AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o.

OIB: 629525537808 | IBAN: HR20 2340 0091 1106 1718 0 | Privredna banka Zagreb d.d., Ul. Franje Račkog 6, Zagreb
Upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040314829,
Temeljni kapital 6.030.000,00 kuna.
Predsjednik uprave: Loris Dessardo.
Članovi uprave: Anđelka Dessardo, Armin Dessardo.

Our Location

Vjekoslava Spiničića 3/2
51410, Opatija
0800 73 72
[email protected]