Generelle bestemmelser

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

GENERELLE BESTEMMELSER

Anvendelsesområde

Artikkel 1

1.1. Generelle vilkår og betingelser for selskapet AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. (heretter: Generelle vilkår) regulerer vilkårene for kjøp og salg av investeringsgull, sølvbarrer og mynter, forholdet mellom selger og kjøper, rettigheter og forpliktelser til selgeren, rettigheter og forpliktelser til kjøperen, i henhold til prinsippet om tillit og overholdelse av gjeldende regelverk, samt prinsipper for behandling av personopplysninger.

1.2. Selger av gjenstanden er selskapet AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o., organisasjonsnummer (OIB): 629525537808, oppført i rettsregisteret til handelsdomstolen i Rijeka, Kroatia, på registreringsbeviset med enhetens registreringsnummer (MBS) 040314829, (heretter: Selger).
Geografisk adresse og kontakt AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410
Opatija, telefon +385 1 6066 088, e-post info@aurodomus.com.
Kjøper av investeringsgull (heretter: Kjøper) er enhver fysisk eller juridisk person, som har til hensikt å kjøpe og bli eier av et investeringsgull (heretter: Gjenstand) og samtykker i å betale en bestemt eller bestemmelig pris for aktuell gjenstand.

1.3. Disse generelle vilkår og betingelser utgjør også et forhåndsvarsel om kontrakt, og refererer til inngåelsen av en kjøpskontrakt hvis kjøperen er en forbruker, dvs. enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon eller opererer på markedet utenfor sin handel, virksomhet, håndverk eller yrkesaktivitet, og hvis kjøpskontrakten er inngått mellom selskapet og forbrukeren innenfor et organisert system for salg eller levering av tjenester uten samtidig fysisk tilstedeværelse av selskapet og forbrukeren på samme sted, hvor inntil tidspunktet for inngåelse av kontrakten og for inngåelse av kontrakten utelukkende brukes ett eller flere midler for fjernkommunikasjon. Midlene for fjernkommunikasjon er alle midler, som kan brukes for inngåelse av fjernkontrakter uten samtidig fysisk tilstedeværelse av selskapet og forbrukeren på samme sted, for eksempel internett og e-post. Inngåelse av kontrakter gjennom nettstedet www.aurodomus.com utgjør inngåelse av en fjernkontrakt.

Forbrukeren, i rollen som kjøper, inngår en kjøpskontrakt med AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija (heretter: AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.) i rollen som selger.

Juridiske personer som kjøpere er underlagt tvisteloven og e-handelsloven, mens forbrukerloven gjelder ikke for dem.

Avsnittene «Materialfeil» og «Fremgangsmåte for å sende inn en skriftlig forbrukerreklamasjon» i disse generelle vilkår og betingelser gjelder ikke for juridiske personer som kjøpere. I disse tilfeller gjelder relevante bestemmelser i tvisteloven og e-handelsloven. Selger kan, dersom man velger å gjøre det, gi den juridiske personen rettighetene til kjøper som er forbruker i hvert enkelt tilfelle.

En bruker er en person som bruker nettstedet www.aurodomus.com, samt enhver kjøper og besøkende på nettstedet www.aurodomus.com.
En blokkjedetransaksjon er behandlingen av en transaksjon og gjennomføringen av kryptovalutabetalinger utført av Electrocoin d. o. o. på vegne av AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. gjennom PayCek elektroniske betalingstjeneste for betalingsbehandling.
EC er selskapet Electrocoin d. o. o.
Inngåelse av en kjøpskontrakt gjennom nettstedet www.aurodomus.hr er regulert i samsvar med
gjeldende lovbestemmelser.

1.4. Formålet med følgende generelle vilkår og betingelser er:

1. Gull i form av stenger eller oblater, med vekt akseptert på bullionmarkedene, med en renhet lik eller større enn 995 deler per 1000, med verdipapirer eller ikke

2. Gullmynter:
a) renhet lik eller større enn 900 deler per 1000
b) utvunnet etter 1800
c) som er eller har vært lovlig betalingsmiddel i opprinnelseslandet
d) som normalt selges til en pris som ikke overstiger den åpne markedsverdien av gullet i myntene med mer enn 80 %.

3. Sølv
a) sølv i form av stenger eller oblater, med vekt akseptert på bullionmarkedene, med en renhet lik eller større enn 995 deler per 1000
b) sølvmynter av renhet lik eller større enn 833 deler per 1000.

