui järeletulemine oli kokku lepitud teisel aadressil. Kui ostja on eseme eest täielikult tasunud ja kui ese tagastatakse müüjale, kuna seda ostjale kohale ei toimetatud, võtab müüja vastuvõetud pakkumisest kahju hüvitamiseks 10% eseme hinnasummast ning kutsub ostjat üles teatama aadressi või kontonumbri ja kontot haldavat panka, st viisi, kuidas talle makstakse hüvitist 90% ulatuses üldtingimuste artiklis 4 kirjeldatud pakkumises märgitud hinnasummast (edaspidi: kutse). Kui ostja ei teata 30 päeva jooksul alates kutse kättesaamisest summa hüvitamise aega ja viisi, loetakse, et ta on hüvitisest loobunud.

Kohaletoimetamine

Artikkel 8

8.1. Kohaletoimetamine toimub Euroopa Liidu piires.

8.2. Kohaletoimetamise kulu tasub täies ulatuses ostja. Kohaletoimetamise kulu arvutatakse ostu sooritamise korral automaatselt ning seejärel väljastab veebikaupluse elektrooniline süsteem pakkumise, mis sisaldab valitud toodete hinda ja kohaletoimetamise kulu. Kohaletoimetamise kulu on veebikaupluse ostukorvis eraldi real esitatud summa, mis asub ühe või mitme tellitud toote hinnast allpool ja mis arvutatakse tellimuse väärtuse alusel. Kohaletoimetamise kulu arvutatakse kooskõlas esitatud tabeliga.

Ostukorvi väärtusKohaletoimetamise kulu
Kuni 499,99 eurot

15,00 eurot

500,00–1499,99 eurot

30,00 eurot

1500,00–2499,99 eurot

75,00 eurot

2500,00–4999,99 eurot

95,00 eurot

5000,00–9999,99 eurot

110,00 eurot

10000,00–14999,99 eurot

150,00 eurot

15000,00–19999,99 eurot

185,00 eurot

8.3. Kohaletoimetamine toimub kohaletoimetamise teenuse kaudu. Kohaletoimetamine toimub tellimuses märgitud aadressile. Ostja vastutab kontaktandmete ja kohaletoimetamise aadressi õigsuse eest.
8.4. Kohaletoimetamine võidakse vääramatu jõu tõttu peatada. Sellisel juhul teeb müüja kõik mõistlikud jõupingutused, et
leppida kokku muu kohaletoimetamise kuupäev.

 

 

Veebikaupluse kaudu tellimine

Artikkel 9

9.1. Väärismetallide ostmise korral müüja kodulehel www.aurodomus.com asuva veebikaupluse kaudu kehtivad kõik käesolevate üldtingimuste sätted.
9.2. Ostja lisab veebikaupluses tooted oma ostukorvi, selleks ei ole vaja sisselogimist ega registreerumist. Ostjal tuleb enne makse tegemist sisse logida (kui ta ei ole seda varem teinud), kinnitada, et nõustub üldtingimustega ning täita vorm ja kinnitada sellel olevad andmed. Alles pärast nende toimingute tegemist saab teha makseid ja osta valitud tooteid. Ostja peab enne ostu kinnitamist üldtingimustega tutvuma ja nendega nõustumise kinnituseks tähistama ruudu linnukesega, ostu kinnitamine ilma ruutu linnukesega tähistamata ei ole võimalik. Hinnad vastavad LVMT hindadele. Seetõttu võib toote ostukorvi lisamise hetkel kehtiv hind erineda ostu kinnitamise hetkel kehtinud hinnast. Kehtiv hind on ostu kinnitamise hetkel kehtinud hind.

9.3. Kuni ostu kinnitamiseni saab ostja vabalt tooteid ostukorvi lisada ja neid sealt eemaldada. Ostu kinnitamisel (klõpsates kastil „Kinnita ost” vms) sõlmitakse ostja ja müüja vahel leping. Ostu kinnitamisel kinnitab ostja, et nõustub sel hetkel veebikaupluse hinnakirjas avaldatud hinnaga (hindadega) ja üldtingimustega ning et ta on enne lepingu sõlmimist tutvunud üldtingimuste täistekstiga.

