AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o.

PVN: 629525537808
IBAN: HR20 2340 0091 1106 1718 0
Privredna banka Zagreb d.d., Ul. Franje Račkog 6, Zagreb
Reģistrēts Komerctiesā Rijekā, MBS 040314829
Akciju kapitāls: 6 030 000,00 HRK
Valdes priekšsēdētājs Loriss Dessardo
Valdes locekļi: Anželka Dessardo, Armīns Dessardo

Kur mūs atrast

Vjekoslava Spiničića 3/2
51410, Opatija
Telefons: +38516066088
Email: info@aurodomus.com