4. Produkter av det kroatiske myntverket

Artikkel 2

2.1. Disse generelle vilkår for salg av investeringsgull, sølvbarrer og mynter (heretter: GTC) regulerer forholdet mellom selger og kjøper, selgerens rettigheter og forpliktelser, og kjøperens rettigheter og forpliktelser, i forhold til vilkårene og modalitetene for salg av gjenstanden, prisen på gjenstanden, levering og overlevering av gjenstanden, mottak av gjenstanden, retur, forsendelse, betalingsmåte og andre forhold knyttet til salget av gjenstanden.

2.2. Disse generelle vilkår og betingelser er en integrert del av enhver enkel kontrakt og gjelder for alle individuelle salg av gjenstandene nevnt i artikkel 1 i disse vilkår, som er avtalt mellom selgeren og kjøperen, med mindre de uttrykkelig har utelukket anvendelsen av disse vilkår og betingelser.

2.3. Kjøperen inngår en kjøpskontrakt og godtar disse vilkårene ved å klikke for å bekrefte bestillingen.

2.4. Ved å akseptere tilbudet erklærer kjøperen å ha lest disse generelle vilkår og betingelser, og godtar
anvendelsen av disse, samt aksepterer alle rettigheter og forpliktelser som følger av disse.

2.5. Ved å akseptere tilbudet erklærer kjøperen at informasjonen som er oppgitt i tilbudet er sann og identisk med den muntlige kontrakten.

2.6. Selgeren er forpliktet til å gjøre enhver kjøper kjent med innholdet i disse generelle vilkår og betingelser.

 

Pris

Artikkel 3

3.1. Selgeren bestemmer prisen på gjenstanden basert på markedsforhold og prisen på gull og sølv
på edelmetallmarkedet i London (London Precious Metals Market, heretter: LPMM).

3.2. Alle priser er uttrykt og gyldige i den kroatiske nasjonale valutaen, den kroatiske kuna (HRK).
I tillegg til prisen i kroatisk kuna, kan også prisen i euro-tilsvarende beløp, omregnet ved hjelp av midtkursen i den kroatiske nasjonalbanken på dagen, oppgis for informasjonsformål.

3.3. I samsvar med endringene i prisen på gull og sølv på LPMM, endres prisen på gjenstanden og hele prislisten for selgerens tilbud hvert femte minutt fra og med enhver time, og er tilgjengelig på selgerens nettsted, www.aurodomus.com.

3.4. Enhver kjøper har rett til å se gjennom prislisten nevnt i foregående avsnitt og til enhver tid be utskrift av den.

3.5. Ved fjernkontrakter er det ingen ekstra kostnader for kjøper i forbindelse med
fjernkommunikasjon med det formål å inngå kontrakten.

 

Tilbud

Artikkel 4

4.1. Selgeren er forpliktet til å utstede et tilbud basert på kjøperens bestilling, og når det gjelder nettbutikk, anses produktet som vises med den oppgitte prisen som et tilbud.

4.2. Kjøperen bekrefter bestillingen ved å akseptere selgerens tilbud.

4.3. Tilbudet anses akseptert dersom kjøperen har bekreftet bestillingen i henhold til punkt 4.2 og har innen 3 timer betalt det totale prisbeløpet for gjenstanden. Etter utløpet av 3-timers periode er tilbudet ikke lenger gyldig eller bindende for selgeren.

4.4. Ved utløpet av 3-timers periode kan selgeren sende kjøperen en invitasjon til å foreta betalingen.

 

Betalingsmåte

Artikkel 5

5.1. Kjøperen kan foreta et kjøp gjennom nettbutikken ved hjelp av en av følgende betalingsmetoder:
(1) betaling til en transaksjonskonto;
(2) engangsbetaling med kort (Visa, Visa Electron, Maestro og MasterCard);
(3) betaling i kryptovaluta ved hjelp av PayCek-plattformen.

PayCek støtter for øyeblikket 9 kryptovalutaer: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stellar (XLM), Ripple (XRP), Tether (USDT), USDC, Bitcoin Cash (BCH), DAI, Binance USD (BUSD), Solana (SOL) og EOS.

Blockchain-transaksjoner for AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. kontoen utføres av EC, og betalingsgebyrene dekkes fullstendig av kjøperen. Betalingsgebyrer omfatter transaksjonsgebyret, dvs. gebyr for behandling av transaksjonen, som betales av kjøperen til EC, og nettverksgebyr, dvs. gebyr for å gjennomføre en transaksjon på et blokkjedenettverk helt avhengig av blokkjedesystemet. For produkter kjøpt i kryptovaluta utstedes en faktura i HRK, med betalingsmetode angitt som «Transaksjonsfaktura – CRYPTO».

