Bendrosios nuostatos

BENDROSIOS SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Taikymas

1 straipsnis

1.1. Šios įmonės „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“ Bendrosios sąlygos ir taisyklės (toliau – „Bendrosios sąlygos ir taisyklės“) nustato investicinio aukso, sidabro luitų ir monetų pirkimo ir pardavimo sąlygas, Pardavėjo ir Pirkėjo santykius, Pardavėjo teises ir pareigas, Pirkėjo teises ir pareigas, taikant pasitikėjimo principą ir laikantis taikomų asmens duomenų tvarkymo taisyklių ir principų.

1.2. Objekto Pardavėjas yra įmonė „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“, įmonės kodas (OIB) 629525537808, įregistruota Rijekos (Kroatija) Komercinio teismo registre, juridinio subjekto registracijos numeris (MBS) 040314829, (toliau – „Pardavėjas“).

Geografinis ir kontaktinis adresas „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“, Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410

Opatija, tel. +385 1 6066 088, el. pašto adresas: info@aurodomus.com.

Investicinio aukso objektų Pirkėjas (toliau – „Pirkėjas“) yra bet koks fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti investicinio aukso objektą (toliau – „Objektas“) ir tapti jo savininku bei sutinkantis už tokį objektą sumokėti nustatytą arba nustatomą kainą.

1.3. Šios Bendrosios sąlygos ir nuostatos taip pat yra ikisutartinis pranešimas, kuriame numatytas pirkimo sutarties sudarymas, jei Pirkėjas yra vartotojas, t. y. bet koks fizinis ar juridinis asmuo, kuris sudaro teisėtą sandorį arba veikia rinkoje, nesusijusioje su nuosava prekybos, verslo, amato ar profesine veikla, ir jei pirkimo sutartis sudaroma tarp prekiautojo ir vartotojo organizuotoje pardavimo arba paslaugų teikimo sistemoje prekiautojui ir vartotojui tuo pačiu metu fiziškai nesant toje pačioje vietoje, kai sutarties sudarymo momento ir sutarties sudarymo tikslais naudojama išimtinai viena ar daugiau nuotolinio ryšio priemonių. Nuotolinio ryšio priemonės – tai bet kokios priemonės, kurios gali būti naudojamos nuotolinės prekybos sutartims sudaryti, kai prekiautojas ir vartotojas tuo pat metu nėra toje pačioje vietoje, pavyzdžiui, internetas ir el. paštas. Sutarčių sudarymas interneto svetainėje www.aurodomus.com laikomas nuotolinės prekybos sutarčių sudarymu.

Vartotojas, veikdamas kaip Pirkėjas, sudaro pirkimo sutartį su įmone „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“, Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija (toliau – „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. O.“), veikiančia kaip Pardavėjas.

Pirkėjams, kurie yra juridiniai asmenys, taikomi Civilinių prievolių įstatymas ir Elektroninės prekybos įstatymas, o Vartotojų apsaugos įstatymas jiems netaikomas.

Šių Bendrųjų sąlygų ir taisyklių skirsniai „Esminiai trūkumai“ ir „Pranešimas apie raštiško vartotojo skundo pateikimo būdą“ netaikomi Pirkėjams, kurie yra juridiniai asmenys. Šiais atvejais taikomos Civilinių prievolių įstatymo ir Elektroninės prekybos įstatymo nuostatos Pardavėjas gali kiekvienu konkrečiu atveju savo nuožiūra suteikti juridiniam asmeniui Pirkėjo-vartotojo teises.

Naudotojas yra asmuo, kuris naudojasi interneto svetaine www.aurodomus.com, taip pat bet koks Pirkėjas ir www.aurodomus.com interneto svetainės lankytojas.

Blokų grandinės (angl. blockchain) sandoris yra įmonės „Electrocoin d. o. o.“ įmonės „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“ vardu vykdomas sandorio apdorojimas ir mokėjimų kriptovaliuta vykdymas naudojant „PayCek“ elektroninę mokėjimo paslaugą mokėjimams apdoroti.

EC yra įmonė „Electrocoin d. o. o.“

Pirkimo sutarties sudarymą interneto svetainėje www.aurodomus.hr reglamentuoja

taikytinos teisės nuostatos.

1.4. Šių Bendrųjų sąlygų ir taisyklių Objektas:
1. Ne mažesnio kaip 995/1000 grynumo aukso luitai, plytelės ir plokštelės, pripažįstami tarptautinėse tauriųjų metalų rinkose, nepriklausomai nuo to, ar nuosavybės teisė į šį auksą patvirtinta vertybiniais popieriais.

