Tietosuojakäytäntö

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tämän yleisen tietosuojakäytännön (jäljempänä ”Tietosuojakäytäntö”) hyväksyy AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. (jäljempänä: Auro Domus), Opatija, Vjekoslava Spinčića 3/2, ALV-numero: 629525537808.

Tässä tietosuojakäytännössä on säädettyjen henkilötietojen suojasta ja luonnollisten henkilöiden – asiakkaidemme, palveluidemme käyttäjien, uutiskirjeemme tilaajien ja liikekumppaneidemme – yksityisyyttä koskevista kysymyksistä, joiden osalta olemme rekisterinpitäjän asemassa (henkilö, joka määrittää käsittelyn tarkoituksen ja menetelmän).

Yritys Auro Domus Bullion Market käsittelee henkilötietoja EU:n korkeimpien normien ja luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 säännösten mukaisesti, ja direktiivin 95/46/EY (jäljempänä ’yleinen tietosuoja-asetus’) ja yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta annetun lain kumoamisesta (”Virallinen lehti” nro 44/18; jäljempänä ’täytäntöönpanolaki’) mukaisesti. Jos sinulla on tiedusteltavaa henkilötietojesi käsittelyyn tai suojaamiseen liittyen, ota meihin yhteyttä sähköpostiosoitteen: gdpr@aurodomus.com kautta.

Mihin tarkoituksiin ja millä oikeusperustalla henkilötietojasi käsittelemme?

Käsittelemme tässä lueteltuja henkilötietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen ja täytäntöönpanolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • A) Sopimuksen täytäntöönpano
  Tässä lueteltujen henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä tietyn sopimussuhteen luomiseen ja toteuttamiseen, jossa olet osapuolena, tai pyynnöstäsi tiettyjen toimintojen suorittamiseen ennen sopimuksen tekemistä.
 • B) Säädösten noudattaminen
  Jotta voimme rekisterinpitäjänä noudattaa Kroatian tasavallan ja EU:n säännöksistä johtuvia lakisääteisiä velvoitteita, emme tarvitse suostumustasi siihen, että voimme rekisterinpitäjänä noudattaa Kroatian tasavallan ja EU:n säännöksistä johtuvia oikeudellisia velvoitteita. Tällainen käsittely on tarpeen mm. rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien säännösten täytäntöönpanon (ks. mm. rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen laki, ”Virallinen lehti” nro 108/17, 39/19) varmistamiseen.
 • C) Suostumukseen perustuva käsittely

Uutiskirjeen rekisteröinti

 1. Uutiskirjeen rekisteröinti
  Jos olet tilannut uutiskirjeemme, käsittelemme rekisteröitymisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja. Nämä tiedot ovat: pakolliset tiedot: sähköpostiosoite ja muut lisätietosi: nimi, sukupuoli, kaupunki ja kiinnostuksen kohteet.
 2. Mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käsittelemme?
  Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: Toimittaaksemme uutiskirjeemme sinulle. Tässä tapauksessa on henkilötietojesi käsittelyn perusteena oikeutettu etumme, joka perustuu uutiskirjeemme vastaanottamiseen annettuun suostumukseen.
  Jotta ymmärtäisimme paremmin ostointressejäsi. Tässä tapauksessa on lisätietojesi käsittelyn perusteena suostumus, jonka annoit uutiskirjeemme tilaamisen yhteydessä.
  Muun oikeutetun edun toteuttamiseen (mm. turvatoimien toteuttaminen on välttämätöntä).

Sivuliikkeen toimistovieras

 1. Mitä henkilötietoja käsittelemme?
  Kun vierailet toimistoissamme, videokameramme saattaa tallentaa sinut, jos liikut sen selvästi merkityllä tallennusalueella. Siinä tapauksessa käsittelemme videotallennusta sinusta. .
 2. Mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käsittelemme?
  Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: Ihmisten (vieraiden ja työntekijöiden) ja omaisuuden suojaaminen sivuliikkeissämme. Tällöin on henkilötietojesi käsittelyn perusteena täytäntöönpanolaki.
  Lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseen (mm. toimiminen viranomaisen pyynnöstä).

