Vyhlásenie o ochrane súkromia

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA

Spoločnosť Auro Domus Bullion Market d.o.o. (ďalej: ADBM) rešpektuje vaše súkromie a zakladá svoju webovú stránku na technológiách, ktoré poskytujú lepší a bezpečnejší online zážitok. Týmto Vyhlásením sa zaväzujeme chrániť súkromie používateľov a bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám prostredníctvom webovej stránky poskytujú.

Toto vyhlásenie opisuje typ informácií, ktoré od vás môžeme zhromažďovať pri návšteve našej webovovej stránky, a vysvetľuje, ako tieto informácie používame a aké kroky podnikáme na ich ochranu. Vyhlásenie tiež opisuje možnosti, ktoré máte k dispozícii v súvislosti so zhromažďovaním a používaním vašich údajov pri návšteve našej webovej stránky.

Aké informácie o vás zhromažďujeme a ako ich používame?

Vo všeobecnosti môžete našu webovú stránku navštíviť bez zverejnenia svojich osobných údajov. Pri návšteve našej webovej stránky nezhromažďujeme o vás osobné údaje (ako sú vaše meno a kontaktné údaje), pokiaľ nám dobrovoľne neodošlete informácie pomocou jedného z dostupných formulárov na konkrétny účel (kontaktný formulár, registračný formulár, newsletter), a tým neposkytnete váš súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov na tieto účely. Všetky osobné údaje sa používajú výlučne na účely, na ktoré sú zhromažďované a na ktoré bol udelený súhlas. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžu udeliť osoby staršie ako 16 rokov, v prípade osôb mladších ako 16 rokov môže súhlas udeliť rodič alebo opatrovník. Zhromaždené údaje v žiadnom prípade nesprístupníme neoprávneným tretím stranám, s výnimkou účelov predpísaných zákonom. Všetky údaje budú vymazané po ukončení účelu, na ktorý boli zhromaždené, t.j. ukončením zmluvného vzťahu, a najneskôr po uplynutí všetkých právnych záväzkov súvisiacich s uchovávaním osobných údajov.

Informácie, ktoré sa zhromažďujú na našej webovej stránke automaticky

Automaticky zhromažďujeme informácie v protokolových súboroch servera, ako je vaša IP adresa, typ prehliadača, presmerovacie/výstupné stránky a operačný systém. Tieto informácie používame na správu našich webových stránok a našich technických riešení, na pochopenie toho, ako návštevníci reagujú na našu webovú stránku a služby, a na zlepšenie vášho užévateľského zážitku pri používaní našich webových stránok a služieb.

Používanie súborov cookies

Stránka https://www.aurodomus.com využíva cookies – textové súbory, ktoré do počítača používateľa ukladá internetový server používateľa.

Súbory sa vytvárajú, keď prehliadač načíta cieľovú adresu navštívenej siete do zariadenia používateľa, ktorá potom odošle údaje do prehliadača a vytvorí textový súbor (cookie). Prehliadač načíta a odošle súbor na cieľový sieťový server (lokalita, stránka), keď sa naň používateľ vráti.

Cookies sa používajú na fungovanie všetkých funkcií webovej stránky a lepšiu používateľskú skúsenosť. Vstupom na webovú stránku užívateľ zároveň akceptuje používanie cookies. Viac o súboroch cookie si môžete prečítať tu.

Odmietnutie súborov cookies

Keďže účelom súborov cookies je zlepšiť a umožniť používanie našich webových stránok a ich procesov, vezmite prosím na vedomie, že zamedzením alebo odstránením súborov cookies môžete znemožniť fungovanie týchto funkcií alebo spôsobiť, že budú vo svojom prehliadači fungovať a vyzerať inak.

Prístup a aktualizácia vašich osobných údajov

Naši používatelia majú v ktoromkoľvek okamihu nasledovné práva:

  • právo na prístup a prezeranie údajov
  • právo na informovanie o spracovaní osobných údajov
  • právo na prenosnosť údajov
  • právo na stiahnutie súhlasu
  • právo na podanie námietky
  • právo na zmenu a opravu osobných údajov, pokiaľ sú údaje neúplné a nepresné
  • právo na vymazanie v prípadoch, ako sú ukončenie platnosti účelu spracovania, odobratie súhlasu alebo podanie námietky

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Zaviazali sme sa prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným alebo nezákonným zaobchádzaním a pred ich náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. Pri poskytovaní vašich osobných údajov prostredníctvom našej webovej stránky sú tieto informácie odosielané bezpečne online pomocou vysokokvalitného šifrovania a ukladané na našich zabezpečených serveroch umiestnených v EÚ.

Používaním tejto webovej stránky a ukladaním a prístupom k súborom cookies na vašom zariadení súhlasíte so spôsobom zhromažďovania a spracovania údajov opísaným v tomto Vyhlásení.

Osobné údaje sa zhromažďujú v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

Podmienky a zmeny

Podmienky tohto Vyhlásenia upravujú používanie súborov cookies a akýchkoľvek údajov zhromaždených počas uplatňovania Vyhlásenia, s výnimkou súborov cookies tretích strán. ADBM si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť toto Vyhlásenie o súboroch cookies a Zásady používania súborov cookies s cieľom poskytnúť nové dôležité informácie a informovať vás o spôsoboch, akými ADBM chráni vaše údaje na svojich webových stránkach, a preto vám odporúčame pravidelne kontrolovať aktualizácie na tejto stránke.

Kontaktné údaje

ADBM rado prijme vaše pripomienky a návrhy týkajúce sa tohto Vyhlásenia, ako aj ďalšie vaše komentáre. Môžete nás kontaktovať na adrese: gdpr@aurodomus.com.