 

Füüsiliste defektidega seotud vastutus

Artikkel 10

10.1. Ettevõte AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. vastutab toote füüsiliste defektide eest kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Ostja on kohustatud teavitama ettevõtet AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. mistahes nähtavate defektide olemasolust kahe kuu jooksul alates defekti avastamise päevast ja mitte hiljem kui kahe aasta jooksul alates riski üleminekust ostjale. Kui pärast seda, kui ostja on eseme kätte saanud, selgub, et sellel on defekt, mida üleandmise hetkel tavapärase ülevaatuse käigus ei olnud võimalik avastada, on ostja kohustatud õigustest ilmajäämise kaalutlustel teavitama sellest ettevõtet AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. kahe kuu jooksul alates defekti avastamise päevast.

10.2. Füüsilised defektid, mille puhul kaasneb ettevõttele AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. vastutus:

(1) riski ostjale ülemineku hetkel esemel esinenud füüsilised defektid, olenemata sellest, kas müüja oli sellest teadlik või mitte
(2) ja füüsilised defektid, mis avastatakse pärast riski üleminekut ostjale, kui need on põhjustatud enne seda eksisteerinud seisundist.
(3) Eeldatakse, et esemel ühe aasta jooksul alates riski ülemineku hetkest avastatud mistahes defekt eksisteeris ka riski ülemineku hetkel, kui müüja ei tõenda vastupidist või kui vastupidine ei tulene eseme või defekti olemusest.

10.3. Defektiks loetakse, kui:

(1) ese ei vasta kirjeldusele, liigile, kogusele ja omadustele, st sellel puudub ostu-müügilepingus sätestatud funktsionaalsus, ühtivus, vastastikune ühildatavus ja muud omadused;
(2) ese ei sobi konkreetseks otstarbeks, milleks ostja seda vajab ja millest ostja oli müüjat teavitanud hiljemalt lepingu sõlmimise hetkel ning milleks müüja oli andnud oma nõusoleku;
(3) eset ei toimetata kohale koos kõikide ostu-müügilepingus sätestatud lisandite ja juhenditega, sh paigaldusjuhend, või
(4) eset ei toimetata kohale ostu-müügilepingus sätestatud uuendustega;
(5) ese ei sobi kasutamiseks otstarbel, milleks samaliigilist eset tavapäraselt kasutatakse, võttes arvesse kõiki Euroopa Liidu ja Horvaatia õigusakte ja tehnilisi standardeid ning selliste tehniliste standardite puudumise korral konkreetse piirkonna kehtivaid tegevusjuhendeid, kui need on olemas;
(6) ese ei vasta selle näidise või mudeli omadustele ja kirjeldusele, mis müüja oli ostjale enne lepingu sõlmimist kättesaadavaks teinud;
(7) eset ei toimetata kohale koos lisanditega, sealhulgas pakend, paigaldusjuhend või muud
juhendid, mille saamist ostja võis mõistlikult eeldada;
(8) ese ei vasta kogusele või sellel puuduvad omadused ja muud aspektid, sealhulgas vastupidavuse, funktsionaalsuse, ühtivuse ja ohutusega seotud omadused, mis on samaliigilise eseme puhul tavapärased ja mida ostja võib eseme olemust arvesse võttes mõistlikult eeldada ning arvestades müüja või tehinguahela eelnevates etappides teiste isikute, sealhulgas tootja avalikke teadaandeid või nende nimel tehtud teadaandeid, eelkõige reklaami või märgistuse kaudu.

10.4. Kui ostja eeldas tootja või tema esindaja teadaannete põhjal eseme konkreetsete omaduste olemasolu, ei võeta seda defekti arvesse juhul, kui ettevõte AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. ei olnud teadlik või ei olnud kohustatud olema teadlik nendest avalikest teadaannetest või kui need avalikud teadaanded olid lepingu sõlmimise hetkeks ümber lükatud või

kui need avalikud teadaanded ei mõjutanud ostja otsust lepingut sõlmida.

10.5. Tarbijalepingute puhul ei esine käesoleva artikli punkti 10.3 alapunktides 5–8 nimetatud defekte, kui tarbijat on lepingu sõlmimise hetkel konkreetselt teavitatud, et eseme konkreetne omadus erineb kriteeriumitest, mida kasutatakse käesoleva artikli punkti 10.3 alapunktides 5–8 nimetatud defektide määratlemiseks ja kui tarbija on lepingu sõlmimisel selle kõrvalekaldega sõnaselgelt ja eraldi nõustunud.