Jos otit meihin yhteyttä palveluihimme, ostettuihin tuotteisiint tai muuhun vastaavaan liittyvässä asiassa

 1. Mitä henkilötietoja käsittelemme?
  Käsittelemme henkilötietoja, jotka annat lähettäessäsi meille tiedusteluja, pyyntöjä, valituksia, palautetta tai vastaavia tietoja, jotka saattavat sisältää seuraavia henkilötietoja: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, viestin aihe, ostettu tuote, ostopäivä ja -paikka, yhteenveto kyselystä / pyynnöstä / valituksesta / palautteesta ja huomautuksesta vastaukseemme.
 2. Mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käsittelemme?
  Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: Vastataksemme viestiin, pyyntöön, valitukseen, palautteeseen tai vastaavaan tietoon. Tässä tapauksessa on henkilötietojesi käsittelyn perusteena oikeutettu etumme vastata viestiisi, pyyntöösi, valitukseesi, palautteesi tai vastaavaan tietoon.
  Jotta voisimme seurata asiakastyytyväisyyttä. Tässä tapauksessa on henkilötietojesi käsittelyn perusta oikeutettu etumme.
  Lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseen (mm. kuluttajien reklamaatioiden säilyttäminen).

Liikekumppanit

 1. Mitä henkilötietoja käsittelemme?
  Käsittelemme meille annettuja henkilötietoja sekä liikesuhteen luomisen että sen ylläpitämisen yhteydessä kerättyjä eli seuraavia tietoja:
  tunnistetiedot (jos olet luonnollinen henkilö, mm. yksityisyrittäjä), eli nimi, sukunimi, henkilötunnus, yhteys oikeushenkilöön (omistaja, johtaja, työntekijä tai vastaava);
  yhteystiedot, yhteyshenkilön nimi ja sukunimi, yhteyshenkilön osoite (katu- ja talon numero, postitoimipaikka, postinumero, maa), puhelin, sähköpostiosoite.
 2. Mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käsittelemme?
  Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:
  Jotta voisimme täyttää sopimusvelvoitteemme sinun suhteen ja ryhtyä muihin tarvittaviin toimiin sopimusten tai aiempien toimien tekemiseen ja täytäntöönpanoon liittyen. Tässä tapauksessa on henkilötietojesi käsittelyn perusteena sen sopimuksen täytäntöönpano, jossa olet osapuolena, eli pyynnöstäsi tiettyjen toimintojen suorittaminen ennen sopimuksen tekemistä.
  Toisenlaisen oikeutetun edun toteuttaminen (mm. turvatoimenpiteiden toteuttaminen on välttämätöntä).; Lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen.

Jos olet kiinnostunut työskentelemään yrityksessämme

 1. Mitä henkilötietoja käsittelemme?
  Käsittelemme antamiasi henkilötietoja eli tietoja, jotka olemme keränneet yrityksemme uuden työntekijän osalta eli: hakulomakkeessa annetut tiedot.
 2. Mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käsittelemme?
  Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: Sovellamme tarvittavia toimia uusien työntekijöiden valitsemiseen ja rekrytoimiseen (mm. työhaastatteluihin ehdokkaiden valitsemiseen ja haastattelujen järjestämiseen). Tässä tapauksessa meillä oikeusperuste henkilötietojesi käsittelyyn syntynyt hakemuksesi perusteella.
  Jos olet potentiaalisten työntekijöiden joukossa ja haluamme ottaa sinuun yhteyttä rekrytointitarkoituksessa, jos olet lähettänyt meille työhakemuksen. Tässä tapauksessa on henkilötietojesi käsittelyn perusteena antamasi suostumus.
  Jos olet potentiaalisten työntekijöiden joukossa ja haluamme ottaa sinuun yhteyttä rekrytointitarkoituksessa, jos olet antanut meille luvan tietojesi säilyttämiseen mahdollisten tulevien avoimien paikkojen varalta. Tässä tapauksessa on henkilötietojesi käsittelyn perusteena antamasi suostumus. Lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseeen.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Käsittelemme henkilötietojasi liikesalaisuutena ja suojaamme niitä sovellettavien lakien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Työntekijöillämme on pääsy henkilötietoihisi. Kolmansilla osapuolilla on oikeus käyttää ja käsitellä henkilötietojasi seuraavassa kuvatuissa tilanteissa:

 • Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, jotka tarjoavat meille tiettyjä palveluita ja tuotteita (mm. tilausten täyttäminen, toimitus, mainonta ja konsultointi). He käsittelevät tässä tapauksessa henkilötietojasi vain meidän ohjeidemme mukaisesti.
 • Toimivaltaiset viranomaiset toiminnan ja toiminnan laillisuutta valvomisen yhteydessä. He käsittelevät tässä tapauksessa henkilötietojasi lakisääteisten valtuuksiensa mukaisesti.
 • Toimivaltaiset viranomaiset (poliisi, syyttäjänvirasto, tuomioistuin jne.) oikeus- ja muissa vastaavissa menettelyissä. He käsittelevät tässä tapauksessa henkilötietojasi yksinomaan ohjeidemme mukaisesti.

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin?

Henkilötietojasi käsitellään Kroatian tasavallassa tai EU:ssa. Pidätämme tarvittaessa eräistä teknisestä tai toiminnallisesta syistä johtuen oikeuden siirtää henkilötietojasi EU:n ulkopuolisiin maihin Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskevien päätösten mukaisesti tai asianmukaisten suojatoimenpiteiden tai tiettyjen GDPR:n mukaisten poikkeamien perusteella.

Miten suojaamme henkilötietojasi?

Henkilötietojesi suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Sovellamme mm. seuraavia suojelutoimenpiteitä:
käytämme turvallisia menetelmiä henkilötietojen luvattoman käytön estämiseen;
sovellamme nykyaikaisia menetelmiä henkilötietoja sisältävien tietolähteiden käytön suojaamiseen ja valvomiseen;
seuramme jatkuvasti kaikkia henkilötietojen käsittelyyn käytettäviä resursseja (fyysisiä alueita, joihin tiedot on tallennettu).

Henkilötietojen säilytysaika

Niiden tietojen osalta, joille on laillisesti annettu säilytysaika, säilytämme tietoja kyseisen ajanjakson ajan ja poistamme ne sitä seuraavan yhden vuoden lisäjakson aikana.

Jos olet liikekumppanimme, jonka tiedoille ei ole laillisesti määritelty säilytysaikaa, säilytämme henkilötietojasi koko voimassa olevan sopimuksen voimassaoloajan. Kun sopimus on irtisanottu, poistamme tietosi 6 vuoden lisäajan kuluessa sopimuksen päättymisestä (vanhentumisaika 5 vuotta plus 1 vuosi poistamista varten).

Palveluidemme käyttäjien henkilötietoja säilytetään palveluiden tarjoamisen keston tai käytön ajan. Kun palveluiden käyttö lopetetaan, poistamme tietosi erikseen määriteltyjen määräaikojen mukaisesti.

Henkilötietoja, joita käsittelemme oikeutetun etumme perusteella, säilytetään niin kauan kuin oikeutettu etumme sitä edellyttää, ja poistamme ne yhden vuoden ajan oikeutetun etumme päättymisestä.

Henkilötietoja, joita käsittelemme suostumuksesi perusteella, säilytetään niin kauan kuin suostumuksesi on voimassa. Jos suostumus peruutetaan, poistamme ne mahdollisimman pian.

Videovalvonnan keräämien tallenteiden tietoja säilytämme 30 päivän ajan, paitsi jos tallennusta käytetään tietyssä tapauksessa todisteena.

