Generelle bestemmelser

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

GENERELLE BESTEMMELSER

Applikation

Artikel 1

1.1. De generelle vilkår og betingelser for virksomheden AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. (herefter: Generelle Vilkår og Betingelser) regulerer vilkårene og betingelserne for køb og salg af investeringsguld, sølvbarrer og -mønter, forholdet mellem Sælger og Køber, Sælgers rettigheder og forpligtelser samt Købers rettigheder og forpligtelser, med anvendelse af princippet om tillid og overholdelse af de gældende regler og principper for behandling af personoplysninger.

1.2. Sælger af Objektet er virksomheden AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o., PIN (OIB): 629525537808, indført i handelsrettens retsregister i Rijeka, Kroatien, i registreringsattesten med subjektets registreringsnummer (MBS) 040314829, (herefter: Sælger).

Geografisk adresse og kontakt AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410

Opatija, tlf.: +385 1 6066 088, e-mail info@aurodomus.com.

Køber af investeringsguldobjekter (herefter: Køber) er enhver fysisk eller juridisk person, der har til hensigt at købe og blive ejer af en investeringsguldobjekt (herefter: Objektet) og accepterer at betale en bestemt eller bestemmelig pris for det samme objekt.

1.3. Disse Generelle Vilkår og Betingelser omfatter også en præ-kontraktlig meddelelse og henviser til indgåelse af en købsaftale, hvis Køber er en forbruger, dvs. enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion eller opererer på markedet uden for sit erhverv, virksomhed, håndværk eller erhvervsmæssig aktivitet, og hvis købsaftalen er indgået mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren inden for et organiseret system for salg eller levering af tjenesteydelser uden samtidig fysisk tilstedeværelse af den erhvervsdrivende og forbrugeren på ét sted, hvor der indtil tidspunktet for indgåelse af kontrakt og der til kontraktindgåelse anvendes udelukkende et eller flere fjernkommunikationsmidler. Midlerne til fjernkommunikation er alle de midler, der kan anvendes til indgåelse af fjernaftaler uden samtidig fysisk tilstedeværelse af den erhvervsdrivende og forbrugeren på ét sted, såsom internettet og e-mail. Indgåelse af kontrakter via hjemmesiden www.aurodomus.com udgør indgåelse af en fjernaftale.

Forbrugeren indgår i sin egenskab som Køber en købsaftale med AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija (herefter: AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.) i sin egenskab som Sælger.

Juridiske personer er som købere underlagt lov om borgerlige forpligtelser og lov om elektronisk handel, og forbrugerbeskyttelsesloven er ikke gældende for dem.

Afsnittene i disse Generelle Vilkår og Betingelser med titlen “Materialefejl” og “Meddelelse om måden hvorpå en skriftlig forbrugerklage kan indgives” gælder ikke for juridiske personer som købere. I disse tilfælde gælder de relevante bestemmelser i lov om borgerlige forpligtelser og lov om elektronisk handel. Sælger kan, såfremt han vælger at gøre det, give den juridiske person rettighederne til Køber, som er forbruger i hvert konkret tilfælde.

En Forbruger er en person, der bruger hjemmesiden www.aurodomus.com, samt enhver Køber og besøgende på hjemmesiden www.aurodomus.com.

En blockchain-transaktion er behandlingen af en transaktion og udførelsen af kryptovaluta-betalinger udført af Electrocoin d. o. o. på vegne af AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. gennem PayCek elektroniske betalingstjeneste til betalingsprocesser.

EC er virksomheden Electrocoin d. o. o.

Indgåelse af købsaftale gennem hjemmesiden www.aurodomus.hr reguleres iht.

de gældende lovbestemmelser.

1.4. Objektet i følgende Generelle Vilkår og Betingelser er:

1. Guld i form af barrer eller oblater, med en vægt, der er accepteret på bullion markederne, og en renhed lig med eller større end 995 dele pr. 1000, uanset om det er repræsenteret ved værdipapirer eller ej

2. Guldmønter:
a) renhed lig med eller større end 900 dele pr. 1000
b) præget efter år 1800
c) og som er eller har været lovligt betalingsmiddel i oprindelseslandet
d) og som normalt sælges til en pris, der ikke overstiger markedsværdien for guldet i mønterne med mere end 80 %.

3. Sølv
a) Sølv i form af barrer eller oblater, med en vægt, der er accepteret på bullion markederne, og en renhed lig med eller større end 995 dele pr. 1000
b) sølvmønter af en renhed lig med eller større end 833 dele pr. 1000.