Betalingsprosessen for kryptovaluta starter med å starte en blokkjedetransaksjon, det vil si å velge kryptovaluta, som kjøperen ønsker å betale med, hvoretter starter tidsbegrensningen på 15 minutter for å sende den valgte kryptovalutaen til EC kryptovaluta-lommebok.

Kjøperen tar opp eventuelle reklamasjoner, som kan oppstå i forbindelse med behandlingen av transaksjonen med EF. EC påtar seg ikke ansvar overfor kjøperen for manglende evne til å behandle kryptovaluta på grunn av tekniske årsaker, som ikke ligger hos EC, på grunn av force majeure, annullering/oppsigelse av betalingsgrunnlaget fra kjøperen, betaling i kryptovaluta av uautorisert person, skatteforpliktelser som oppstår fra betalinger i kryptovaluta osv.

I tilfelle kjøperen eller selgeren annullerer transaksjonen før gyldige utførelse av den, eller i tilfelle kjøperen har utført betalingen i kryptovaluta med et beløp, som er mindre enn nødvendig i henhold til den etablerte valutakursen for den aktuelle transaksjonen, er EC ansvarlig for refusjon av et beløp som tilsvarer det nominelle beløpet av kryptovaluta mottatt på grunnlag av den annullerte transaksjonen.

En korrekt utført blokkjedetransaksjon er ugjenkallelig og utgjør øyeblikket når alt EC ansvar i forhold til kjøperen utløper. Informasjon om godkjenning av transaksjonen er angitt på oversikten over den fullførte transaksjonen.
Reglene knyttet til materialfeil referert til i artikkel 10, kjøperens rett til ensidig oppsigelse nevnt i artikkel 11, og reklamasjoner nevnt i artikkel 17 i disse generelle vilkår gjelder like mye og er likegyldige i tilfelle av betalinger i kryptovaluta.
Mer informasjon om betalinger i kryptovaluta finner du på https://paycek.io .

5.2. Ved innbetaling til transaksjonskonto sendes informasjonen som kreves for betalingen, inklusivt kontonummer som kjøperen trenger for å foreta betalingen, til e-postadressen som er angitt i bestillingen. Kjøperen kan foreta betalingen ved å bruke nettbank eller foreta på en bankfilial, postkontor eller lignende.

 

Fakturering

Artikkel 6

6.1 Fakturaen skal leveres i papirform sammen med bestillingen til det leveringssteder, som kjøperen har valgt. Ved mottak av kjøpesummen skal selgeren sende en bekreftelse på betaling til kjøperen i elektronisk form til kjøperens e-post.

 

Levering (overlevering)

Artikkel 7

7.1. Selgeren er forpliktet til å overlevere gjenstanden til kjøperen så snart som mulig, avhengig av gjenstandens tilgjengelighet, og senest innen den lovbestemte fristen på 30 dager fra øyeblikket når kjøperen aksepterte tilbudet, og denne godkjenningen er bekreftet, som spesifisert i artikkel 4 i disse generelle vilkår og betingelser.

7.2. I tilfelle ekstraordinære omstendigheter, force majeure eller hendelser utenfor selgerens kontroll, på grunn av hvilke det ikke er mulig å levere gjenstanden innen fristen spesifisert i forrige avsnitt i denne artikkelen, skal selgeren informere kjøperen om dette, og leveringsfristen skal forlenges, så lenge de ekstraordinære omstendighetene, som gjør levering umulig varer.

7.3. Selgeren har oppfylt sin forpliktelse til å overlevere gjenstanden til kjøperen når selgeren har overlevert gjenstanden til kjøperen, personlig eller gjennom en mellommann, eller når de har overlevert et dokument som gjenstanden kan hentes med, i så fall skal hentestedet angis på dette dokumentet.
7.4. I stedet for kjøperen kan gjenstanden bli hentet av en voksen som er autorisert av kjøperen ved bruk av en
særskilt fullmakt bekreftet av notarius publicus, og dermed anses leveringen til kjøperen forsvarlig gjennomført.

7.5. Selgeren forplikter seg til å overlevere gjenstanden til kjøperen i forsvarlig stand, og er ansvarlig for synlige materialfeil.