Mitkä ovat oikeutesi ja miten niitä käytetään

Jos päätät käyttää yhtä tai useampaa seuraavassa luetelluista oikeuksistasi, meillä on oikeus vahvistaa henkilöllisyytesi henkilötietojesi suojaamiseen.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyyntösi sähköpostiosoitteeseen gdpr@aurodomus.com viittauksella ”Rekisteröidyn pyyntö” tai lähettämällä sen osoitteeseen Vjekoslava Spinčića 3/2, Opatija. Kun olemme saaneet viestin, lähetämme sinulle vahvistuksen.

Oikeuksiesi käyttö on ilmaista. Jos kuitenkin pyydät pääsyä henkilötietoihisi tai haluat siirtää niitä toistuvasti (mm. jos edellisestä pyynnöstä on kulunut alle 6 kuukautta) tai suurissa määrissä (mm. pyydät toimittamaan henkilötietosi kirjallisesti), pidätämme oikeuden pyytää sinulta korvausta meille tällaisen toimenpiteen johdosta syntyneiden kustannusten kattamiseen.

Ota yhteyttä meihin, jos haluat käyttää mitä tahansa seuraavista oikeuksista:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Sinulla on oikeus pyytää meitä vahvistamaan, käsittelemmekö henkilötietojasi, ja käyttämään käsittelemiämme henkilötietojasi.

 • Oikeus virheellisten henkilötietojen korjaamiseen:

Sinulla on oikeus pyytää virheellisten henkilötietojesi korjaamista ja henkilötietojen täydentämistä.

 • Henkilötietojen siirrettävyys

Sinulla on oikeus ladata henkilötietoja ja pyytää niiden siirtoa.

 • Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Voit pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietosi, jos jokin yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa esitetyistä ehdoista on täyttynyt. Silloin ilmoitamme sinulle, että emme poista henkilötietojasi, jos niiden käsittely on tarpeen, mm. lakisääteisten henkilötietojen säilyttämisvelvollisuuden noudattamiseen tai yleisen edun vuoksi oikeusvaateiden laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.

 • Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä:

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja henkilötietojesi yleistä käsittelyä.

 • Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on oikeus peruuttaa milloin tahansa suostumuksesi henkilötietojesi jatkokäsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyyn, joka on suoritettu suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista.

 • Oikeus tehdä valitus Kroatian henkilötietosuojavirastolle.

Sinulla on milloin tahansa oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle henkilötietsuojaviranomaiselle – Kroatian henkilötietojen suojavirastolle (www.azop.hr) – henkilötietojesi käsittelystä ja suojasta.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 4 kohdan mukaisesti haluamme korostaa, että oikeutesi tehdä valitus on yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 ja 2 kohdan mukainen.

Erityistilanteesi perusteella sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan (käsittely yleistä etua varten) tai 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti (jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun vuoksi, paitsi jos henkilötietojen suojaa pyytävien rekisteröityjen edut tai perusoikeudet syrjäyttävät nämä edut, mukaan lukien näiden säännösten mukainen profilointi). Sinulla on myös oikeus vastustaa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti käsiteltyjen henkilötietojesi käsittelyä (jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen vuoksi, paitsi jos henkilötietojen suojaa edellyttävien rekisteröityjen edut tai perusoikeudet syrjäyttävät nämä edut, mukaan lukien näiden säännösten mukainen profilointi) keskinäisten rekisterinpitäjien toimesta.

Jos teet valituksen, emme enää käsittele henkilötietojasi (paitsi jos valituksesi ratkaisuprosessissa todistamme, että käsittelyyn on pakottavia oikeutettuja syitä, jotka ylittävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely suoritetaan oikeudellisten vaatimusten laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen).

Oikeus vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin
Tietyissä tapauksissa käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin. Jos et hyväksy tätä käsittelyä, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointi suoramarkkinointiin liittyvässä laajuudessa. Jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, emme enää käsittele henkilötietojasi näihin tarkoituksiin. Voit lähettää valituksesi seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: gdpr@aurodomus.com.