4. Produkter fra Croatian Mint

Artikel 2

2.1. Disse Generelle Vilkår og Betingelser for salg af investeringsguld, sølvbarrer og -mønter regulerer forholdet mellem Sælger og Køber, Sælgers rettigheder og forpligtelser og Købers rettigheder og forpligtelser i forhold til vilkår og betingelser for salg af Objektet, Prisen for Objektet, levering og overdragelse af Objektet, modtagelse af Objektet, returnering, forsendelse, betalingsmetode og andre spørgsmål relateret til salget af Objektet.

2.2. Disse Generelle Vilkår og Betingelser er en integreret del af hver enkelt kontrakt og gælder for alle individuelle salg af de Objekter, der henvises til i artikel 1 i disse Generelle Vilkår og Betingelser, aftalt mellem Sælger og Køber, medmindre de udtrykkeligt har udelukket deres applikation.

2.3. Køber indgår en købsaftale og accepterer disse Generelle Vilkår og Betingelser ved at klikke for at bekræfte ordren.

2.4. Ved at acceptere tilbuddet erklærer Køber, at denne har læst disse Generelle Vilkår og Betingelser, og at denne accepterer
deres applikationer og accepterer alle de rettigheder og forpligtelser, der følger med dem.

2.5. Ved at acceptere tilbuddet erklærer Køber, at de i tilbuddet angivne oplysninger er sande og identiske med den mundtlige aftale.

2.6. Sælger er forpligtet til at gøre hver køber bekendt med indholdet af disse Generelle Vilkår og Betingelser..

 

Pris

Artikel 3

3.1. Sælger fastsætter prisen på Objektet baseret på markedsforhold og prisen på guld og sølv på London Precious Metals Market (i det følgende: LPMM).

3.2. Alle priser er udtrykt og gyldige i den kroatiske nationale valuta, den kroatiske kuna (HRK). Ud over prisen i kroatiske kuna kan prisen i det euro-ækvivalente beløb som omregnet til den kroatiske nationalbanks middelkurs på dagen angives til orientering.

3.3. I overensstemmelse med ændringerne i prisen på guld og sølv på LPMM, ændres hvert femte minut for hver time prisen på Objektet og dermed ændres hele prislisten for Sælgers tilbud, som er tilgængelig på Sælgers hjemmeside, www.aurodomus.com.

3.4. Enhver Køber har ret til at efterse den i det foregående afsnit nævnte prisliste og til enhver tid at anmode om at få den udskrevet.

3.5. I tilfælde af fjernaftaler er der ingen ekstra omkostninger for Køber i forbindelse med fjernkommunikation med hensyn til kontraktindgåelsen.

 

Tilbud

Artikel 4

4.1. Sælger er forpligtet til at afgive tilbud baseret på Købers bestilling, og ved netbutik anses det fremsendte produkt med den angivne pris som et tilbud.

4.2. Ved at acceptere Sælgers tilbud bekræfter Køber ordren.

4.3. Tilbuddet anses for accepteret, når Køber har bekræftet ordren i henhold til punkt 4.2 og inden for 3 timer har gennemført betalingen af den samlede pris for Objektet. Efter udløbet af 3-timersperioden er tilbuddet ikke længere gyldigt eller bindende for Sælger.

4.4. Ved udløbet af 3-timersperioden kan Sælger sende Køber en opfordring til at foretage betalingen.

 

Betalingsmetode

Artikel 5

5.1. Køber kan foretage et køb gennem netbutikken ved hjælp af en af følgende betalingsmetoder:

(1) betaling til en transaktionskonto;

(2) enkeltkortbetaling (Visa, Visa Electron, Maestro og MasterCard);

(3) betaling i kryptovaluta ved hjælp af PayCek-platformen.

PayCek understøtter i øjeblikket 9 kryptovalutaer: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stellar (XLM), Ripple (XRP), Tether (USDT), USDC, Bitcoin Cash (BCH), DAI, Binance USD (BUSD), Solana (SOL) og EOS.

Blockchain-transaktioner for AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. konto udføres af EC, og betalingsgebyrer afholdes udelukkende af Køber. Betalingsgebyrer inkluderer transaktionsgebyret, dvs. transaktionsbehandlingsgebyret betalt af Køber til EC, og netværksgebyret, dvs. gebyret for at udføre en transaktion gennem et blockchain-netværk, der er helt afhængig af blockchain-systemet. For produkter købt i kryptovaluta udstedes en faktura i HRK, med betalingsmetoden angivet som “Transaction invoice—CRYPTO”.