2. Auksinės monetos:
a) grynumas ne mažesnis kaip 995/1000;
b) nukaldintos vėliau negu 1800 metais;
c) yra arba buvo naudojamos jų kilmės valstybėje kaip atsiskaitymo priemonė;
d) paprastai yra parduodamos už kainą, neviršijančią monetoje esančio aukso rinkos vertės daugiau kaip 80 procentų.

3. Sidabras
a) ne mažesnio kaip 995/1000 grynumo sidabro luitai, plytelės ir plokštelės, pripažįstami tarptautinėse tauriųjų metalų rinkose;
b) sidabrinės monetos, kurių grynumas ne mažesnis kaip 833/1000.

4. Kroatijos monetų kalyklos gaminiai

2 straipsnis

2.1. Šios Bendrosios Investicinio aukso, sidabro luitų ir monetų pardavimo sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) reglamentuoja Pardavėjo ir Pirkėjo santykius, Pardavėjo teises ir pareigas, taip pat Pirkėjo teises ir pareigas, susijusias su Objekto pardavimo sąlygomis ir aplinkybėmis, Objekto kainą, Objekto pristatymą ir perdavimą, Objekto priėmimą, grąžinimą, siuntimą, apmokėjimo būdą ir kitus klausimus, susijusius su Objekto pardavimu.

2.2. Šios Bendrosios sąlygos ir taisyklės yra neatskiriama kiekvienos atskiros sutarties dalis ir yra taikomos kiekvienu atskiru šių Bendrųjų sąlygų, dėl kurių susitarė Pardavėjas ir Pirkėjas, 1 straipsnyje nurodytų Objektų pardavimo atveju, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas ir Pirkėjas aiškiai susitaria jų netaikyti.

2.3. Pirkėjas sudaro pirkimo sutartį ir sutinka su šiomis Bendrosiomis sąlygomis patvirtindamas užsakymą.

2.4. Priimdamas pasiūlymą Pirkėjas pareiškia, kad yra susipažinęs su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir taisyklėmis ir su jomis sutinka

bei sutinka su visomis iš to kylančiomis teisėmis ir pareigomis.

2.5. Priimdamas pasiūlymą, Pirkėjas patvirtina, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir atitinka žodinį susitarimą.

2.6. Pardavėjas privalo supažindinti kiekvieną Pirkėją su šių Bendrųjų sąlygų turiniu.

 

Kaina

3 straipsnis

3.1. Pardavėjas Objekto kainą nustato remdamasis rinkos sąlygomis ir aukso bei sidabro kaina Londono tauriųjų metalų biržoje (toliau – LPMM).

3.2. Visos kainos yra išreikštos ir galioja Kroatijos nacionaline valiuta, Kroatijos kunomis (HRK). Be kainos Kroatijos kunomis, informaciniais tikslais gali būti nurodoma atitinkama suma eurais, perskaičiuota pagal Kroatijos nacionalinio banko tos dienos vidutinį valiutos kursą.

3.3. Atsižvelgiant į aukso ir sidabro kainos pokyčius LPMM, Objekto kaina ir visas Pardavėjo siūlomų prekių kainoraštis keičiasi kas penkias minutes, pradedant kas valandą. Kainoraštį peržiūrėti galima Pardavėjo interneto svetainėje www.aurodomus.com.

3.4. Kiekvienas Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu susipažinti su ankstesniame punkte nurodytu kainoraščiu ir paprašyti jį atspausdinti.

3.5. Nuotolinės prekybos sutarčių atvejais Pirkėjas nepatiria papildomų išlaidų, susijusių su nuotoliniu ryšiu sudarant sutartį.

 

Pasiūlymas

4 straipsnis

4.1. Pardavėjas privalo pateikti pasiūlymą pagal Pirkėjo užsakymą, o perkant internetinėje parduotuvėje pasiūlymu laikoma prie prekės nurodyta kaina.

4.2. Priimdamas Pardavėjo pasiūlymą Pirkėjas patvirtina užsakymą.

4.3. Pasiūlymas laikomas priimtu, jei Pirkėjas patvirtino užsakymą pagal 4.2 punktą ir per 3 valandas sumokėjo visą kainą už Objektą. Pasibaigus 3 valandų laikotarpiui, pasiūlymas nebegalioja ir nebesaisto Pardavėjo.

