Privātuma paziņojums

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

Auro Domus Bullion Market d.o.o. (turpmāk tekstā — ADBM) ciena jūsu privātumu, tāpēc uzņēmuma mājaslapas pamatā ir tehnoloģijas, kuras sniedz labāku un drošāku tiešsaistes pieredzi. Ar šo Paziņojumu mēs apņemamies aizsargāt mūsu mājaslapas lietotāju privātumu un to personas datu drošību, kuru lietotāji norāda mūsu mājaslapā.

Šajā Paziņojumā ir aprakstīts, kāda veida informāciju mēs varam ievākt no jums, kad apmeklējat mūsu mājaslapu, un paskaidrots, kā mēs izmantojam šo informāciju un kādus pasākumus veicam, lai to aizsargātu. Paziņojumā arī aprakstītas, kādas ir jūsu iespējas attiecībā uz jūsu datu vākšanu un izmantošanu, kas notiek mūsu mājaslapas apmeklēšanas laikā.

Kādu informāciju mēs vācam par jums un kā to izmantojam?

Mūsu mājaslapu jūs varat apmeklēt, neatklājot nekādu savu personisko informāciju. Kad apmeklējat šo mājaslapu, mēs nevācam personiska rakstura informāciju par jums (piemēram, jūsu vārdu, uzvārdu vai kontaktinformāciju), ja vien jūs šādu informāciju nesniedzat brīvprātīgi, izmantojot kādu no attiecīgos nolūkos izveidotajām veidlapām (saziņas veidlapa, reģistrācijas veidlapa, biļetens) un tādējādi dodot savu piekrišanu jūsu personas datu vākšanai un izmantošanai konkrētajos nolūkos. Visi personas dati tiek izmantoti tikai tajos nolūkos, kādiem tie tika vākti un kādiem tika dota piekrišana. Piekrišanu personas datu apstrādei drīkst dot vismaz 16 gadu vecumu sasniegušas personas, bet par personām līdz 16 gadu vecumam piekrišanu var dot kāds no vecākiem vai aizbildnis. Savāktos datus mēs nekādā veidā nedarīsim pieejamus nesankcionētām trešām pusēm, izņemot likumā paredzētajos nolūkos. Visi dati tiek izdzēsti tad, kad ir beidzies nolūks, kādā dati ir tikuši vākti, tas ir, pēc līgumattiecību beigām, bet ne vēlāk kā brīdī, kad beidzas visi ar personas datu glabāšanu saistītie juridiskie pienākumi.

Mājaslapā automātiski ievāktā informācija

Servera žurnālfailos mēs automātiski vācam tādu informāciju kā jūsu IP adrese, izmantotā pārlūkprogramma, pārvirzītājlapas, iziešanas lapas, izmantotā operētājsistēma. Šo informāciju mēs izmantojam, lai izstrādātu savas mājaslapas un tehniskos risinājumus, lai izprastu, kā apmeklētāji virzās mūsu mājaslapās un pakalpojumos, un lai uzlabotu jūsu pieredzi, kad izmantojat mūsu mājaslapas un pakalpojumus.

Sīkdatņu izmantošana

Mājaslapā https://www.aurodomus.com tiek izmantotas sīkdatnes, kas ir teksta datnes, kuras lietotāja izmantotais interneta serveris saglabā lietotāja datorā.

Datnes tiek izveidotas, kad pārlūkprograma apmeklēto tīkla galamērķi ielādē lietotāja ierīcē, kura tad nosūta datus pārlūkprogrammai un izveido teksta datni (sīkdatni). Kad lietotājs tajā atgriežas, pārlūkprogramma datni izgūst un nosūta tīkla galamērķa serverim (atrašanās vieta, lapa).

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu visu mājaslapas funkciju pareizu darbību un labāku lietotāja pieredzi. Piekļūstot mājaslapai, lietotājs piekrīt arī sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm varat izlasīt šeit.

Atteikšanās no sīkdatnēm

Tā kā sīkdatņu nolūks ir uzlabot un nodrošināt mūsu mājaslapu un to procesu izmantošanu, lūdzu, ievērojiet, ka, atsakoties no sīkdatnēm vai izdzēšot tās, jūs varat atspējot šo funkciju darbību vai likt tām jūsu pārlūkprogrammā darboties un izskatīties citādi, nekā paredzēts.

Piekļuve jūsu personas datiem un to atjaunināšana

Mūsu lietotājiem vienmēr ir šādas tiesības:

  • tiesības piekļūt datiem un aplūkot tos;
  • tiesības tikt informētiem par personas datu apstrādi;
  • tiesības uz datu pārnesamību;
  • tiesības atsaukt savu piekrišanu;
  • tiesības iebilst;
  • tiesības labot un mainīt personas datus, ja dati ir nepilnīgi vai nepareizi;
  • tiesības uz dzēšanu tādos gadījumos kā apstrādes nolūka izbeigšanās, piekrišanas atsaukšana vai iebilduma celšana.

Jūsu personas datu drošība

Mēs esam apņēmušies īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus no nesankcionētas vai nelikumīgas apstrādes, kā arī no to nejaušas nozaudēšanas, iznīcināšanas vai bojāšanas. Kad sniedzat savus personas datus mūsu mājaslapā, šī informācija tiek nosūtīta drošā veidā, izmantojot kvalitatīvu šifrēšanu, un glabāta mūsu drošajos serveros, kuri atrodas ES.

Izmantojot šo mājaslapu un glabājot sīkdatnes jūsu ierīcē, kā arī piekļūstot tām, jūs piekrītat šajā Paziņojumā aprakstīto datu vākšanai un apstrādei.

Personas dati tiek vākti saskaņā ar Privātuma politiku.

Noteikumi un izmaiņas

Šī Paziņojuma noteikumi regulē sīkdatņu izmantošanu un jebkuru tādu datu izmantošanu, kas ir ievākti šī Paziņojuma piemērošanas laikā; tas neattiecas uz trešo pušu sīkdatnēm. ADBM patur tiesības jebkurā brīdī grozīt šo Paziņojumu un Politiku, lai iekļautu tajos jaunu, būtisku informāciju un lai informētu jūs par to, kā ADBM aizsargā jūsu datus savā mājaslapā; tāpēc iesakām jums regulāri pārbaudīt, vai šajā lapā nav veikti kādi atjauninājumi.

Kontaktinformācija

ADBM ar prieku pieņems jūsu komentārus un ieteikumus attiecībā uz šo Paziņojumu, kā arī citus komentārus. Varat sazināties ar mums e-pastā: gdpr@aurodomus.com.