Kryptovaluta-betalingsprocessen starter med at starte en blockchain-transaktion, det vil sige at vælge den kryptovaluta, som køberen ønsker at foretage betalingen i, hvorefter en frist på 15 minutter gives til at sende den valgte kryptovaluta til EC-cryptocurrency-wallet.

Køber skal rette eventuelle reklamationer, der måtte opstå i forbindelse med behandlingen af handlen, til EC. EC påtager sig intet ansvar over for Køber for manglende evne til at behandle kryptovaluta på grund af tekniske årsager, der ikke er forårsaget af EC, på grund af force majeure, annullering/ophævelse af betalingsgrundlaget fra Køber, betaling i kryptovaluta af en uautoriseret person, skatteforpligtelser hidrørende fra kryptovaluta-betalinger mv.

I tilfælde af at Køber eller Sælger annullerer transaktionen før dens gyldige udførelse, eller i tilfælde af at Køber har foretaget kryptovaluta-betalingen til et beløb, der er mindre end nødvendigt i henhold til den fastsatte valutakurs for den enkelte transaktion, er EC ansvarlig for tilbagebetaling af et beløb svarende til det nominelle beløb af kryptovaluta modtaget på grundlag af den annullerede transaktion.

En korrekt gennemført blockchain-transaktion er uigenkaldelig og udgør det øjeblik, hvor EC’s ansvar over for Køber ophører. Oplysningerne om godkendelse af transaktionen er angivet på opgørelsen af den gennemførte transaktion.
Reglerne vedrørende materialefejl som omhandlet i artikel 10, Købers ret til ensidig opsigelse som omhandlet i artikel 11 og reklamationer som omhandlet i artikel 17 i disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder ligeligt og er ligeledes gyldige i tilfælde af betalinger i kryptovaluta.
Mere information om kryptovaluta-betalinger kan findes på https://paycek.io .

5.2. Ved indbetaling til en transaktionskonto sendes de oplysninger, der kræves for betalingen, herunder det kontonummer, som Køber skal bruge for at foretage betalingen, til den e-mailadresse, der er angivet i bestillingen. Køber kan foretage betalingen ved brug af netbank eller ved at foretage betalingen i en bankfilial, et posthus eller lignende.

 

Fakturering

Artikel 6

6.1 Fakturaen skal leveres i papirform sammen med ordren til det af Køber valgte leveringssted. Ved modtagelse af købesummen skal Sælger sende en bekræftelse for betaling til Køber i elektronisk form til Købers e-mail.

 

Levering (overdragelse)

Artikel 7

7.1. Sælger er forpligtet til at udlevere Objektet til Køber hurtigst muligt afhængigt af Objektets tilgængelighed og senest den lovmæssige frist på 30 dage fra det tidspunkt, hvor Køber har accepteret tilbuddet, idet denne accept er bekræftet som specificeret i artikel 4 i disse Generelle Vilkår og Betingelser.

7.2. I tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, force majeure eller begivenheder uden for Sælgers kontrol, som skyldes, at det ikke er muligt at levere Objektet inden for den frist, der er angivet i det foregående afsnit i denne artikel, skal Sælger informere Køber herom, og leveringsfristen forlænges, så længe de ekstraordinære omstændigheder, der umuliggør levering, varer.

7.3. Sælger har opfyldt sin forpligtelse til at udlevere Objektet til Køber, når Sælger har overdraget Objektet til Køber, personligt eller gennem en mellemmand, eller når denne har udleveret et dokument, med hvilket Objektet kan afhentes, i så fald skal afhentningsstedet angives på dette dokument.
7.4. På vegne af Køber kan Objektet afhentes af en voksen, der er autoriseret af Køber ved hjælp af en
særlig notarbekræftet fuldmagt, og derved anses leveringen til Køber for forsvarligt gennemført.

7.5. Sælger forpligter sig til at udlevere Objektet til Køber i forsvarlig stand og er ansvarlig for synlige materialefejl.

7.6. Køber er forpligtet til at informere Sælger om enhver væsentlig fejl ved Objektet inden for 24 timer efter modtagelsen af Objektet og til at returnere samme Objekt til Sælger inden for 48 timer, så Sælger kan kontrollere Objektet. Det relevante tidspunkt for overholdelse af 48-timers fristen er tidspunktet for overdragelse af Objektet til leveringstjenesten. For Objekter, der er taget ud af den originale emballage, og som Køber ikke har nogen faktura for, vil en reklamation ikke godkendes.
7.7. Sælger er ikke forpligtet til at udlevere Objektet, hvis Køber ikke har betalt Objektets pris fuldt ud.