4.4. Pasibaigus 3 valandų laikotarpiui, Pardavėjas gali išsiųsti Pirkėjui kvietimą atlikti mokėjimą.

 

Apmokėjimo būdas

5 straipsnis

5.1. Pirkėjas gali atlikti pirkimą internetinėje parduotuvėje pasinaudodamas vienu iš nurodytų apmokėjimo būdų:

(1) pervedimas į nurodytą banko sąskaitą;

(2) apmokėjimas kortele („Visa“, „Visa Electron“, „Maestro“ ir „MasterCard“);

(3) apmokėjimas kriptovaliuta naudojant „PayCek“ platformą.

„PayCek“ platformoje šiuo metu priimamos 9 kriptovaliutos: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stellar (XLM), Ripple (XRP), Tether (USDT), USDC, Bitcoin Cash (BCH), DAI, Binance USD (BUSD), Solana (SOL), ir EOS.

Blokų grandinės sandorius „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“ vardu vykdo įmonė EC, o visus su mokėjimu susijusius mokesčius padengia Pirkėjas. Su mokėjimu susiję mokesčiai apima sandorio mokestį, t. y. sandorio apdorojimo mokestį, kurį Pirkėjas moka EK, ir tinklo mokestį, t. y. mokestį už sandorio vykdymą blokų grandinės tinkle, kuris visiškai priklauso nuo blokų grandinės sistemos. Už Prekes, įsigytas kriptovaliuta, sąskaita išrašoma Kroatijos kunomis (HRK) apmokėjimo būdą pažymint „Sandorio sąskaita faktūra—CRYPTO“.

Apmokėjimo kriptovaliuta procesas prasideda inicijavus blokų grandinės sandorį, t. y., pasirinkus kriptovaliutą, kuria Pirkėjas pageidauja atlikti mokėjimą. Tada prasideda 15 minučių laikotarpis, per kurį pasirinkta kriptovaliuta turi būti nusiunčiama į EC kriptovaliutos piniginę.

Bet kokius skundus, kurie gali kilti dėl sandorio tvarkymo, Pirkėjas adresuoja EC. EB neprisiima atsakomybės prieš Pirkėją už nesugebėjimą apdoroti kriptovaliutos dėl techninių priežasčių, nepriklausančių nuo EC, dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, mokėjimo pagrindo atšaukimo / nutraukimo iš Pirkėjo pusės, neįgalioto asmens atlikto mokėjimo kriptovaliuta, su mokėjimais kriptovaliuta susijusių mokestinių įsipareigojimų ir t. t.

Tuo atveju, jei Pirkėjas ar Pardavėjas atšaukia sandorį anksčiau, nei jis tinkamai įvykdomas, arba tuo atveju, jei Pirkėjas atliko mokėjimą kriptovaliuta, kurio suma mažesnė, nei nustatyta pagal konkrečiam sandoriui nustatytą valiutų kursą, EC atsako už atšaukto sandorio pagrindu gautos sumos, lygios nominaliai kriptovaliutos sumai, grąžinimą.

Tinkamai įvykdytas blokų grandinės sandoris yra neatšaukiamas ir žymi momentą, kai bet kokia EC atsakomybė prieš Pirkėją baigiasi. Informacija apie sandorio patvirtinimą nurodoma įvykdyto sandorio išraše.

Taisyklės, susijusios su esminiais trūkumais, aprašytais 10 straipsnyje, Pirkėjo teisė vienašališkai nutraukti sutartį, nurodyta 11 straipsnyje, ir skundai, nurodyti šių Bendrųjų sąlygų ir taisyklių 17 straipsnyje, vienodai taikomi ir mokėjimams kriptovaliuta.

Daugiau informacijos apie mokėjimus kriptovaliuta galima rasti interneto svetainėje https://paycek.io .

5.2. Atliekant mokėjimą pavedimu į banko sąskaitą, visa mokėjimui atlikti reikalinga informacija, įskaitant sąskaitos, į kurią Pirkėjas turi atlikti mokėjimą, numerį, siunčiama užsakyme nurodytu el. pašto adresu. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą naudodamasis internetine bankininkyste arba atlikdamas mokėjimą banko skyriuje, pašte ar pan.

 

Sąskaitų faktūrų teikimas

6 straipsnis

6.1.Sąskaita faktūra pateikiama popierine forma kartu su užsakymu į Pirkėjo pasirinktą pristatymo vietą. Gavęs pirkimo kainos sumą, Pardavėjas išsiunčia mokėjimo patvirtinimą Pirkėjui Pirkėjo el. paštu.

 

Pristatymas (perdavimas)

7 straipsnis

7.1. Pardavėjas privalo perduoti Objektą Pirkėjui kaip įmanoma greičiau, priklausomai nuo turimų Objekto atsargų ir ne vėliau kaip per teisės aktuose nustatytą 30 dienų terminą nuo to momento, kai Pirkėjas priėmė pasiūlymą, kuris buvo patvirtintas, kaip nurodyta šių Bendrųjų sąlygų 4 straipsnyje.

