Privaatsusteade

PRIVAATSUSTEADE

Auro Domus Bullion Market d.o.o. (edaspidi: ADBM) austab teie privaatsust ja tugineb oma veebisaidil tehnoloogiatele, mis pakuvad paremat ja turvalisemat veebikogemust. Selle privaatsusteate kohaselt kohustume kaitsma kasutajate privaatsust ja nende veebisaidi kaudu edastatavate isikuandmete turvalisust.

Privaatsusteates kirjeldatakse, millist teavet meil on lubatud teilt koguda, kui külastate meie veebisaiti ja selgitatakse, kuidas me seda teavet kasutame ja milliseid samme selle kaitsmiseks võtame. Privaatsusteates kirjeldatakse ka võimalusi, mis teile kaasnevad seoses teie andmete kogumise ja kasutamisega meie veebisaidi külastamise korral.

Millist teavet me teie kohta kogume ja kuidas me seda kasutame?

Üldiselt võite meie veebisaiti külastada ilma enda kohta mistahes isikuandmeid avaldamata. Me ei kogu teie kohta isikuandmeid (näiteks teie nimi ja kontaktandmed), kui külastate seda veebisaiti, välja arvatud juhul, kui esitate vabatahtlikult teavet, kasutades mõnda konkreetsel eesmärgil saadaolevat vormi (kontaktandmete vorm, registreerimisvorm, uudiskiri), andes sellega nõusoleku teie isikuandmete kogumiseks ja kasutamiseks asjakohastel eesmärkidel. Kõiki isikuandmeid kasutatakse üksnes sel eesmärgil, milleks neid kogutakse ja milleks on antud nõusolek. Nõusoleku isikuandmete töötlemiseks võivad anda 16-aastased ja vanemad isikud, alla 16-aastaste puhul aga lapsevanem või eestkostja. Me ei tee kogutud andmeid volitamata kolmandatele isikutele mitte mingil viisil kättesaadavaks, välja arvatud seaduses ette nähtud eesmärgil. Kõik andmed kustutatakse pärast nende kogumise eesmärgi lõppemist, st pärast lepingulise suhte lõppemist, ja mitte hiljem kui kõigi isikuandmete säilitamisega seotud juriidiliste kohustuste lõppemise hetkel.

Meie veebisaidil automaatselt kogutav teave

Kogume automaatselt teavet serveri logifailidesse, näiteks teie IP-aadress, brauseri liik, ümbersuunamise ja väljumisega seotud lehed ning operatsioonisüsteem. Kasutame seda teavet oma veebisaitide ja tehniliste lahenduste haldamiseks, et mõista, kuidas külastajad meie veebisaitidel ja teenustes navigeerivad ning et parandada teie jaoks meie veebisaitide ja teenuste kasutuskogemust.

Küpsiste kasutamine

Veebisaidil https://www.aurodomus.com kasutatakse küpsiseid – tekstifaile, mis paigutatakse kasutaja arvutisse kasutaja kasutuses oleva veebiserveri poolt.

Failid luuakse, kui brauser laadib külastatud võrgu sihtkoha kasutaja seadmesse, mis seejärel saadab andmed brauserisse ja loob tekstifaili (küpsis). Brauser otsib välja ja edastab faili võrgu sihtserverisse (asukoht, lehekülg), kui kasutaja sellele naaseb.

Küpsiseid kasutatakse veebisaidi kõikide funktsioonide nõuetekohaseks toimimiseks ja parema kasutajakogemuse tagamiseks. Veebisaidile sisenedes nõustub kasutaja samuti küpsiste kasutamisega. Küpsiste kohta saate täpsemalt lugeda siit.

Küpsiste vältimine

Kuna küpsiste otstarve on võimaldada ja parandada meie veebisaitide ja nendega seotud protsesside kasutust, tuleb võtta teadmiseks, et küpsiste takistamise või kustutamise korral võidakse asjakohaste funktsioonide toimimine blokeerida või panna need teie brauseris teistmoodi tööle ja välja nägema.

Juurdepääs teie isikuandmetele ja nende ajakohastamine

Meie kasutajatel on alati järgmised õigused:

  • õigus andmetele juurde pääseda ja nendega tutvuda
  • õigus saada teavet isikuandmete töötlemise kohta
  • õigus andmete ülekantavusele
  • õigus nõusolek tagasi võtta
  • õigus esitada vastuväiteid
  • õigus parandada ja muuta isikuandmeid, kui andmed on puudulikud või ebatäpsed
  • õigus isikuandmete kustutamisele sellistel juhtudel nagu töötlemise eesmärgi lõppemine, nõusoleku tagasivõtmine või vastuväite esitamine.

Teie isikuandmete turvalisus

Oleme võtnud kohustuse rakendada asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata ja ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kaotsimineku, hävimise ja kahjustamise eest. Kui edastate oma isikuandmed meie veebisaidi kaudu, saadetakse see teave edasi turvaliselt, kasutades kvaliteetset krüptimist ja talletatakse meie turvalistes serverites, mis asuvad ELis.

Seda veebisaiti kasutades ning küpsiseid oma seadmesse salvestades ja nendele juurdepääsu võimaldades nõustute käesolevas privaatsusteates kirjeldatud andmekogumis- ja andmetöötlusmeetodiga.

Isikuandmeid kogutakse kooskõlas privaatsuspoliitikaga.

Tingimused ja muudatused

Selle privaatsusteate tingimustega reguleeritakse küpsiste ja privaatsusteate rakendamise ajal kogutud andmete kasutamist, välja arvatud kolmanda osapoole küpsised. ADBM jätab endale õiguse seda privaatsusteadet ja eeskirju mistahes ajal muuta, et edastada uut olulist teavet ja hoida teid kursis võimalustega, kuidas ADBM teie andmeid oma veebisaidil kaitseb ning seetõttu soovitame teil regulaarselt tutvuda selle lehe värskendustega.

Kontaktteave

ADBM ootab meelsasti teie kommentaare ja ettepanekuid asjakohase privaatsusteate kohta, kuid ka muid märkusi. Võtke meiega ühendust meiliaadressil: gdpr@aurodomus.com.