7.6. Kjøperen er forpliktet til å informere selger om eventuelle materialfeil ved gjenstanden innen 24 timer etter overtakelse av gjenstanden, og levere samme gjenstand til selgeren innen 48 timer for at de skal kunne kontrollere gjenstanden. Det relevante tidspunktet for å overholde 48 timers frist er tidspunktet for overlevering av gjenstanden til budtjenesten. For gjenstander som er tatt ut av originalemballasje, og som kjøper ikke har faktura på, tas ikke reklamasjonen i betraktning.
7.7. Selger er ikke forpliktet til å overlevere gjenstanden dersom kjøperen ikke har betalt gjenstandens pris i sin helhet.

7.8. Dersom kjøperen uten saklig grunn nekter å overta gjenstanden, som er overlevert til rett tid og på avtalt måte, kan selgeren, dersom prisen er betalt i sin helhet, sende gjenstanden til kjøperens adresse angitt i tilbudet, beskrevet i artikkel 4 i disse generelle vilkår og betingelser, og hvis kjøperen mottar den aktuelle pakken, anses det at gjenstanden har blitt levert til kjøperen på riktig måte, og i så fall er kjøperen forpliktet til å betale ekstraordinære leveringskostnader til sin adresse, dersom henting ble avtalt på en annen adresse. Dersom kjøperen har betalt for gjenstanden i sin helhet, og gjenstanden returneres til selgeren fordi den ikke ble levert til kjøperen, skal selgeren beholde 10 % av gjenstandens pris, som kjøperen godkjente for skader, og de skal invitere kjøperen til å oppgi beliggenhet eller kontonummer, og bankopplysninger, dvs. måte de skal utbetale refusjon på 90 % av prisen spesifisert i tilbudet, beskrevet i artikkel 4 i disse generelle vilkår og betingelser (heretter: invitasjon). Dersom kjøperen ikke rapporterer tid og måte for refusjon innen 30 dager etter mottak av invitasjonen, skal det anses å ha gitt avkall på refusjonen.

 

Frakt

Artikkel 8

8.1. Frakt skjer innenfor EU.

8.2. Fraktkostnader betales fullstendig av kjøperen. Fraktkostnadene beregnes automatisk ved kjøp, og det elektroniske systemet til nettbutikken utsteder et tilbud, som inkluderer prisen på de valgte produktene og fraktkostnader. Fraktkostnader er beløpet, som er oppgitt separat i den elektroniske handlekurven, under prisen på ett eller flere bestilte produkter, og det beregnes i henhold til verdien av bestillingen. Fraktkostnadene beregnes i henhold til den medfølgende tabellen.

Verdi på handlekurvenFraktkostnad
Opptil 499,99 €

15,00 €

500,00 € – 1.499,99 €

30,00 €

1.500,00 € – 2.499,99 €

75,00 €

2.500,00 € – 4.999,99 €

95,00 €

5.000,00 € – 9.999,99 €

110,00 €

10.000,00 € – 14.999,99 €

150,00 €

15.000,00 € – 19.999,99 €

185,00 €

8.3. For frakt brukes det budtjeneste. Frakt foretas til adressen som er angitt i bestillingen. Kjøperen påtar seg ansvar for nøyaktigheten av kontaktopplysninger og leveringsadresse.

8.4. Frakt kan bli suspendert på grunn av force majeure. I dette tilfelle skal selgeren foreta alle rimelige anstrengelser for å
arrangere en alternativ forsendelsesdato.

 

 

Bestilling gjennom nettbutikken

Artikkel 9

9.1. Alle bestemmelser i disse generelle vilkår gjelder for kjøp av edelmetaller gjennom nettbutikken på selgerens nettsted www.aurodomus.com.

9.2. Kjøperen velger i nettbutikken produkter i isn handlekurv; ingen innlogging eller registrering er nødvendig for å gjøre det. Før betaling må kjøperen logge inn (hvis det ikke ble gjort tidligere), bekrefte at man er enig i generelle vilkår, samt fylle ut og bekrefte opplysninger i skjemaet. Først etter at disse handlinger er fullført, kan betalingen utføres og valgte produkter kjøpes. Før bekreftelse av kjøpet må kjøperen lese generelle vilkår og krysse av i en boks som bekreftelse på at de godtar og er enige med disse; bekreftelse av kjøpet uten å krysse av i boksen er ikke mulig. Prisene er på linje med LPMM prisen. Derfor kan prisen på tidspunktet når man legger produktet i handlekurven avvike fra prisen som var gyldig i øyeblikket man bekreftet kjøpet. Den gjeldende prisen er prisen som gjelder i øyeblikket når man bekrefter kjøpet.