7.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, nenugalimos jėgos aplinkybėms ar nutikus įvykiams, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti ir dėl kurių neįmanoma pristatyti Objekto per pirmesnėje šio straipsnio dalyje nurodytą terminą, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją, o pristatymo terminas pratęsiamas tiek, kiek trunka ypatingos aplinkybės, dėl kurių Objekto pristatymas neįmanomas.

7.3. Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimą perduoti Objektą Pirkėjui, kai Pardavėjas asmeniškai arba per tarpininką perduoda Objektą Pirkėjui, arba kai perduoda dokumentą, su kuriuo Objektą galima atsiimti. Pastaruoju atveju atsiėmimo vieta nurodoma šiame dokumente.

7.4. Vietoje Pirkėjo Objektą gali atsiimti suaugęs asmuo, Pirkėjo įgaliotas notaro patvirtintu įgaliojimu, ir tokiu atveju pristatymas Pirkėjui laikomas įvykdytu tinkamai.

7.5. Pirkėjas įsipareigoja perduoti Objektą Pirkėjui tinkamos būklės ir yra atsakingas už matomus esminius Objekto trūkumus.

7.6. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie bet kokius esminius Objekto trūkumus per 24 valandas nuo Objekto perėmimo ir pristatyti tą patį Objektą Pardavėjui per 48 valandas, kad Pardavėjas galėtų Objektą patikrinti. Momentas, nulemiantis, ar buvo laikomasi 48 valandų termino, yra Objekto perdavimo pristatymo tarnybai momentas. Skundai dėl Objektų, kurie buvo išimti iš originalios pakuotės ir kuriems Pirkėjas neturi sąskaitos-faktūros, nebus nagrinėjami.

7.7. Pardavėjas neprivalo perduoti Objekto, jei Pirkėjas nėra sumokėjęs visos Objekto kainos.

7.8. Jei Pirkėjas be pagrįstos priežasties atsisako perimti laiku ir sutartu būdu perduotą Objektą, už kurį yra sumokėta visa kainos suma, Pardavėjas gali išsiųsti Objektą šių Bendrųjų sąlygų 4 straipsnyje aprašytame pasiūlyme nurodytu Pirkėjo adresu ir jei Pirkėjas gauna šį siuntinį, laikoma, kad Objektas jam pristatytas tinkamai, ir tokiu atveju Pirkėjas įpareigojamas sumokėti papildomus pristatymo nurodytu adresu kaštus, jei buvo sutarta dėl paėmimo kitu adresu. Jei Pirkėjas yra sumokėjęs visą kainą už Objektą ir Objektas grąžinamas Pardavėjui dėl to, kad nebuvo pristatytas Pirkėjui, Pardavėjas nuo priimto pasiūlymo pasilieka 10 proc. Objekto kainos sumos nuostoliams padengti ir pakviečia Pirkėją nurodyti vietą arba sąskaitos numerį bei banką, kuriame laikoma sąskaita, t. y. būdą, kaip jiems bus grąžinta 90 proc. šių Bendrųjų sąlygų 4 straipsnyje aprašytame pasiūlyme nurodyta kaina (toliau – Kvietimas). Jei Pirkėjas per 30 dienų nuo dienos, kai buvo gautas Kvietimas, nenurodo pinigų grąžinimo laiko ir būdo, laikoma, kad Pirkėjas grąžintinos sumos atsisakė.

Siuntimas

8 straipsnis

8.1. Siuntimas vykdomas Europos Sąjungoje.

8.2. Visas siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Siuntimo kaina apskaičiuojama automatiškai pirkimo metu, o elektroninė internetinės parduotuvės sistema parengia Pasiūlymą, kuriame nurodoma pasirinktų prekių kaina ir siuntimo kaina. Siuntimo kaina – tai atskirai internetinės parduotuvės pirkinių krepšelyje žemiau vienos ar daugiau užsakytų prekių kainos nurodoma suma, apskaičiuojama pagal užsakymo vertę. Siuntimo kaina apskaičiuojama remiantis pateikta lentele.

Krepšelio vertėSiuntimo kaina
Iki 499,99 €

15,00 €

500,00–1 499,99 €

30,00 €

1 500,00–2 499,99 €

75,00 €

2 500,00–4 999,99 €

95,00 €

5 000,00–9 999,99 €

110,00 €

10 000,00–14 999,99 €

150,00 €

15 000,00–19 999,99 €

185,00 €

8.3. Pristatymą vykdo siuntų pristatymo tarnyba. Pristatymas vykdomas užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas prisiima atsakomybę už kontaktinės informacijos ir pristatymo adreso tikslumą.