7.8. Såfremt Køber uden begrundet grund nægter at overtage Objektet, der er afleveret rettidigt og som aftalt, kan Sælger, såfremt prisen er betalt fuldt ud, sende Objektet til Købers adresse angivet i tilbuddet iflg. artikel 4 i nærværende Generelle Vilkår og Betingelser, og såfremt Køber modtager det pågældende Objekt, anses det for, at Objektet er blevet behørigt leveret til Køber, og Køber er i så fald forpligtet til at betale de ekstraordinære leveringsomkostninger til dennes adresse, hvis afhentningen blev aftalt på en anden adresse. Hvis Køber fuldt ud har betalt for Objektet, og Objektet blev returneret til Sælger, fordi det ikke blev leveret til Køber, kan Sælger tilbageholde 10 % af Objektets beløb fra det accepterede erstatningstilbud og skal opfordre Køber til at oplyse lokationen eller kontonummeret og den bank, der fører kontoen, dvs. den måde, hvorpå Køber vil blive udbetalt en refusion på 90 % af prisen angivet i tilbuddet beskrevet i artikel 4 i disse Generelle Vilkår og Betingelser (herefter: Invitation). Hvis Køber ikke indberetter tidspunkt og måde for tilbagebetalingen inden 30 dage efter modtagelsen af Invitationen, anses det for, at denne har givet afkald på tilbagebetalingen.

Forsendelse

Artikel 8

8.1. Forsendelse sker inden for EU.
8.2. Forsendelsesomkostninger betales fuldt ud af Køber. Forsendelsesomkostningerne beregnes automatisk ved køb, og netbutikkens elektroniske system udsteder herefter et Tilbud, som inkluderer prisen på de valgte produkter samt forsendelsesomkostninger . Forsendelsesomkostningen er det beløb, der er angivet separat i den online indkøbskurv, under prisen på et eller flere bestilte produkter, og den beregnes i henhold til ordrens værdi. Forsendelsesomkostningen bliver beregnet i overensstemmelse med den medfølgende tabel.

Indkøbskurvens værdiForsendelsesomkostning
Op til 499,99 €

15,00 €

500,00 € – 1.499,99 €

30,00 €

1.500,00 € – 2.499,99 €

75,00 €

2.500,00 € – 4.999,99 €

95,00 €

5.000,00 € – 9.999,99 €

110,00 €

10.000,00 € – 14.999,99 €

150,00 €

15.000,00 € – 19.999,99 €

185,00 €

8.3. Forsendelse sker gennem en leveringsservice. Forsendelse sker til den adresse, der er angivet i ordren. Køber påtager sig ansvar for nøjagtigheden af kontaktoplysninger og leveringsadresse.

8.4. Forsendelse kan blive suspenderet på grund af force majeure. I dette tilfælde skal Sælger gøre alle rimelige bestræbelser på
at arrangere en alternativ forsendelsesdato..

 

 

Bestilling via netbutikken

Artikel 9

9.1. Alle bestemmelser i disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for køb af ædelmetaller gennem netbutikken på Sælgers hjemmeside www.aurodomus.com.

9.2. Køberen vælger i netbutikken produkterne og lægger dem i deres indkøbskurv; ingen login eller registrering er nødvendig for at gøre dette. Inden betaling skal Køber logge ind (hvis denne ikke har gjort det før), bekræfte, at være indforstået med de Generelle Vilkår og Betingelser, samt udfylde og bekræfte dataene i formularen. Først efter at disse handlinger er gennemført, kan betalingen foretages og de valgte produkter købes. Inden købet bekræftes, skal Køber læse de Generelle Vilkår og Betingelser og sætte kryds i en boks som bekræftelse på, at denne accepterer og er enig med dem; bekræftelse af købet uden at afkrydse boksen er ikke mulig. Priserne bliver tilpasset LPMM-prisen. Derfor kan prisen på tidspunktet for placering af produktet i indkøbskurven afvige fra den pris, der var gældende på tidspunktet for bekræftelse af købet. Den gældende pris er den pris, der gælder på tidspunktet for bekræftelse af købet.

