AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o.

PDV: 629525537808
IBAN: HR20 2340 0091 1106 1718 0
Privredna banka Zagreb d.d., Ul. Franje Račkog 6, Zagreb
Registrovan kod Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040314829
Osnovni kapital: 6.030.000,00 HRK.
Predsjednik uprave: Loris Dessardo.
Članovi uprave: Anđelka Dessardo, Armin Dessardo.

Naša lokacija

Vjekoslava Spiničića 3/2
51410, Opatija
Telefone: +38516066088
Email: info@aurodomus.com