8.4. Pristatymas gali būti laikinai sulaikytas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas dės visas pagrįstas pastangas suorganizuoti pristatymą kitą dieną.

 

 

Užsakymas per internetinę parduotuvę

9 straipsnis

9.1. Visos šių Bendrųjų sąlygų ir taisyklių nuostatos taikomos brangiųjų metalų pirkimui per internetinę parduotuvę Pardavėjo interneto svetainėje www.aurodomus.com.

9.2. Pirkėjas internetinėje parduotuvėje išsirenka prekes į savo pirkinių krepšelį. Norint tai padaryti, nereikia prisijungti ar registruotis. Prieš apmokėjimą Pirkėjas turi prisijungti (jei anksčiau to nepadarė), patvirtinti, kad sutinka su Bendrosiomis sąlygomis ir taisyklėmis, ir užpildyti bei patvirtinti duomenis formoje. Tik atlikus šiuos veiksmus galima atlikti mokėjimą ir įsigyti pasirinktas prekes. Prieš patvirtindamas pirkimą, Pirkėjas privalo perskaityti Bendrąsias sąlygas ir taisykles ir pažymėti langelį patvirtindamas (-a), kad su jomis sutinka. Pirkimo patvirtinimas nepažymėjus šio langelio neįmanomas. Prekių kainos tiesiogiai priklauso nuo su LPMM pateikiamų kainų. Dėl šios priežasties prekės kaina tuo metu, kai ji įdedama į prekių krepšelį, gali skirtis nuo kainos, galiojančios pirkimo patvirtinimo metu. Taikoma kaina yra kaina, galiojanti pirkimo patvirtinimo metu.

9.3. Kol pirkimas nėra patvirtintas, Pirkėjas gali papildyti pirkinių krepšelį arba pašalinti prekes iš pirkinių krepšelio. Patvirtinus pirkimą (pažymėjus langelį „Patvirtinti pirkimą“ ir t. t.) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma sutartis. Patvirtindamas pirkimą, Pirkėjas patvirtina, kad sutinka su kaina (kainomis), kuri tuo metu skelbiama internetinės parduotuvės kainoraštyje, ir su Bendrosiomis sąlygomis ir taisyklėmis ir kad prieš sudarydamas (-a) sutartį susipažino su visu Bendrųjų sąlygų tekstu.

 

Atsakomybė už esminius trūkumus

10 straipsnis

10.1. Įmonė „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“ atsako už esminius prekės trūkumus pagal galiojančius teisės aktus. Pirkėjas privalo pranešti įmonei „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“ apie bet kokius matomus prekės trūkumus per du mėnesius nuo trūkumo nustatymo dienos ir ne vėliau kaip per dvejus metus nuo rizikos perleidimo Pirkėjui momento. Jei po to, kai Pirkėjas gauna Objektą, paaiškėja, kad Objektas turi trūkumų, kurių nebuvo įmanoma pastebėti atliekant įprastą patikrinimą perdavimo metu, kad neprarastų savo teisių, Pirkėjas privalo apie tai informuoti įmonę „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“ per du mėnesius nuo dienos, kai trūkumas buvo pastebėtas.

10.2. Esminiai trūkumai, už kuriuos atsakinga įmonė „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“:

(1) esminiai Objekto trūkumai rizikos perleidimo Pirkėjui metu, neatsižvelgiant į tai, ar Pirkėjas apie juos žinojo;
(2) taip pat esminiai trūkumai, kurie paaiškėjo po rizikos perleidimo Pirkėjui momento, jei trūkumai atsirado dėl prieš tai buvusių sąlygų.
(3) Laikoma, kad bet koks Objekto trūkumas, atsiradęs per vienerius metus nuo rizikos perleidimo momento, taip pat egzistavo rizikos perleidimo momentu, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas įrodo priešingai arba priešinga išvada darytina remiantis Objekto ar trūkumo pobūdžiu.