9.3. Indtil købet er bekræftet, kan Køber frit tilføje eller fjerne produkter fra indkøbskurven. Ved at bekræfte købet (ved at klikke på boksen “Bekræft køb” osv.), indgås en kontrakt mellem Køber og Sælger. Ved at bekræfte købet bekræfter Køber, at denne er indforstået med den pris (priser), der er offentliggjort i onlinebutikkens prisliste på det pågældende tidspunkt og med de Generelle Vilkår og Betingelser, og at være bekendt med den fulde tekst i de Generelle Vilkår og Betingelser før indgåelse af kontrakten .

 

Ansvar for materialefejl

Artikel 10

10.1. AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. er ansvarlig for materialefejl ved produktet, i henhold til gældende regler. Køber er forpligtet til at underrette AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. om eksistensen af eventuelle synlige fejl inden for to måneder fra datoen for opdagelsen af manglen og senest to år fra tidspunktet for risikoens overførsel til Køber. Når det efter Købers modtagelse af Objektet viser sig, at Objektet har en fejl, som ikke kunne opdages ved sædvanlig besigtigelse på afleveringstidspunktet, er Køber forpligtet til under trussel om rettighedstab at informere AURO DOMUS TYPEMARKED d. o. o. inden for to måneder fra den dato, hvor fejlen blev opdaget.

10.2. Materialefejl, for hvilke AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. er ansvarlig for:

(1) de væsentlige fejl, der er til stede i Objektet på tidspunktet for risikoens overførsel til Køber, uanset om denne var bekendt med det eller ej;
(2) og de væsentlige fejl, der viser sig efter risikoens overdragelse til Køber, hvis de er resultatet af en tilstand, der eksisterede før overdragelsen.
(3) Det forudsættes, at enhver fejl ved Objektet, der har vist sig inden for et år fra tidspunktet for risikoens overdragelse, også var tilstede på tidspunktet for risikoens overgang, medmindre Sælger kan bevise andet, eller medmindre det modsatte følger af arten. af Objektet eller arten af defekten.

10.3. Der er en fejl, hvis:
(1) objektet ikke stemmer overens med beskrivelsen, typen, mængden og kvaliteten, dvs. det har ikke den funktionalitet, kompatibilitet, interoperabilitet og andre funktioner som angivet i købsaftalen;
(2) objektet ikke er egnet til det særlige formål, som Køber skal bruge det til, og som Køber har informeret Sælger senest på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og i forhold til hvilket Sælger har givet sit samtykke;
(3) objektet kike blev leveret med alt tilbehør og vejledning, herunder monteringsvejledning, som angivet i købsaftalen;
(4) objektet ikke blev leveret med opdateringer som angivet i købsaftalen;
(5) objektet ikke er egnet til brug til de formål, som et Objekt af samme art normalt ville blive brugt til, under hensyntagen til alle EU-forskrifter og kroatiske forskrifter, tekniske standarder eller, hvis der ikke findes sådanne tekniske standarder, gældende adfærdskodekser i en bestemt område, hvis nogen;
(6) objektet ikke stemmer overens med kvaliteten og beskrivelsen af prøven eller modellen, som Sælger stillede til rådighed for Køber før indgåelse af kontrakten;
(7) objektet ikke blev leveret med tilbehøret, inklusive emballage, installationsvejledning eller andre
instruktioner, hvis modtagelse Køber med rimelighed kunne forvente;
(8) objektet ikke svarer til mængden eller ikke besidder de egenskaber og andre egenskaber, herunder dem relateret til holdbarhed, funktionalitet, kompatibilitet og sikkerhed, som er generelt for et Objekt af samme art, og som Køber med rimelighed kunne forvente i betragtning af arten af Objektet og givet de offentlige udtalelser fra Sælger eller andre personer i de tidligere faser af transaktionskæden, herunder producenten, eller udtalelser fremsat på deres vegne, især i reklamer eller mærkning.

10.4. Hvis Køber, baseret på producentens eller dennes repræsentants udsagn, forventede eksistensen af visse egenskaber ved Objektet, tages denne fejl ikke i betragtning, hvis AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. ikke kendte til eller ikke var forpligtet til at kende til disse offentlige erklæringer, eller hvis disse offentlige erklæringer var blevet tilbagevist på det tidspunkt, hvor kontrakten blev indgået, eller

hvis disse offentlige erklæringer ikke har haft indflydelse på Købers beslutning om at indgå kontrakten.