10.6. Ostjal, kes on teavitanud ettevõtet AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. õigel ajal ja nõuetekohaselt defekti kohta, on õigus:
nõuda defekti kõrvaldamist
nõuda teise defektita eseme üleandmist või
taotleda hinna proportsionaalset alandamist.

(1) Ostja võib teada anda, et ta lõpetab lepingu üksnes juhul, kui ta on eelnevalt andnud ettevõttele AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. piisava edasise tähtaja lepingu täitmiseks.
(2) Kasutades oma õigust nõuda defekti kõrvaldamist, on ostjal õigus valida eseme parandamise ja
asendamise vahel.
(3) Ettevõttel AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. on õigus keelduda defekti kõrvaldamisest, kui parandamine ja asendamine ei ole võimalik või kui sellega kaasneksid ebaproportsionaalsed kulud, võttes arvesse kõiki asjaolusid, eelkõige defektita eseme väärtust, defekti olulisust ja kas parandamine või asendamine on teostatav ostjale olulist ebamugavust põhjustamata.
(4) Ostja võib lepingu üles öelda ilma edasist tähtaega andmata, kui pärast ettevõtte AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. teavitamist defektist on viimane ostjat teavitanud, et see lepingut ei täida või kui konkreetse juhtumi asjaolud viitavad selgelt sellele, et ettevõte AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. ei suuda lepingut täita ka edasise tähtaja jooksul, samuti juhul, kui ostja ei suuda müüja viivitamise tõttu saavutada lepingu sõlmimise eesmärki.
(5) Kui defekt on ebaoluline, puudub ostjal õigus lepingut üles öelda, küll aga omab ta muid füüsiliste defektidega seotud vastutusest tulenevaid õigusi, sealhulgas õigus kahju heastamisele. Defekti ebaolulisuse tõendamise kohustus lasub ettevõttel AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.
(6) Defekti kõrvaldamise ja defektita asendusesemete üleandmisega seotud kulud kannab müüja.
(7) Kui ostja on juriidiline isik, siis kohaldatakse võlaõigusseaduses sätestatud füüsilisi defekte käsitlevaid põhimõtteid ning käesolevate üldtingimuste punktis „Füüsilised defektid“ esitatud põhimõtted ei kehti.

 

Lepingu ühepoolse lõpetamise õiguse välistamine

Artikkel 11

11.1 Tarbijakaitseseaduse (Ametlikud Teadaanded nr 41/14, 110/15, 14/19) artikli 79 lõikes 2 sätestatu alusel puudub ostjal õigus ostu-müügilepingut ühepoolselt lõpetada, kuna ostu-müügilepingu esemeks on tooted või teenused, mille hind sõltub olenemata kauplejast finantsturul toimuvatest muutustest, mis võivad ilmneda tarbija lepingu ühepoolse lõpetamise õiguse kehtivuse ajal.

 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuete täitmine

 

Artikkel 12

12.1. Müüja on kohustatud koguma ja töötlema isikuandmeid kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel
kooskõlas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (Ametlikud Teadaanded nr 108/17, 39/19) sätetega.

12.2. Kooskõlas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse sätete ning muude õigusaktidega võib müüja ostjalt nõuda isikusamasuse tuvastamist. Kui selline isikusamasuse tuvastamine on vajalik, teavitab müüja sellest ostjat. Isikusamasuse tuvastamine võib toimuda kohapeal ettevõtte filiaalis ametliku fotoga isikut tõendava dokumendi esitamise teel või internetis vastava protseduuri kaudu. Müüjal on õigus mistahes ajal piirata või suurendada isikusamasuse tuvastamise võimalusi ja eelkõige asjakohaseid nõudeid kooskõlas seadusemuudatustega.

12.3. Punkti 12.2 kohase tuvastamiskohustuse olemasolu korral tuleb ostja selgelt tuvastada enne lepingu sõlmimist või tehingu sooritamist ning hiljemalt enne eseme kohaletoimetamist. Seega on müüjal juriidiline kohustus ärisuhet pidevalt jälgida, sh vaadata üle ärisuhte kestel sooritatud tehingud ning regulaarselt ajakohastada asjakohaseid dokumente, andmeid ja teavet.

12.4. Ostja on kohustatud osalema juriidiliste kohustuste täitmisel ning esitama vajalikud dokumendid ja teabe ning tal lasub nende tõesuse ja õigsuse eest kriminaal- ja varaline vastutus.