10.3. Objektas laikomas turinčiu trūkumų, jei:
(1) Objektas neatitinka aprašymo, tipo, kiekio ir kokybės, t. y. nepasižymi tokiomis funkcinėmis galimybėmis, suderinamumu, sąveikumu ir kitomis savybėmis, kaip nurodyta pirkimo sutartyje;
(2) Objektas nėra tinkamas jokiam specifiniam tikslui, kuriam Pirkėjui jo reikia ir apie kurį Pirkėjas ne vėliau kaip sutarties sudarymo momentu informavo Pardavėją ir dėl kurio Pardavėjas davė savo pritarimą;
(3) Objektas nebuvo pristatytas su visais priedais ir instrukcijomis, įskaitant montavimo instrukcijas, kaip nustatyta pirkimo sutartyje; arba
(4) Objektas nebuvo pristatytas su visais atnaujinimais, kaip numatyta pirkimo sutartyje;
(5) Objektas nėra tinkamas naudoti tiems tikslams, kuriems to paties tipo objektai įprastai naudojami atsižvelgiant į visus Europos Sąjungos ir Kroatijos teisės aktus, techninius standartus arba, jei tokie standartai neegzistuoja, konkrečioje srityje taikomus elgesio kodeksus, jei tokių yra;
(6) Objektas neatitinka pavyzdžio ar modelio, kurį Pardavėjas pateikė Pirkėjui prieš sudarydamas sutartį, kokybės ir aprašymo;
(7) Objektas nėra pristatytas su priedais, įskaitant pakuotę, montavimo instrukcijas ar kitas
instrukcijas, kurias Pirkėjas galėjo pagrįstai tikėtis gauti;
(8) Objektas neatitinka kiekio rodiklių arba nepasižymi savybėmis, įskaitant susijusias su patvarumu, funkcinėmis galimybėmis, suderinamumu ir saugumu, kurios yra įprastos tos pačios rūšies objektui ir kurių Pirkėjas galėjo pagrįstai tikėtis atsižvelgiant į Objekto pobūdį ir viešus Pardavėjo ir kitų asmenų pareiškimus ankstesnių sandėrio eigos etapų metu, įskaitant gamintojo ar gamintojo vardu paskelbus pareiškimus, ypač reklamose ar etiketėse.

10.4. Jei Pirkėjas, remdamasis gamintojo ar jo atstovo pareiškimais, tikėjosi, kad Objektas pasižymi tam tikromis savybėmis, į šį trūkumą nebus atsižvelgiama, jei įmonė „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“ nežinojo arba nebuvo įpareigota žinoti apie šiuos viešus pareiškimus, arba jei šie vieši pareiškimai buvo paneigti sutarties sudarymo momentu, arba jei šie vieši pareiškimai neturėjo įtakos Pirkėjo sprendimui sudaryti sutartį.

10.5. Sutarčių su vartotojais atveju, šio straipsnio 10.3 dalies 5–8 punktuose nurodyti trūkumai neegzistuoja, jei sutarties sudarymo momentu vartotojas buvo konkrečiai informuotas, kad tam tikra objekto savybė ne visai atitinka kriterijus, taikomus šio straipsnio 10.3 dalies 5–8 punktuose nurodytiems trūkumams nustatyti, ir jei sudarydamas sutartį vartotojas aiškiai ir atskirai sutiko su šiuo nukrypimu.

10.6.  Pirkėjas, laiku ir tinkamai informavęs įmonę „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“ apie trūkumą, turi teisę:
prašyti ištaisyti trūkumą;
reikalauti perduoti kitą objektą be trūkumų; arba
prašyti proporcingai sumažinti kainą.

(1) Pirkėjas gali paskelbti apie sutarties nutraukimą, jei prieš tai įmonei „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“ nurodė protingą vėlesnį terminą sutarčiai įvykdyti.
(2) Naudodamasis savo teise reikalauti, kad trūkumas būtų ištaisytas, Pirkėjas gali rinktis trūkumo pašalinimą arba
Objekto pakeitimą nauju.
(3) Įmonė „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“ turi teisę atsisakyti ištaisyti trūkumą, jei trūkumo ištaisyti arba prekės pakeisti neįmanoma arba jei dėl to atsirastų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, ypač į Objekto be trūkumų vertę, trūkumo svarbą ir, ar trūkumo ištaisymas ar prekės pakeitimas gali būti atliktas nesukeliant didelių nepatogumų Pirkėjui.
(4) Pirkėjas gali nutraukti sutartį nesuteikdamas (-a) ilgesnio termino, jeigu, pranešus apie trūkumus įmonei „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“, pastaroji informuoja Pirkėją, kad įmonė neįvykdys sutarties, arba jei konkretaus atvejo aplinkybės aiškiai rodo, kad įmonė „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“ negalės įvykdyti sutarties net ir per ilgesnį terminą, taip pat jei dėl Pardavėjo vėlavimo Pirkėjas negalės pasiekti tikslo, dėl kurio buvo sudaryta sutartis.
(5) Jei trūkumas nereikšmingas, Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, tačiau turi kitų teisų, kylančių iš atsakomybės už esminius trūkumus, įskaitant teisę reikalauti nuostolių atlyginimo. Prievolė įrodyti, kad trūkumas yra nereikšmingas, tenka įmonei „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“
(6) Trūkumų šalinimo ir pakaitinių prekių be trūkumų perdavimo išlaidas padengia Pardavėjas.
(7) Kai Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pirkėjui taikomos Civilinių prievolių įstatyme nustatytos taisyklės dėl esminių trūkumų, o Bendrųjų sąlygų skyriaus „Esminiai trūkumai“ taisyklės netaikomos.

