Izjava o privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Auro Domus Bullion Market d.o.o. (u daljem tekstu: ADBM) poštuje vašu privatnost i svoj vebsajt zasniva na tehnologijama koje pružaju bolje i bezbjednije online iskustvo. Ovom Izjavom se obavezujemo da ćemo zaštititi privatnost korisnika i bezbjednost podataka o ličnosti koji su nam dostavljeni putem vebsajta.

Ova Izjava opisuje vrstu podataka koje možemo da prikupimo od vas kada posjetite naš vebsajt i objašnjava kako upotrebljavamo te podatke i korake koje preduzimamo da ih zaštitimo. Izjava takođe opisuje izbore koje imate u vezi sa prikupljanjem i upotrebom vaših podataka prilikom posjete našem vebsajtu.

Koje podatke prikupljamo o vama i kako ih upotrebljavamo?

Uopšteno, možete posjetiti naš vebsajt bez otkrivanja svojih podataka o ličnosti. Ne prikupljamo vaše podatke o ličnosti (kao što su vaše ime i kontakt informacije) kada posjetite ovaj vebsajt, osim ako dobrovoljno dostavite informacije upotrebom jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (kontakt obrazac, formular za registraciju, bilten) i na taj način date saglasnost za prikupljanje i upotrebu vaših podataka o ličnosti u ove svrhe. Svi podaci o ličnosti se upotrebljavaju isključivo u svrhe za koje se prikupljaju i za koje je data saglasnost. Saglasnost za obradu podataka o ličnosti mogu dati lica starija od 16 godina, dok za lica mlađa od 16 godina saglasnost može dati roditelj ili staratelj. Prikupljene podatke nećemo učiniti dostupnim na bilo koji način neovlašćenim trećim licima, osim u svrhe propisane zakonom. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestanka ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obaveza u vezi sa čuvanjem podataka o ličnosti.

Informacije koje se automatski prikupljaju na našem vebsajtu

Automatski prikupljamo informacije u fajlovima evidencije servera, kao što su vaša IP adresa, tip pretraživača, stranice za preusmeravanje/izlaz i operativni sistem. Upotrebljavamo ove informacije da bismo upravljali svojim vebsajtovima i svojim tehničkim rješenjima, da bismo razumjeli kako se posjetioci kreću po našem vebsajtu i uslugama i da poboljšamo vaše iskustvo dok upotrebljavate naše vebsajtove i usluge.

Primjena kolačića

Na vebsajtovima https://www.aurodomus.com primjenjuju se kolačići – tekstualne datoteke koje na kompjuter korisnika postavlja internet server koji upotrebljava korisnik.

Datoteke se kreiraju kada pretraživač učita posjećenu mrežnu destinaciju na korisnikov uređaj, koji zatim šalje podatke pretraživaču i kreira tekstualnu datoteku (kolačić). Pretraživač preuzima i šalje datoteku na mrežni odredišni server (lokaciju, stranicu) kada se korisnik vrati na nju.

Kolačići se upotrebljavaju za funkcionisanje svih funkcija vebsajta i bolje korisničko iskustvo. Pristupanjem vebsajtu korisnik prihvata i upotrebu kolačića. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Sprječavanje kolačića

Pošto je svrha kolačića da poboljšaju i omoguće upotrebu naših vebsajtova i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete da onemogućite funkcionisanje ovih funkcija ili da dovedete do toga da drugačije rade i izgledaju drugačije u vašem pretraživaču.

Pristup i ažuriranje vaših podataka o ličnosti

Naš korisnik u svakom trenutku ima sljedeća prava:

  • pravo pristupa i pregleda podataka
  • pravo na informisanje o obradi podataka o ličnosti
  • pravo na prenosivost podataka o ličnosti
  • pravo na opoziv saglasnosti
  • pravo na prigovor
  • pravo na ispravku i promjenu podataka o ličnosti ako su podaci nepotpuni ili netačni
  • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, opoziv saglasnosti ili u slučaju prigovora

Sigurnost vaših podataka o ličnosti

Posvećeni smo preduzimanju odgovarajućih tehničkih i organizacionih mjera da zaštitimo vaše podatke o ličnosti od neovlašćenog ili nezakonitog tretmana i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Kada date svoje podatke o ličnosti preko našeg vebsajta, ovi podaci se bezbjedno šalju onlajn upotrebom visokokvalitetnog šifrovanja i čuvaju na našim bezbjednim serverima koji se nalaze u EU-u.

Upotrebom ovog vebsajta i čuvanjem i pristupom kolačićima na vašem uređaju, saglasni ste sa prikupljanjem i obradom podataka opisanim u ovoj Izjavi.

Podaci o ličnosti se prikupljaju u skladu sa Politikom privatnosti.

Uslovi i promjene

Uslovi ove Izjave regulišu upotrebu kolačića i svih podataka prikupljenih tokom primjene Izjave, osim kolačića trećih strana. ADBM zadržava pravo da promjeni ovu Izjavu o kolačićima i Politiku u bilo kom trenutku kako bi vam saopštio nove važne informacije i obavijestio vas o načinima na koje ADBM štiti vaše podatke na svom vebsajtu te stoga preporučujemo da povremeno provjeravate da li postoje ažuriranja na ovom vebsajtu

Kontakt podaci

ADBM će rado primiti vaše komentare i sugestije u vezi sa ovom Izjavom, kao i drugim komentarima. Možete nas kontaktirati na gdpr@aurodomus.com.