12.5. Rahapesukahtluse korral või kui ostja keeldub vajalikke dokumente esitamast, on müüja kohustatud rakendama kõiki vajalikke meetmeid, mis on ette nähtud õigusaktidega. Müüja ei vastuta kahjude eest, mis võivad sellest tulenevalt ostjale kaasneda.

 

Isikuandmete töötlemine ja kaitse

Artikkel 13

13.1. Töötleme isikuandmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamist, sätetega (edaspidi: isikuandmete kaitse üldmäärus) ning seoses isikuandmete kaitse üldmääruse riikliku rakendusseadusega.

13.2. Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklite 13 ja 14 kohaselt anname teile teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, millised õigused on teil seoses andmete töötlemise ja kaitsega ning kuidas te saate neid õigusi kasutada. Töötleme ja kasutame teie isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt, samal ajal kaitstes teie isikuandmete turvalisust volitamata ja ebaseadusliku töötlemise eest, rakendades kõrgeimaid tehnilisi, turbealaseid ja korralduslikke kaitsemeetmeid.

13.3. Isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate õiguste kasutamiseks võite mistahes ajal ühendust võtta nii müüja kui ka vastutava töötlejaga. Kirjaliku taotluse võite saata postiaadressile AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija või andmekaitseametniku e-posti aadressile gdpr@aurodomus.com.

 

Küpsiste kasutamine

Artikkel 14

14.1. Müüja kasutab oma veebisaidil ostuprotsessi ajal nn küpsiseid.
Veebisaiti www.aurodomus.com kasutades nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega. Küpsiste blokeerimise korral saab kasutaja endiselt veebisaiti sirvida, kuid mõned selle funktsioonid ei pruugi olla kättesaadavad.

14.2. Küpsis on teave, mille salvestab kasutaja arvutisse kasutaja külastatav veebisait. Tavaliselt salvestavad küpsised kasutaja- ja veebisaidi seadeid, näiteks eelistatud keele või aadressi. Hiljem, kui kasutaja avab sama veebisaidi uuesti, tagastab veebibrauser sellele veebisaidile kuuluvad küpsised. See võimaldab müüjal kuvada teavet, mis on kohandatud iga konkreetse kasutaja vajadustele. Küpsised võivad salvestada mitmesugust teavet, sealhulgas isikuandmeid (näiteks kasutaja nimi ja e-posti aadress). Seda teavet saab aga salvestada üksnes siis, kui kasutaja seda lubab – veebisaidid ei pääse ligi teabele, milleks kasutaja ei ole nõusolekut andnud, ega teistele kasutaja arvutis olevatele failidele. Küpsiste salvestamise ja saatmisega seotud vaiketoimingud ei ole kasutajatele nähtavad. Kasutaja saab aga muuta oma veebibrauseri seadeid nii, et ta saab valida, kas ta nõustub küpsiste salvestamise taotlustega või lükkab selle tagasi, kustutades salvestatud küpsised automaatselt veebibrauseri sulgemisel vms.

 

Intellektuaalomandi õigused

Artikkel 15

15.1. Meie privaatsus- ja intellektuaalomandi eeskirjade kohaselt kuulub kogu sisu (tekstid, fotod, graafika, videod, kaubamärgid) ja kujundus ainuisikuliselt ja täielikult müüjale, st ettevõttele AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. Opatija, ning see on kaitstud intellektuaalomandi õigusi käsitlevate õigusaktidega. Selle veebisaidi/domeeni sisu kasutamine, kopeerimine, levitamine, edastamine, avaldamine ja reprodutseerimine ilma müüja ja autoriõiguse omaja selgesõnalise nõusolekuta on rangelt keelatud. Selle reegli erandiks on kõik muud süsteemis esinevad kaubamärgid, mis on nende vastavate omanike intellektuaalomand.

15.2. Nende tingimuste mis tahes rikkumine võib kaasa tuua autoriõiguste, kaubamärgiõiguste või mis tahes muude intellektuaalomandi õiguste rikkumise ning viia kohtumenetlusteni.

 

 

Veebisaitide kasutamine

Artikkel 16

16.1. Müüja pakub veebipõhiseid kauplemisteenuseid veebisaidi kaudu domeenis: https://www.aurodomus.com.

16.2. Ostja nõustub sõnaselgelt kasutama seda veebisaiti üksnes omal vastutusel.

16.3. Müüja jätab endale õiguse veebisaiti, sealhulgas selle sisu ja saadavusaega, mis tahes ajal muuta või selle pakkumine katkestada.