10.5. For forbrugeraftaler eksisterer de fejl, der er nævnt i punkt 10.3, punkt 5 til 8 i denne artikel, ikke, hvis forbrugeren på tidspunktet for aftalens indgåelse specifikt blev informeret om, at en bestemt egenskab ved Objektet afviger fra kriterierne og disse bruges til at angive de fejl, der er specificeret i punkt 10.3, punkt 5 til 8 i denne artikel, og hvis forbrugeren udtrykkeligt og særskilt har accepteret denne afvigelse ved indgåelsen af kontrakten.

10.6. Køber, der rettidigt og behørigt har informeret AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. om en fejl, er bemyndiget til at:
anmode om afhjælpning af fejlen;
anmode om udlevering af et andet Objekt uden fejl; eller
anmode om et forholdsmæssigt afslag i prisen.

(1) Køber kan kun erklære, at denne ønsker at ophæve kontrakten, hvis denne tidligere har givet AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. en passende efterfølgende frist for gennemførelsen af kontrakten.
(2) Køber har ved udøvelsen af sin ret til afhjælpning af fejlen ret til at vælge mellem reparation og
udskiftning af Objekt.
(3) AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o .er bemyndiget til at nægte at afhjælpe fejlen, hvis reparation og udskiftning ikke er mulig, eller hvis de vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger under hensyntagen til alle omstændighederne, især Objektets værdi uden fejl, fejlens betydning og spørgsmålet om reparation eller udskiftning kan ske uden væsentlig ulempe for Køber.
(4) Køber kan ophæve kontrakten uden at give en efterfølgende frist, hvis efter at have underrettet AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. om fejlene og sidstnævnte havde meddelt Køber ikke at kunne gennemføre kontrakten, eller hvis omstændighederne i den konkrete sag klart indikerer, at AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. ikke vil være i stand til at gennemføre kontrakten selv inden for den efterfølgende frist, samt hvis Køber ikke kan opnå det formål, hvortil de havde indgået kontrakten på grund af forsinkelse fra Sælger.
(5) Er fejlen uvæsentlig, har Køber ikke ret til at hæve kontrakten, men denne har dog andre rettigheder, der følger af ansvaret for materielle mangler, herunder retten til at udbedre skaden. Bevisbyrden for, at fejlen er uvæsentlig, påhviler AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.
(6) Omkostninger til afhjælpning af fejlen og aflevering af erstatningsobjekter uden fejl afholdes af Sælger.
(7) Når Køber er en juridisk person, gælder reglerne om væsentlig mangel fastsat i lov om borgerlige forpligtelser, og reglerne fra afsnittet “Væsentlige fejl” i disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder ikke.

 

Udelukkelse fra retten til ensidig opsigelse

Artikel 11

11.1 I henhold til bestemmelserne i forbrugerbeskyttelseslovens § 79, stk. 2 (“Official Gazette” nr. 41/14, 110/ 15, 14 /19) har køber ikke ret til ensidigt at hæve købsaftalen, da aftalens genstand er varer eller tjenesteydelser, hvor prisen afhænger af ændringerne på det finansielle marked uden den erhvervsdrivendes indflydelse, og som kan opstå i løbet af varigheden af forbrugerens rettigheder til ensidig aftaleopsigelse.

 

Overholdelse af regler i henhold til lov om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

 

Artikel 12

12.1. Sælger er forpligtet til at indsamle og behandle identifikationsdata fra et gyldigt identifikationsdokument
i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme (“Official Gazette” nr. 108/17, 39/19).

12.2. I overensstemmelse med lovbestemmelserne i lov om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, samt andre lovbestemmelser, kan Sælger anmode om Købers identifikation. Hvis en sådan identifikation er påkrævet, skal Sælger underrette Køber. Identifikation kan udføres lokalt i filialerne ved fremvisning af et officielt identitetsdokument indeholdende et fotografi eller ved procedure via internettet. Sælger er bemyndiget til til enhver tid at begrænse eller udvide mulighederne og i særdeleshed kravene til identifikation i henhold til lovændringer.

12.3. Såfremt der er pligt til at identificere i henhold til punkt 12.2, skal Køber være tydeligt identificeret inden kontraktindgåelse eller transaktionens gennemførelse, og senest før levering af Objektet. I overensstemmelse hermed har Sælger en juridisk forpligtelse til løbende at overvåge forretningsforholdet, herunder gennemgå de transaktioner, der behandles under forretningsforholdet, og til løbende at opdatere relevante dokumenter, data eller oplysninger.

12.4. Køber er forpligtet til at deltage i opfyldelsen af de juridiske forpligtelser og til at levere de nødvendige dokumenter og oplysninger, og denne bærer det strafferetlige og materielle ansvar for deres rigtighed og nøjagtighed.

