Prohlášení o ochraně soukromí

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Společnost Auro Domus Bullion Market d.o.o. (dále v textu jen: ADBM) respektuje vaše soukromí a svoje webové stránky zakládá na technologiích, které poskytují lepší a bezpečnější on-line zážitek. Tímto prohlášením se zavazujeme chránit soukromí uživatelů a bezpečnost osobních údajů, které nám prostřednictvím těchto webových stránek poskytují.

Toto Prohlášení popisuje typ informací, které od vás můžeme shromažďovat, když navštívíte naše webové stránky, a vysvětluje, jak tyto informace používáme a jaké kroky podnikáme k jejich ochraně. Prohlášení také popisuje možnosti, které máte v případě shromažďování a používání vašich údajů při návštěvě našich webových stránek.

Jaké informace o vás shromažďujeme a jak je používáme?

Obecně platí, že naše webové stránky můžete navštívit i bez toho, abyste o sobě museli jakékoli osobní údaje odkrýt. Při návštěvě naší webové stránky vaše osobní údaje (jako vaše jméno nebo kontaktní údaje) neshromažďujeme, pokud je vy sami dobrovolně neposkytnete pomocí jednoho z dostupných formulářů sloužících k jednotlivým specifickým účelům (kontaktní formulář, registrační formulář, newsletter) a tím neposkytnete váš souhlas se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů pro dané účely. Veškeré osobní údaje jsou používány výhradně k účelům, pro které jsou shromažďovány a ke kterým byl udělen souhlas. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohou udělovat osoby od 16 let, u osob mladších 16 let může souhlas udělit rodič nebo opatrovník. Shromážděné údaje v žádném případě nezpřístupňujeme nepovolaným třetím stranám, s výjimkou případů předepsaných zákonem. Veškeré údaje jsou po ukončení účelu, pro který byly shromážděny, tj. ukončením smluvního vztahu, vymazány, nejpozději pak po uplynutí všech zákonných závazků, které s uchováváním osobních údajů souvisejí.

Informace, které jsou na našich webových stránkách automaticky shromažďovány

Automaticky shromažďujeme informace v souborech protokolu serveru, jako je vaše IP adresa, typ prohlížeče, přesměrovací / výstupní stránky a operační systém. Tyto informace používáme ke správě našich webových stránek a našich technických řešení, k porozumění toho, jakým způsobem návštěvníci naše webové stránky a služby procházejí a ke zlepšování vašeho zážitku při používání našich webových stránek a služeb.

Používání souborů cookie

Na webových stránkách https://www.aurodomus.com jsou používány soubory cookie – textové soubory umisťované na počítač uživatele prostřednictvím internetového serveru, který uživatel používá.

Soubory se vytvářejí, když prohlížeč načte cíl navštívené sítě do zařízení uživatele, které pak odešle data do prohlížeče a vytvoří textový soubor (cookie). Prohlížeč načte a odešle soubor na cílový server sítě (umístění, stránka), když se na danou stránku uživatel vrátí.

Cookies jsou využívány pro fungování všech funkcí webu a pro lepší uživatelský zážitek. Vstupem na danou webovou stránku uživatel rovněž souhlasí s používáním cookies. O cookies si můžete více přečíst zde.

Prevence souborů cookie

Vzhledem k tomu, že účelem souborů cookie je zlepšit a umožnit používání našich webových stránek a jejich procesů, vězte, že zakázáním nebo vymazáním souborů cookie můžete znemožnit fungování těchto funkcí, nebo způsobit, že budou ve vašem prohlížeči fungovat a vypadat jinak.

Přístup a aktualizace vašich osobních údajů

Našim uživatelům náleží za všech okolností následující práva:

  • právo na přístup a prohlížení dat
  • právo být informován o zpracování osobních údajů
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo na odvolání souhlasu
  • právo vznést námitku
  • právo na opravu a změnu osobních údajů, pokud jsou tyto údaje neúplné nebo nepřesné
  • právo na výmaz v případech, jako je ukončení účelů zpracování, odvolání souhlasu nebo v případě námitky

Zabezpečení vašich osobních údajů

Zavazujeme se přijímat vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným nebo nezákonným zacházením a před jejich náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Při poskytování vašich osobních údajů prostřednictvím našich webových stránek jsou tyto informace odesílány bezpečně on-line pomocí vysoce kvalitního šifrování a ukládány na našich zabezpečených serverech umístěných v EU.

Používáním tohoto webu a ukládáním souborů cookie na vaše zařízení a přistupováním k nim souhlasíte se způsobem shromažďování a zpracovávání údajů popsaným v tomto Prohlášení.

Osobní údaje jsou shromažďovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Podmínky & změny

Podmínky tohoto prohlášení upravují používání souborů cookie a veškerých údajů shromážděných během uplatňování tohoto Prohlášení, s výjimkou souborů cookie třetích stran. Společnost ADBM si vyhrazuje právo kdykoli toto Prohlášení a Zásady používání souborů cookie upravit tak, aby poskytovaly nové důležité informace a aby vás informovaly o způsobech, jakými společnost ADBM chrání vaše data na svých webových stránkách, a proto vám doporučujeme na této stránce pravidelně kontrolovat příslušné aktualizace.

Kontaktní informace

Společnost ADBM se ráda seznámí s vašimi komentáři a návrhy týkajícími se tohoto Prohlášení, stejně jako i s jinými připomínkami. Kontaktovat nás můžete na e-mailové adese gdpr@aurodomus.com.