 

 

Tarbijaõiguste kasutamine, kaebuste esitamine ja veebikaubandusega seotud vaidluste alternatiivne lahendamine

Artikkel 17

17.1. Kui ostja leiab, et tema ärisuhetes müüjaga on rikutud mõnda tema õigust või et müüja ei järgi käesolevaid üldtingimusi või tarbijakaitset reguleerivaid õigusakte kooskõlas tarbijakaitseseaduse artikliga 10 (Ametlikud Teadaanded nr 41/2014 ja 110/15, 14/19), on ostjal õigus esitada müüjale kirjalik kaebus hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates sündmuse toimumisest müüja tegevuskoha aadressile AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, faksi teel: 051 585 310, isiklikult müüja äriruumides/kauplustes või e-posti aadressile
info@aurodomus.com.

17.2. Selleks et saaksime tarbijakaitseseaduse artikli 10 lõike 5 kohaselt kaebuse esitajale kinnitada kirjaliku kaebuse kättesaamist ja seejärel sellele vastata, on kaebuse esitajal kohustus meilt vastuse saamiseks esitada täpne teave.
Vastus kaebusele esitatakse kirjalikult seaduses sätestatud tähtaja jooksul, mis on 15 päeva jooksul alates kaebuse kättesaamise päevast.

17.3. Lepingu sätete, üldtingimuste ja asjakohaste õigusaktide kohaldamisega seoses tekkivate vaidluste korral võib lepitusettepaneku esitada Horvaatia Kaubanduskoja aukohtule või mis tahes lepitusasutusele Horvaatia Vabariigis, st tarbijavaidluste alternatiivset lahendamist reguleerivate õigusaktide kohaselt võib esitada ettepaneku tarbijavaidluste siseriiklikuks ja piiriüleseks alternatiivseks lahendamiseks.
Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrusega (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta saab veebikaubandusega seotud vaidlusi lahendada internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu, millega saate tutvuda siin: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.
See on vabatahtlik menetlus ja müüja selles ei osale.

 

 

Lõpp- ja üleminekusätted

Artikkel 18

18.1. Ostja ja müüja suhetele ning vastastikustele õigustele ja kohustustele kohaldatakse Horvaatia Vabariigi materiaalõigust.

18.2. Horvaatia kohtud omavad ainupädevust mis tahes vaidlustes, mis tulenevad ostja ja müüja vahelistest suhetest seoses käesolevate üldtingimuste või nende rakendamisega. Lepingu sõlmimise ja müüja teenuse osutamise koht on Horvaatia Vabariik.
18.3. Ostu-müügilepingute sõlmimise ametlik keel on horvaadi keel.

18.4. Ettevõte AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. teeb kõik mõistlikud jõupingutused, et täita käesolevatest üldtingimustest tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt ja õigel ajal. Seda tehes ettevõte AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest, kui see on põhjustatud erakorralistest asjaoludest (vääramatu jõud).

Artikkel 19

19.1. Müüja loobub mis tahes vastutusest vaidluste puhul, mis võivad tekkida, kuna ostja ei ole tutvunud üldtingimustega.

19.2. Üldtingimused on kättesaadavad müüja veebisaidil ning ostja soovil saab need kirjalikult edastada otse ostja e-posti aadressile või muul andmekandjal.

19.3. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid üldtingimusi mis tahes ajal ilma ette teatamata muuta. Muudatusi tehakse üksnes tungiva vajaduse korral üldtingimuste ühtlustamiseks Horvaatia Vabariigi õigusaktidega ja müüja ettevõttesiseste nõuete muutmise korral. Üldtingimuste muudatused avaldatakse sellel veebisaidil koos nende jõustumise kuupäevaga.

19.4. Ostja mõistab, et ta on kohustatud veebisaidil müüja teenuste kasutamise korral tutvuma hetkel kehtivate üldtingimustega.

19.5. Käesolevate üldtingimuste mis tahes sätte tühisus või mittetäidetavus ei mõjuta ülejäänud sätete ega kogu üldtingimuste kehtivust ja täidetavust.

19.6. Käesolevad üldtingimused on avaldatud müüja veebisaidil ja kehtivad kuni nende muutmiseni.

AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. Opatija