 

Teisės vienašališkai nutraukti sutartį netaikymas

11 straipsnis

11.1. Vadovaujantis Vartotojų apsaugos įstatymo (toliau – Oficialusis leidinys Nr. 41/14, 110/15, 14/19) 79 straipsnio 2 dalies nuostatomis, Pirkėjas neturi teisės vienašališkai nutraukti pirkimo sutarties, nes sutarties dalykas yra prekės ar paslaugos, kurių kaina priklauso nuo finansų rinkoje vykstančių pokyčių, nepriklausančių nuo prekybininko įtakos, kurie gali atsirasti vartotojo teisių vienašališkai nutraukti sutartį galiojimo laikotarpiu.

 

Teisės aktų laikymasis vadovaujantis Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu įstatymu

 

12 straipsnis

12.1. Pardavėjas yra įpareigotas rinkti ir tvarkyti identifikavimo duomenis iš galiojančio tapatybės nustatymo dokumento vadovaujantis Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu įstatymo nuostatomis (Oficialusis leidinys Nr. 108/17, 39/19).

12.2. Vadovaujantis Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu įstatymo nuostatomis, taip pat kitų teisės aktų nuostatomis, Pardavėjas gali prašyti Pirkėją identifikuoti tapatybę. Jei toks identifikavimas būtinas, Pardavėjas apie tai informuos Pirkėją. Tapatybės identifikavimo procedūra gali būti atliekama viename iš įmonės filialų pateikiant oficialų asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka arba atlikus procedūrą internetu. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu apriboti ar išplėsti galimybes, ypač identifikavimo reikalavimus, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus.

12.3. Jei pagal 12.2 punktą taikomas identifikavimo reikalavimas, prieš sudarant sutartį ar vykdant sandorį ir ne vėliau kaip iki Objekto pristatymo Pirkėjo tapatybė privalo būti aiškiai identifikuota. Atitinkamai, Pardavėjas yra teisėtai įpareigotas nuolat stebėti verslo santykius, įskaitant vykdant verslo santykius tvarkomų sandorių peržiūrą, ir reguliariai atnaujinti atitinkamus dokumentus, duomenis ar informaciją.

12.4. Pirkėjas privalo dalyvauti vykdant teisinius įsipareigojimus ir pateikti reikiamus dokumentus bei informaciją, taip pat jiems tenka baudžiamoji ir materialinė atsakomybė už jų teisingumą ir tikslumą.

12.5. Įtarus pinigų plovimą arba Pirkėjui atsisakius pateikti reikiamus dokumentus, Pardavėjas privalo imtis visų būtinų veiksmų ir priemonių, nustatytų teisės aktų nuostatose. Pardavėjas neatsako už jokius nuostolius, kuriuos dėl to gali patirti Pirkėjas.

 

 

Asmens duomenų tvarkymas ir apsauga

13 straipsnis

13.1. Asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir atsižvelgdami į nacionalinį Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo įstatymą.

13.2. Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 ir 14 straipsnių nuostatas teikiame Jums informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, kokias su duomenų tvarkymu ir apsauga susijusias teises Jūs turite ir kaip šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir naudojame teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, užtikrindami Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo neleistino ar neteisėto tvarkymo, taikydami griežčiausias technines, saugumo ir organizacinės apsaugos priemones.

13.3. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, bet kuriuo metu galite kreiptis į Pardavėją, kuris veikia kaip duomenų valdytojas. Savo prašymą taip pat galite pateikti raštu įmonei „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“ adresu Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, arba kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu gdpr@aurodomus.com.

.

Slapukų (angl. Cookies) naudojimas

14 straipsnis

14.1. Pirkimo proceso metu Pardavėjas savo interneto svetainėje naudoja vadinamuosius „slapukus“. Naudodamasis interneto svetaine www.aurodomus.com Naudotojas sutinka su slapukų naudojimu. Užblokavęs slapukus Naudotojas vis tiek gali naršyti interneto svetainėje, tačiau kai kurios jos funkcijos gali būti nepasiekiamos.