12.5. I tilfælde af mistanke om hvidvaskning af penge eller i tilfælde, hvor Køber nægter at udlevere de nødvendige dokumenter, er Sælger forpligtet til at træffe alle nødvendige skridt og foranstaltninger fastlagt i lovbestemmelser. Sælger er ikke ansvarlig for skader, som Køber kan lide som følge heraf.

 

Behandling og beskyttelse af personoplysninger

Artikel 13

13.1. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne. data og ophævelse af direktiv 95/46/EF (i det følgende: den Generelle Databeskyttelsesforordning) og i forbindelse med den nationale lov om implementering af den generelle databeskyttelsesforordning.

13.2. I overensstemmelse med artikel 13 og 14 i den Generelle Databeskyttelsesforordning giver vi dig information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvilke rettigheder du har i forhold til behandling og beskyttelse af dataene, og hvordan du kan udøve disse rettigheder. Vi behandler og bruger dine personoplysninger lovligt, retfærdigt og på en gennemsigtig måde, samtidig med at vi beskytter dine personoplysningers sikkerhed mod uautoriseret eller ulovlig behandling, idet vi anvender de højeste tekniske, sikkerhedsmæssige og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger.

13.3. Du kan til enhver tid kontakte Sælger som dataansvarlig for at udøve dine rettigheder i henhold til den Generelle Databeskyttelsesforordning. Du kan indsende din anmodning skriftligt til adressen AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, eller til adressen på den databeskyttelsesansvarlige gdpr@aurodomus.com.

 

Brug af cookies

Artikel 14

14.1. Sælger bruger de såkaldte “cookies” på deres hjemmeside under købsprocessen.
Ved at bruge hjemmesiden www.aurodomus.com, accepterer brugeren brugen af cookies. Ved at blokere cookies kan brugeren stadig browse på hjemmesiden, men nogle af dens funktioner er muligvis ikke tilgængelige.

14.2. En cookie er information, der er gemt på en brugers computer af en hjemmeside, som denne har besøgt. Cookies gemmer normalt brugerindstillinger og hjemmesideindstillinger, såsom foretrukket sprog eller adresse. Senere, når brugeren genåbner den samme hjemmeside, returnerer internetbrowseren de cookies, der hører til hjemmesiden. Dette giver Sælger mulighed for at vise information, der er skræddersyet til hver enkelt brugers behov. Cookies kan gemme en bred vifte af oplysninger, herunder personlige oplysninger (såsom brugerens navn eller e-mail-adresse). Disse oplysninger kan dog kun gemmes, hvis brugeren tillader det – hjemmesider kan ikke få adgang til oplysninger, som brugeren ikke har givet sit samtykke til, og kan ikke få adgang til andre filer på brugerens computer. Standardaktiviteter til lagring og afsendelse af cookies er ikke synlige for brugerne. Brugeren kan dog ændre deres internetbrowserindstillinger, så denne kan vælge, om denne vil godkende eller afvise anmodninger om at gemme cookies ved automatisk at slette gemte cookies ved lukning af internetbrowseren mv.

 

Immaterielle rettigheder

Artikel 15

15.1. I overensstemmelse med vores regler om privatliv og immaterielle rettigheder er alt indhold (tekster, fotos, grafik, videoer, varemærker) og design udelukkende og fuldt ud ejet af Sælger, dvs. virksomheden AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. Opatija og er beskyttet af reglerne vedrørende immaterielle rettigheder. Brug, kopiering, distribution, transmission, offentliggørelse eller reproduktion af indholdet på denne hjemmeside/domæne uden udtrykkeligt samtykke fra Sælger og indehaver af ophavsret er strengt forbudt. Som en undtagelse fra denne regel er alle andre varemærker, der optræder i systemet, deres respektive indehaveres immaterielle rettigheder.

15.2. Enhver overtrædelse af disse vilkår kan resultere i krænkelse af ophavsret, varemærkerettigheder eller enhver anden form for immateriel rettighed og kan føre til retssager.

 

 

Brug af hjemmesider

Artikel 16

16.1. Sælger leverer online handelstjenester via hjemmesiden for domænet: https://www.aurodomus.com.

16.2. Køber accepterer udtrykkeligt udelukkende at bruge denne hjemmeside på eget ansvar.

16.3. Sælger forbeholder sig retten til at ændre eller afbryde hjemmesiden til enhver tid, herunder, men ikke begrænset til, indhold og tilgængelighedstider.