9.3. Inntil kjøpet er bekreftet, står kjøperen fritt til å legge til eller fjerne produkter fra handlekurven. Ved å bekrefte kjøpet (ved å klikke i boksen «Bekreft kjøp», osv.), inngås en kontrakt mellom kjøperen og selgeren. Ved å bekrefte kjøpet bekrefter kjøperen å godta prisen (prisene), som er publisert i nettbutikkens prisliste på aktuelt tidspunkt, og generelle vilkår og betingelser, og å være kjent med den fullstendige teksten til generelle vilkår og betingelser før avtalen ble inngått.

 

Ansvar for materialfeil

Artikkel 10

10.1. AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. er ansvarlig for materialfeil hos produktet, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kjøperen er forpliktet til å varsle AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. om eventuelle synlige feil, som man oppdager innen to måneder fra datoen for oppdagelse av mangelen, og senest to år fra tidspunktet for overføringen av risikoen til kjøperen. Når kjøperen har mottatt gjenstanden, og det viser det seg at gjenstanden har en feil, som ikke kunne oppdages av under vanlig inspeksjon på overleveringstidspunktet, er kjøperen er forpliktet, under trusselen om tap av rettigheter, å informere AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. om dette innen to måneder fra datoen mangelen ble oppdaget.

10.2. Materialfeil som AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. er ansvarlig for:
(1) materialfeil hos gjenstanden i øyeblikket når risikoen overføres til kjøperen, uansett om man var klar dette eller ikke;
(2) og materialfeil, som blir tydelige etter overføring av risikoen til kjøperen, dersom mangelen er et resultat av en tilstand, som eksisterte tidligere.
(3) Det forutsettes at enhver mangle hos gjenstanden, som viste seg innen ett år fra tidspunktet for overføringen av risikoen også har eksistert ved overføringen av risikoen, med mindre selgeren beviser noe annet, eller med mindre det motsatte følger av arten av gjenstanden eller arten av mangelen.

10.3. Det er en feil hvis:
(1) gjenstanden samsvarer ikke med beskrivelsen, typen, mengden og kvaliteten, dvs. det har ikke har funksjonalitet, kompatibilitet, interoperabilitet og andre funksjoner som angitt i kjøpskontrakten;
(2) gjenstanden er ikke egnet for noe spesielt formål, som kjøperen trenger det til, og som kjøperen hadde informert selgeren om senest ved inngåelse av kontrakten og i forhold til hvilken selgeren ga sitt samtykke;
(3) gjenstanden leveres ikke med alt tilbehør og instruksjoner, inklusive installasjonsanvisninger, som angitt i kjøpskontrakten; eller
(4) gjenstanden leveres ikke med oppdateringer som angitt i kjøpskontrakten;
(5) gjenstanden er ikke egnet for bruk til de formål som en gjenstand av samme slag normalt ville bli brukt til, med tanke på alle EU og kroatiske forskrifter, tekniske standarder eller, hvis det ikke finnes slike tekniske standarder, gjeldende etiske retningslinjer på et bestemt område, hvis noen;
(6) gjenstanden samsvarer ikke med kvaliteten og beskrivelsen av vareprøven eller modellen, som selgeren gjorde tilgjengelig for kjøperen før kontrakten ble inngått;
(7) gjenstanden leveres ikke sammen med tilbehør, inklusiv emballasje, installasjonsanvisninger eller andre
instruksjoner, hvis mottak kjøperen kan forvente med rimelighet;
(8) gjenstanden samsvarer ikke med kvantiteten eller har ikke funksjoner og andre egenskaper, inklusiv disse som er knyttet til holdbarhet, funksjonalitet, kompatibilitet og sikkerhet, som er felles for en gjenstand av samme type, og som kjøperen med rimelighet kunne forvente gitt arten av gjenstanden og gitt offentlige uttalelser fra selgeren eller andre personer i de tidligere fasene av transaksjonskjeden, inklusiv produsenten, eller uttalelser på deres vegne, spesielt i reklame eller merking.

10.4. Hvis kjøperen, basert på uttalelsene fra produsenten eller deres representant, forventet eksistensen av visse egenskaper hos gjenstanden, tas ikke denne mangelen i betraktning, dersom AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. ikke visste eller var forpliktet til å vite om disse offentlige uttalelser, eller hvis disse offentlige uttalelser var blitt tilbakevist i det øyeblikket kontrakten ble inngått, eller

dersom disse offentlige uttalelser ikke påvirket kjøperens beslutning om å inngå kontrakten.

