Инвестициско сребро

Инвестициското сребро е одлична „влезница“ во светот на благородните метали. Инвеститорите го сакаат бидејќи остварува раст во предвидливи околности. Често расте побрзо од златото па се користи за краткорочни инвестиции.

Веб-продавница за инвестициско сребро

Инвестициско сребро

Инвестициското сребро е најпродаван благороден метал, ако ја земеме предвид целокупната маса. Среброто денес се употребува приближно 8 пати повеќе отколку златото.

Причината е таа што среброто има значајно поголема индустриска примена. Како и златото, и среброто се користи како инвестиција во време на криза.

Тоа е квалитетен „осигурувач“ против губењето на имотната вредност.

Инвестициското сребро е најпродаван благороден метал, ако ја земеме предвид целокупната маса. Среброто денес се употребува приближно 8 пати повеќе отколку златото.

Причината е таа што среброто има значајно поголема индустриска примена. Како и златото, и среброто се користи како инвестиција во време на криза.

Тоа е квалитетен „осигурувач“ против губењето на имотната вредност.

Инвестициското сребро некогаш расте побрзо од златото

Цената на среброто начелно се движи во согласност со цената на златото. Но, постојат одредени исклучоци кои вештите инвеститори знаат како да ги искористат. Имено, како лидер на секторот, цената на златото расте порано и побрзо од цената на среброто. Затоа во „вториот бран“ на порастот на вредноста на благородните метали, среброто начелно добива на вредност повеќе од златото.

Како и кај златото, и цената на среброто расте во периоди на криза. Тогаш значајно се зголемува и потрошувачката за сребро како инвестиција. Но, цените на среброто сепак имаат различни подеми и падови од цените на златото. Затоа многу инвеститори вложуваат и во двата благородни метала.

Откриј ја ексклузивната понуда

Благородните метали во нашата веб-продавница се достапни по најповолни услови. Проверете ги купопродажните цени за инвестициското злато и сребро.

Веб-продавница за благородни метали

Вложување во сребро - предности и предизвици

Вложувањето во сребро има свои специфичности. Една од нив се однесува на монетарната политика. Златото скоро секаде во светот е ослободено од данок. Но, среброто има поинаков даночен статус во различни држави. На пример, во Хрватска се плаќа ДДВ за сребрените прачки и монети. Оваа ситуација може да се реши со купување на далечина и обезбедено складирање во земји кои не наплаќаат данок на сребро.

Среброто има и значајно поголема употреблива вредност од златото. Затоа, побарувачката за инвестициско сребро помалку влијае врз движењата на цените. Од вкупната продажба на сребро во 2019 година скоро 60 проценти биле наменети за индустријата.

Дополнителен предизвик при купувањето сребро се релативно повисоките трошоци за складирање. Златните прачки имаат околу 80 пати помала маса од сребрените прачки со истата вредност. Но, овој сооднос на цената и масата, од друга страна, ја претставува предноста на среброто. Имено, просечниот сооднос на вредноста на еден грам злато и сребро е 1 наспрема 80. Ситуациите во кои овој сооднос се зголемува на 90 или 100 претставуваат јасен знак дека среброто е потценето. Инвеститорите го користат ова како сигнал за купување. Дополнителна предност на среброто е релативно ниската цена. Оттука, тоа претставува идеална почетна инвестиција за „влез“ на важниот пазар на благородни метали.

Вложувањето во сребро има свои специфичности. Една од нив се однесува на монетарната политика. Златото скоро секаде во светот е ослободено од данок. Но, среброто има поинаков даночен статус во различни држави. На пример, во Хрватска се плаќа ДДВ за сребрените прачки и монети. Оваа ситуација може да се реши со купување на далечина и обезбедено складирање во земји кои не наплаќаат данок на сребро.

Среброто има и значајно поголема употреблива вредност од златото. Затоа, побарувачката за инвестициско сребро помалку влијае врз движењата на цените. Од вкупната продажба на сребро во 2019 година скоро 60 проценти биле наменети за индустријата.

Дополнителен предизвик при купувањето сребро се релативно повисоките трошоци за складирање. Златните прачки имаат околу 80 пати помала маса од сребрените прачки со истата вредност. Но, овој сооднос на цената и масата, од друга страна, ја претставува предноста на среброто. Имено, просечниот сооднос на вредноста на еден грам злато и сребро е 1 наспрема 80. Ситуациите во кои овој сооднос се зголемува на 90 или 100 претставуваат јасен знак дека среброто е потценето. Инвеститорите го користат ова како сигнал за купување. Дополнителна предност на среброто е релативно ниската цена. Оттука, тоа претставува идеална почетна инвестиција за „влез“ на важниот пазар на благородни метали.

Цена на среброто по грам од 1980 до 2020 година, во американски долари.

Chart by Visualizer

Заинтересирани сте за инвестициско сребро?

Не ја пронајдовте информацијата која ја баравте? Проверете ги одговорите на најчестите прашања. Или контактирајте нè:

Контакт
СПОДЕЛИ ЈА ОВАА СТРАНИЦА