AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o.

MOMS: 629525537808
IBAN: HR20 2340 0091 1106 1718 0
Privredna banka Zagreb d.d., Ul. Franje Račkog 6, Zagreb
Registrerad vid handelsdomstolen i Rijeka, företagets registreringsnummer 040314829
Aktiekapital: 6.030.000,00 kuna.
Styrelseordförande: Loris Dessardo.
Styrelsemedlemmar: Anđelka Dessardo, Armin Dessardo.

Vår lokation

Vjekoslava Spiničića 3/2
51410, Opatija
Telefon: +38516066088
Email: info@aurodomus.com