10.5. Når det gjelder forbrukerkontrakter, eksisterer ikke manglene nevnt i punkt 10.3 punkt 5 til 8 i denne artikkelen hvis forbrukeren i øyeblikket for inngåelse av kontrakten ble spesifikt informert om at en bestemt egenskap av gjenstanden avviker fra kriteriene, som brukes til å fastslå manglene, som er angitt i punkt 10.3 punkt 5 til 8 i denne artikkelen, og hvis forbrukeren uttrykkelig og separat har akseptert dette avviket ved inngåelse av kontrakten.

10.6. Kjøperen, som har informert AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. om en feil i tide og på riktig måte, er autorisert til å:
be om retting av mangelen;
be om overlevering av en annen gjenstand uten feil; eller
be om en forholdsmessig reduksjon i prisen.

(1) Kjøperen kan kun erklære å si opp kontrakten dersom man har tidligere gitt AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. en tilstrekkelig etterfølgende frist for gjennomføring av kontrakten.
(2) Ved bruk av sin rett til utbedring av mangelen har kjøperen rett til å velge mellom reparasjon og
utskifting av gjenstanden.
(3) AURO DOMUS BULLION MARKED d. o. o .er autorisert til å nekte å utbedre mangelen dersom reparasjon og utskifting ikke er mulig, eller hvis dette vil medføre uforholdsmessige kostnader, tatt i betraktning alle omstendigheter, spesielt verdien av gjenstanden uten mangel, betydning av mangelen og spørsmålet om reparasjon eller utskifting kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for kjøperen.
(4) Kjøper kan si opp kontrakten uten å gi en påfølgende frist dersom etter å ha varslet AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. av manglene, hadde sistnevnte informert kjøperen om at de ikke ville fullføre kontrakten, eller hvis omstendighetene i aktuelt tilfelle klart indikerer at AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. vil ikke være i stand til å fullføre kontrakten selv i den påfølgende fristen, samt dersom kjøperen ikke kan oppnå formålet de hadde inngått kontrakten for på grunn av en forsinkelse fra selgerens side.
(5) Hvis mangelen er ubetydelig, har kjøperen ingen rett til å si opp kontrakten, men de har andre rettigheter som følge av ansvar for materialfeil, inkludert rett til å reparere skaden. Ansvaret for å bevise at mangelen er ubetydelig skal ligge hos AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.
(6) Kostnader knyttet til utbedring av mangelen og overlevering av gjenstander uten mangler for utskifting skal dekkes av selgeren.
(7) Når kjøperen er en juridisk person, gjelder ikke reglene om materialfeil fastsatt av tvisteloven, og reglene fra avsnittet «materialfeil» i disse generelle vilkår og betingelser.

 

Utelukkelse fra retten til ensidig oppsigelse

Artikkel 11

11.1 I henhold til bestemmelsene i forbrukerloven artikkel 79, avsnitt 2 («Official Gazette» nr. 41/14, 110/ 15, 14 /19), har kjøperen ingen rett til å si opp kjøpskontrakten ensidig siden gjenstanden for kontrakten er varer eller tjenester hvor prisen er avhengig av endringer på det finansielle markedet utover selskapets innflytelse, som kan oppstå under varigheten av forbrukerens rettigheter til ensidig oppsigelse av avtalen.

 

Overholdelse av regelverk i henhold til lov om bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering

 

Artikkel 12

12.1. Selger er forpliktet til å samle inn og behandle identifikasjonsdata fra en gyldig legitimasjon
i samsvar med bestemmelsene i lov om bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering («Official Gazette» nr. 108/17, 39/19).

12.2. I samsvar med lovbestemmelsene i lov om bekjempelse av hvitvasking og finansiering av terrorisme, samt andre lovbestemmelser, kan selgeren be om legitimasjon fra kjøperen. Hvis slik identifikasjon er nødvendig, skal selgeren varsle kjøperen. Identifikasjon kan utføres på stedet i filialene ved å fremvise et offisielt ID-dokument med bilde eller ved en prosedyre gjennom internett. Selger har til enhver tid fullmakt til å begrense eller utvide mulighetene og spesielt kravene til identifikasjon i henhold til eventuelle lovendringer.

12.3. Dersom det er identifiseringsplikt i henhold til punkt 12.2, skal kjøperen være tydelig identifisert før inngåelse av kontrakten eller gjennomføring av transaksjonen, og senest før levering av gjenstanden. Selgeren har følgelig en juridisk forpliktelse til kontinuerlig å overvåke forretningsforholdet, herunder gjennomgå transaksjoner, som behandles under forretningsforholdet, og til jevnlig å oppdatere relevante dokumenter, opplysninger eller informasjon.

