Sekretessuttalande

SEKRETESSUTTALANDE

Auro Domus Bullion Market d.o.o. (nedan: ADBM) respekterar din integritet och baserar sin webbplats på teknik som ger en bättre och säkrare onlineupplevelse. Med detta Uttalande åtar vi oss att skydda användarnas integritet och säkerheten för de personuppgifter de tillhandahåller oss via webbplatsen.

Detta Uttalande beskriver vilken typ av information vi kan samla in från dig när du besöker vår webbplats och förklarar hur vi använder denna information och de åtgärder vi vidtar för att skydda den. Uttalandet beskriver också de val du har när det gäller insamling och användning av dina uppgifter när du besöker vår webbplats.

Vilken information samlar vi in om dig och hur använder vi den?

I allmänhet kan du besöka vår webbplats utan att avslöja personlig information om dig själv. Vi samlar inte in personlig information om dig (såsom ditt namn och kontaktuppgifter) när du besöker denna webbplats, såvida du inte frivilligt skickar information genom något av de tillgängliga formulären för ett specifikt ändamål (kontaktformulär, registreringsformulär, nyhetsbrev) och därmed ger ditt samtycke till insamling och användning av dina personuppgifter för dessa ändamål. Alla personuppgifter används enbart för de ändamål för vilka de samlas in och för vilka samtycke lämnats. Samtycke till behandling av personuppgifter kan lämnas av personer som är 16 år eller äldre, medan för personer under 16 år kan samtycke lämnas av en förälder eller vårdnadshavare. Vi kommer inte att göra den insamlade informationen på något sätt tillgänglig för obehöriga tredje parter, förutom för de ändamål som föreskrivs i lag. Alla uppgifter raderas efter upphörandet av syftet för vilket de samlades in, det vill säga genom att avtalsförhållandet upphör, och senast efter utgången av alla rättsliga skyldigheter relaterade till förvaring av personuppgifter.

Information som samlas in automatiskt på vår webbplats

Vi samlar automatiskt in information i serverloggfiler, såsom din IP-adress, webbläsartyp, omdirigerings-/utgångssidor och operativsystem. Vi använder denna information för att hantera våra webbplatser och våra tekniska lösningar, förstå hur besökare navigerar genom vår webbplats och tjänster och för att förbättra din upplevelse när du använder våra webbplatser och tjänster.

Tillämpning av cookies

På webbplatserna https://www.aurodomus.com används cookies – textfiler som placeras på användarens dator av den internetserver som användaren använder.

Filer skapas när webbläsaren laddar den besökta nätverksdestinationen på användarens enhet, som sedan skickar data till webbläsaren och skapar en textfil (cookie). Webbläsaren hämtar och skickar filen till nätverkets destinationsserver (plats, sida) när användaren återvänder till den.

Cookies används för att alla webbplatsfunktioner ska fungera och för en bättre användarupplevelse. Genom att gå in på webbplatsen accepterar användaren även användningen av cookies. Du kan läsa mer om cookies här.

Förebyggande av cookies

Eftersom syftet med cookies är att förbättra och möjliggöra användningen av våra webbplatser och deras processer, observera att genom att förhindra eller ta bort cookies kan du inaktivera funktionen för dessa funktioner eller få dem att fungera annorlunda och se annorlunda ut i din webbläsare.

Åtkomst och uppdatering av dina personuppgifter

Vår användare har alltid följande rätter:

  • rätt att få tillgång till och se data
  • rätt att bli informerad om behandlingen av personuppgifter
  • rätt till dataportabilitet
  • rätt att återkalla samtycke
  • rätt att invända
  • rätt att rätta och ändra personuppgifter om uppgifterna är ofullständiga eller felaktiga
  • rätt till radering i fall som uppsägning av behandlingsändamål, återkallande av samtycke eller vid invändning

Säkerhet av dina personuppgifter

Vi åtar oss att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från otillåten eller olaglig behandling och från oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada. När du tillhandahåller dina personuppgifter via vår webbplats, skickas denna information säkert online med högkvalitativ kryptering och lagras på våra säkra servrar i EU.

Genom att använda denna webbplats och genom att lagra och komma åt cookies på din enhet, samtycker du till metoden av samling och bearbetning av de uppgifter som beskrivs i detta Uttalande.

Personuppgifter samlas in i enlighet med sekretesspolicyn.

Villkor och Ändringar

Villkoren i detta Uttalande reglerar användningen av cookies och all data som samlas in under tillämpningen av uttalandet, förutom cookies från tredje part. ADBM förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna cookiepolicy och policy för att förmedla ny viktig information och för att hålla dig informerad om hur ADBM skyddar dina uppgifter på sin webbplats, och därför rekommenderar vi att du regelbundet söker efter uppdateringar på denna sida.

Kontaktinformation

ADBM tar gärna emot dina kommentarer och förslag angående detta Uttalande, såväl som andra kommentarer. Du kan kontakta oss på gdpr@aurodomus.com.