 

 

Udøvelse af forbrugerrettigheder, indgivelse af klager og alternativ tvistbilæggelse relateret til online handel

Artikel 17

17.1. Hvis Køber vurderer, at nogen af dennes rettigheder er blevet krænket i dennes forretningsforhold til Sælger, eller at Sælger ikke overholder disse Generelle Vilkår og Betingelser eller de lovbestemmelser, der regulerer forbrugerbeskyttelse, i overensstemmelse med Forbrugerbeskyttelseslovens artikel 10 (“Statstidende” nr. 41/2014 og 110/15 14/19), er Køber bemyndiget til at indgive en skriftlig klage til Sælger senest 30 (tredive) dage fra arrangementet til Sælgers virksomhedsadresse AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, pr. fax til: 051 585 310, personligt i Sælgers erhvervslokaler/butikker, eller pr. e-mail til
info@aurodomus.com.

17.2. For at vi kan bekræfte modtagelsen af den skriftlige klage til klageren i overensstemmelse med artikel 10, stk. 5 i forbrugerbeskyttelsesloven og derefter besvare den, er klageren forpligtet til at give nøjagtige oplysninger til modtagelsen af vores svar.
Svaret på klagen skal indgives skriftligt inden for den lovmæssige frist på 15 dage fra datoen for modtagelse af klagen.

17.3. I enhver tvist, der opstår i forbindelse med anvendelsen af kontraktbestemmelserne, de Generelle Vilkår og Betingelser eller relevante bestemmelser, kan et mæglingsforslag indgives til Court of Honor for det kroatiske handelskammer eller til ethvert mæglingscenter i Republikken Kroatien, det vil sige, at der kan forelægges et forslag til alternativ indenlandsk og på tværs af grænser en forbrugertvistbilæggelse i overensstemmelse med den lov, der regulerer alternativ løsning af forbrugertvister.
I henhold til forordning (EU) nr. 524/2013 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse for forbrugertvister, kan tvister i forbindelse med onlinehandel løses gennem ODR-platformen, som kan tilgås her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show .
Dette er en valgfri procedure, og Sælger kan ikke deltage i den.

 

 

Afsluttende bestemmelser og overgangsbestemmelser

Artikel 18

18.1. Republikken Kroatiens materielle ret gælder for forholdet og de gensidige rettigheder og forpligtelser for Køber og Sælger.

18.2. Kroatiske domstole har eksklusiv jurisdiktion i enhver mulig tvist, der opstår i forholdet mellem Køber og Sælger i forbindelse med disse Generelle Vilkår og Betingelser eller i forbindelse med deres implementering. Kontraktstedet og stedet for udførelsen af Sælgers ydelse er Republikken Kroatien.

18.3. Det officielle sprog for indgåelse af købsaftaler er kroatisk.

18.4. AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. gør enhver rimelig indsats for at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse Generelle Vilkår og Betingelser på en ordentlig og rettidig måde. Herved kan AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. ikke være ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser forårsaget af ekstraordinære omstændigheder (force majeure).

Artikel 19

19.1. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for tvister, der måtte opstå, fordi Køber ikke har læst de Generelle Vilkår og Betingelser.

19.2. De Generelle Vilkår og Betingelser er tilgængelige på Sælgers hjemmeside, og kan efter anmodning fra Køber leveres direkte og skriftligt til Købers e-mail eller, på Købers anmodning, på et andet medie.

19.3. Sælger forbeholder sig til enhver tid retten til uden forudgående varsel.at kunne ændre disse Generelle Vilkår og Betingelser. Ændringerne vil kun blive foretaget i tilfælde af tvingende behov for at harmonisere disse Generelle Vilkår og Betingelser med reglerne i Republikken Kroatien og i tilfælde af ændringer i Sælgers interne krav. Ændringerne til disse Generelle Vilkår og Betingelser offentliggøres på denne hjemmeside sammen med datoen for deres ikrafttræden.

19.4. Køber er indforstået med, at de er forpligtet til at kontrollere de Generelle Vilkår og Betingelser gældende på det tidspunkt, hvor Sælgers tjenester benyttes på hjemmesiden.

19.5. Ugyldigheden eller manglende håndhævelse af en bestemmelse i disse Generelle Vilkår og Betingelser påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af resten af bestemmelserne og af de Generelle Vilkår og Betingelser som helhed.

19.6. Disse Generelle Vilkår og Betingelser offentliggøres på Sælgers hjemmeside og er gyldige, indtil de bliver ændret.

AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. Opatija