12.4. Kjøperen er forpliktet til å delta i oppfyllelsen av juridiske forpliktelser og til å fremlegge nødvendige dokumenter og opplysninger, og bærer strafferettslig og materielt ansvar for deres sannhet og nøyaktighet.

12.5. I tilfelle det er mistanke om hvitvasking av penger eller i tilfelle kjøperen nekter å fremlegge nødvendige dokumenter, er selgeren forpliktet til å ta alle nødvendige skritt og tiltak fastsatt i lovbestemmelser. Selgeren er ikke ansvarlig for eventuelle skader som kan bli påført kjøperen som følge av dette.

 

Behandling og beskyttelse av personopplysninger

Artikkel 13

13.1. Vi behandler personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i EU-parlamentets og -rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (heretter: personvernforordningen) og i forbindelse med nasjonal lov om gjennomføring av personvernforordningen.

13.2. I samsvar med personvernforordningens artikkel 13 og 14 gir vi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandling og beskyttelse av opplysninger, og hvordan du kan utøve disse rettigheter. Vi behandler og bruker dine personopplysninger lovlig, rettferdig og på en gjennomsiktig måte, samtidig som vi beskytter sikkerheten til dine personopplysninger mot uautorisert eller ulovlig behandling, og bruker de høyeste tekniske, sikkerhetsmessige og organisatoriske beskyttelsestiltakene.

13.3. Du kan kontakte selgeren som behandlingsansvarlig når som helst for å utøve dine rettigheter i henhold til den personvernforordningen. Du kan sende din forespørsel skriftlig til adressen AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, eller til adressen til databeskyttelsesansvarlig gdpr@aurodomus.com.

 

Bruk av informasjonskapsler

Artikkel 14

14.1. Selgeren bruker såkalte «informasjonskapsler» på sitt nettsted under kjøpsprosessen.
Ved å bruke nettstedet www.aurodomus.com, godtar brukeren bruken av informasjonskapsler. Ved å blokkere informasjonskapsler kan brukeren fortsatt surfe på nettstedet, men noen av funksjonene kan ikke være tilgjengelige.

14.2. En informasjonskapsel er informasjon som lagres på brukerens datamaskin av et nettsted de har besøkt. Informasjonskapsler lagrer vanligvis brukerinnstillinger og nettstedinnstillinger, som foretrukket språk eller adresse. Senere, når brukeren åpner det samme nettstedet på nytt, returnerer nettleseren informasjonskapslene som tilhører aktuelt nettsted. Dette gjør det mulig for selgeren å vise informasjon, som er skreddersydd til behovene til enhver bruker. Informasjonskapsler kan lagre et bredt spekter av informasjon, inklusiv personlig informasjon (for eksempel brukerens navn eller e-postadresse). Denne informasjonen kan imidlertid bare lagres hvis brukeren tillater det – webområder har ikke tilgang til informasjon, som brukeren ikke har gitt sitt samtykke til, og har ikke tilgang til andre filer på brukerens datamaskin. Standard aktiviteter for lagring og sending av informasjonskapsler er ikke synlige for brukere. Brukeren kan imidlertid endre sine nettleserinnstillinger slik at man kan velge om de vil godkjenne eller avvise forespørsler om å lagre informasjonskapsler ved å slette lagrede informasjonskapsler automatisk ved lukking av nettleseren osv.

 

Immaterielle rettigheter

Artikkel 15

15.1. I samsvar med våre regler om personvern og immaterielle rettigheter eies alt innhold (tekster, bilder, grafikk, videoer, varemerker) og design utelukkende og fullstendig av selgeren, dvs. selskapet AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. Opatija, og er beskyttet av regelverket om immaterielle rettigheter. Bruk, kopiering, distribusjon, overføring, publisering eller reproduksjon av innholdet på dette nettstedet/domenet uten uttrykkelig samtykke fra selgeren og rettighetshaveren er strengt forbudt. Som et unntak fra denne regelen er alle andre varemerker som vises i systemet, immaterielle rettigheter til deres respektive innehavere.

15.2. Ethvert brudd på disse vilkår kan føre til brudd på opphavsrett, varemerkerettigheter eller andre former for immaterielle rettigheter og kan føre til rettssaker.

 

Bruk av nettsteder

Artikkel 16

16.1. Selgeren tilbyr e-handelstjenester gjennom nettstedet på domenet: https://www.aurodomus.com.

16.2. Kjøperen godtar uttrykkelig å bruke dette nettstedet utelukkende på eget ansvar.

16.3. Selger forbeholder seg retten til å endre eller avvikle nettstedet når som helst, inklusiv, men ikke begrenset til, innhold og tilgjengelighetstid.

