Инвестициско злато

Инвестициското злато е одличен начин за зачувување и зголемување на средствата. Се препорачува како долготрајна инвестиција, особено во време на криза и неизвесност. Просечниот годишен принос се движи над 8 проценти во последните 50 години.

Веб-продавница за инвестициско злато

Инвестициско злато

Инвестициското злато е благороден метал со кој денес најчесто се тргува. Воглавно, во инвестициските кругови тоа се смета како посакувана заштита (англ. hedge) од инфлација. Тоа претставува добар начин за зачувување на вредноста во ситуации кога вредноста на парите опаѓа.
Уште од најраниот период златото играло значајна улога во секоја цивилизација. Се користело како симбол за моќ, богатство, успех и чистота. Накитот и предметите изработени од овој метал имале голема вредност илјадници години.

Со развојот на општеството, златото е прифатено како универзално платежно средство.

Инвестициското злато е благороден метал со кој денес најчесто се тргува. Воглавно, во инвестициските кругови тоа се смета како посакувана заштита (англ. hedge) од инфлација. Тоа претставува добар начин за зачувување на вредноста во ситуации кога вредноста на парите опаѓа.
Уште од најраниот период златото играло значајна улога во секоја цивилизација. Се користело како симбол за моќ, богатство, успех и чистота. Накитот и предметите изработени од овој метал имале голема вредност илјадници години.

Со развојот на општеството, златото е прифатено како универзално платежно средство.

Инвестициското злато - најбарано во периоди на криза.

Побарувачка за злато во светот од 2009 до 2019 година, во метрички тони.

Chart by Visualizer

Долгата монетарна традиција и употребливата вредност го ставиле во позиција на лидер во секторот на благородни метали и на една од најважните суровини. Во 2019 година биле продадени 4.355,7 тони злато насекаде низ светот. Вредноста на тоа злато била околу 200 милијарди долари.

Очекувано е побарувачката за овој материјал во 2020 година да ја надмине побарувачката од претходната. Купувањето злато, а со тоа и неговата цена, растат во време на финансиска криза и неизвесност. Затоа, најголемата количина на злато е продадена во 2011 година. Тогаш глобалната продажба изнесувала 7.730,5 тони злато.

Инвестициското злато станува најбарано во периоди на криза. Ова е последица на органичената понуда и потрошувачка која токму во тие ситуации ги достигнува највисоките нивоа. Затоа, секоја економска криза носи нова рекордна цена на златото. По кризата предизвикана од лошите станбени кредити, во 2011 година овој метал ја надмина цената од 1.900 долари за унца.

Последиците од пандемијата со коронавирусот во летото 2020 година за прв пат во историјата ја подигнаа цената на златото над 2.000 долари за унца.

Долгата монетарна традиција и употребливата вредност го ставиле во позиција на лидер во секторот на благородни метали и на една од најважните суровини. Во 2019 година биле продадени 4.355,7 тони злато насекаде низ светот. Вредноста на тоа злато била околу 200 милијарди долари.

Очекувано е побарувачката за овој материјал во 2020 година да ја надмине побарувачката од претходната. Купувањето злато, а со тоа и неговата цена, растат во време на финансиска криза и неизвесност. Затоа, најголемата количина на злато е продадена во 2011 година. Тогаш глобалната продажба изнесувала 7.730,5 тони злато.

Инвестициското злато станува најбарано во периоди на криза. Ова е последица на органичената понуда и потрошувачка која токму во тие ситуации ги достигнува највисоките нивоа. Затоа, секоја економска криза носи нова рекордна цена на златото. По кризата предизвикана од лошите станбени кредити, во 2011 година овој метал ја надмина цената од 1.900 долари за унца.

Последиците од пандемијата со коронавирусот во летото 2020 година за прв пат во историјата ја подигнаа цената на златото над 2.000 долари за унца.

Побарувачка за злато во светот од 2009 до 2019 година, во метрички тони.

Chart by Visualizer

Откриј ја ексклузивната понуда

Благородните метали во нашата веб-продавница се достапни по најповолни услови. Проверете ја купопродажната цена за инвестициското злато и сребро.

Веб-продавница за благородни метали

Исклучителен просечен годишен принос

Веб-продавница: издвоено од понудата на златни прачки

Во време на криза скокот на цените е најизразен. Но, златото и надвор од кризните периоди остварува завиден раст. Од 1970 до 2020 година просечниот раст изнесувал 8 проценти годишно. Кумулативно, таквото зголемување на вредноста навистина е импресивно. Во средината на 1970-ите години златото вредело помалку од 100 долари за унца. Во летото, 2020 година цената за унца била поголема од 2.000 долари.

Поради ваквите приноси златото се смета како исклучително добра и сигурна долготрајна инвестиција. Меѓутоа, добрите познавачи на пазарот на благородни метали и во краток рок може да остварат значајно зголемување на средствата. На пример, во текот на 2020 година, цената на златото пораснала за високи 35 проценти.

Во време на криза скокот на цените е најизразен. Но, златото и надвор од кризните периоди остварува завиден раст. Од 1970 до 2020 година просечниот раст изнесувал 8 проценти годишно. Кумулативно, таквото зголемување на вредноста навистина е импресивно. Во средината на 1970-ите години златото вредело помалку од 100 долари за унца. Во летото, 2020 година цената за унца била поголема од 2.000 долари.

Поради ваквите приноси златото се смета како исклучително добра и сигурна долготрајна инвестиција. Меѓутоа, добрите познавачи на пазарот на благородни метали и во краток рок може да остварат значајно зголемување на средствата. На пример, во текот на 2020 година, цената на златото пораснала за високи 35 проценти.

Веб-продавница: издвоено од понудата на златни прачки

Цена на златото по грам од 1980 до 2020 година, во американски долари.

Chart by Visualizer

Зошто златото е добра инвестиција?

Златото денес е добра инвестиција од истата причина поради која тоа го држи овој статус илјадници години наназад. Голем дел од одговорите произлегуваат од неговите физички карактеристики. Отпорноста на временските услови, но и едноставноста при обликувањето, му овозможиле истакнато место на прв избор за накит и последователно значајна улога во индустријата. Употребливата вредност на златото му обезбедува побарувачка и надвор од инвестицискиот сектор. Од истата причина вредноста на златото не може да падне „на нула“, како што тоа може да се случи со хартиите од вредност, односно акциите.

Дополнително „осигурување“ кое ги привлекува инвеститорите кон златото е тоа што неговата најниска цена е позната. Таа се движи околу 900 долари за унца. Тоа е, имено, трошокот за експлоатација на златото од рудниците. Ова е многу уверлива гаранција дека цената не може да падне под нивото на профитабилност на производството на злато.

Најнакрај, дополнителната предност на златото над останатите форми на имотна вредност е едноставноста на неговата монетизација. Многу е лесно да купиш и продадеш злато. Тоа има универзална вредност која е глобално призната. Златната прачка или златната монета, купени во продавницата на Auro Domus може брзо и едноставно да се заменат за пари каде било во светот.

Заинтересирани сте за инвестициско злато?

Не ја пронајдовте информацијата која ја баравте? Проверете ги одговорите на најчестите прашања. Или контактирајте нè:

Контакт
СПОДЕЛИ ЈА ОВАА СТРАНИЦА