Utøvelse av forbrukerrettigheter, innsending av reklamasjoner og alternativ tvisteløsning knyttet til netthandel

Artikkel 17

17.1. Hvis kjøperen anser at noen av deres rettigheter har blitt krenket i deres forretningsforhold med selgeren, eller at selgeren ikke overholder disse generelle vilkår eller juridiske bestemmelser, som regulerer forbrukerbeskyttelse, i samsvar med artikkel 10 i forbrukerloven («Official Gazette» nr. 41/2014 og 110/15 14/19), er kjøperen autorisert til å sende inn en skriftlig reklamasjon til selgeren senest 30 (tretti) dager fra hendelsen til selgerens forretningsadresse AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, per faks til: 051 585 310, personlig i selgerens forretningslokaler/butikker, eller per e-post til
info@aurodomus.com.

17.2. For at vi skal bekrefte mottak av den skriftlige reklamasjonen til klageren i samsvar med forbrukerlovens artikkel 10 paragraf 5, og deretter besvare den, er klageren forpliktet til å gi nøyaktig informasjon for mottak av vårt svar.
Svaret på reklamasjonen skal sendes skriftlig innen lovlig frist på 15 dager fra datoen for mottak av reklamasjonen.

17.3. I eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med anvendelsen av kontraktsbestemmelsene, generelle vilkår og betingelser, eller relevante forskrifter, kan et meklingsforslag sendes til æresdomstolen til det kroatiske handelskammeret, eller til ethvert meklingssenter i Republikken Kroatia, dvs. at et forslag kan sendes inn for alternativ innenlands og grenseoverskridende forbrukertvistløsning i samsvar med loven, som regulerer alternativ løsning av forbrukertvister.
I henhold til forordning (EU) nr. 524/2013 fra Europaparlamentet og -rådet av 21. mai 2013 om online tvisteløsning for forbrukertvister, kan tvister knyttet til online handel løses gjennom ODR-plattformen, som du kan få tilgang til her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.
Dette er en valgfri prosedyre og selgeren skal ikke delta i den.

 

Endelige og overgangsbestemmelser

Artikkel 18

18.1. Den materielle loven i Republikken Kroatia gjelder for forholdet mellom og gjensidige rettigheter og forpliktelser til kjøperen og selgeren.

18.2. Kroatiske domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon i enhver mulig tvist, som oppstår fra forholdet mellom kjøperen og selgeren i forbindelse med disse generelle vilkår eller i forbindelse med implementeringen av disse. Kontraktsstedet og stedet for utførelse av selgerens tjenester er Republikken Kroatia.

18.3. Det offisielle språket for å inngå kjøpskontrakter er kroatisk.

18.4. AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. gjør sitt ytterste for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til disse generelle vilkår og betingelser på en riktig og rettidig måte. Ved å gjøre dette er AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av forpliktelser forårsaket av ekstraordinære omstendigheter (force majeure).

Artikkel 19

19.1. Selgeren fraskriver seg ethvert ansvar for tvister som kan oppstå fordi kjøperen ikke har lest generelle vilkår og betingelser.

19.2. Generelle vilkår og betingelser er tilgjengelig på selgerens nettsted, og kan på forespørsel fra kjøperen leveres direkte og skriftlig til kjøperens e-post eller, på forespørsel fra kjøperen, på et annet medium.

19.3. Selgeren forbeholder seg retten til å endre disse generelle vilkår og betingelser når som helst uten foregående varsel. Endringene skal bare foretas ved overbevisende behov for å harmonisere disse generelle vilkår og betingelser med lovgivningen i Republikken Kroatia og i tilfelle endringer i selgerens interne krav. Endringene i disse generelle vilkår og betingelser skal publiseres på dette nettstedet sammen med datoen for ikrafttredelsen.

19.4. Kjøperen forstår at han/hun er forpliktet til å sjekke generelle vilkår og betingelser som gjelder på det tidspunktet når man bruker selgerens tjenester på nettstedet.

19.5. Ugyldigheten eller manglende håndhevbarhet av noen bestemmelse i disse generelle vilkår og betingelser påvirker ikke gyldigheten og håndhevbarheten til resten av bestemmelsene og av generelle vilkår og betingelser som helhet.

19.6. Disse generelle vilkårene og betingelsene er publisert på selgerens nettsted og skal være gyldige til de endres.

AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. Opatija