 14.2. Slapukas – tai informacija, kuri yra išsaugoma Naudotojo kompiuteryje jam lankantis interneto svetainėje. Slapukai paprastai išsaugo naudotojo nuostatas ir interneto svetainės nuostatas, pavyzdžiui, pageidaujamą interneto svetainės kalbą ar adresą. Vėliau Naudotojui pakartotinai apsilankius toje pačioje interneto svetainėje, interneto naršyklė pasinaudoja su interneto svetaine susietais slapukais. Tokiu būdu Pardavėjas gali rodyti kiekvienam individualiam naudotojui pritaikytą informaciją. Slapukai gali saugoti įvairią informaciją, įskaitant asmens duomenis (pavyzdžiui, Naudotojo vardą ar el. pašto adresą). Vis dėlto, ši informacija gali būti saugoma tik tuo atveju, jei Naudotojas suteikia tam leidimą – interneto svetainės negali pasiekti informacijos, kurią saugoti Naudotojas nesuteikė savo leidimo, taip pat negali pasiekti kitų failų Naudotojo kompiuteryje. Numatytųjų slapukų išsaugojimo ir siuntimo veikla naudotojams nėra matoma. Vis dėlto naudotojas gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus, kad galėtų pasirinkti, patvirtinti ar atmesti prašymus išsaugoti slapukus automatiškai ištrinant įrašytus slapukus užvėrus interneto naršyklę ir kt.

 

Intelektinės nuosavybės teisės

15 straipsnis

15.1. Pagal mūsų privatumo ir intelektinės nuosavybės taisykles visas turinys (tekstai, nuotraukos, grafika, vaizdo įrašai, prekių ženklai) ir dizainas išimtinai ir visiškai priklauso Pardavėjui, t. y. įmonei „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“ (Opatija) ir yra saugomi teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės teises. Naudoti, kopijuoti, platinti, perduoti, skelbti ar atgaminti šios svetainės / srities turinį be aiškaus Pardavėjo ir autorių teisių turėtojo sutikimo griežtai draudžiama. Išimtis: visi kiti sistemoje esantys prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų intelektinė nuosavybė.

15.2. Bet koks šių sąlygų pažeidimas gali būti laikomas autorių teisių, prekių ženklų teisių ar bet kokios kitos formos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu ir dėl to gali būti pradėtas teismo procesas.

 

 

Interneto svetainių naudojimas

16 straipsnis

16.1. Internetinės prekybos paslaugas Pardavėjas teikia per interneto svetainę, kurios domeno pavadinimas yra: https://www.aurodomus.com.

16.2. Pirkėjas aiškiai sutinka naudotis šia interneto svetaine tik savo atsakomybe.

16.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti interneto svetainę ar ją panaikinti, įskaitant jos turinį ir prieinamumą, tačiau tuo neapsiribojant.

 

 

Vartotojų teisių įgyvendinimas, skundų teikimas ir alternatyvus ginčų, susijusių su internetine prekyba, sprendimas

17 straipsnis

17.1. Jei Pirkėjas mano, kad jo verslo santykiuose su pardavėju buvo pažeistos kokios nors Pirkėjo teisės arba kad Pardavėjas nesilaiko šių Bendrųjų sąlygų ar teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų apsaugą, kaip tai numatyta Vartotojų apsaugos įstatymo 10 straipsnyje (Oficialusis leidinys Nr. 41/2014 ir 110/15 14/19), Pirkėjas turi teisę ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo susijusio įvykio Pardavėjui pateikti raštišką skundą įmonės adresu „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“, Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, faksu 051 585 310, asmeniškai Pardavėjo verslo patalpose / parduotuvėse arba el. paštu info@aurodomus.com.

17.2. Kad skundo pateikėjui galėtume patvirtinti, jog raštu pateiktą skundą pagal Vartotojų apsaugos įstatymo 10 straipsnio 5 dalį gavome, ir į jį atsakyti, skundo pateikėjas privalo pateikti tikslią informaciją mūsų atsakymui gauti. Atsakymas į skundą pateikiamas raštu per teisės aktuose numatytą 15 dienų terminą nuo skundo gavimo dienos.

17.3. Kilus ginčams dėl sutarties nuostatų, bendrųjų sąlygų ir taisyklių ar atitinkamų reglamentų taikymo, gali būti teikiamas siūlymas dėl tarpininkavimo kreiptis į Kroatijos prekybos rūmų garbės teismą arba bet kurį tarpininkavimo centrą Kroatijos Respublikoje, t. y. gali būti teikiamas siūlymas dėl alternatyvaus vidaus ir tarpvalstybinio vartotojų ginčų sprendimo pagal vartotojų ginčų alternatyvų sprendimą reglamentuojančius teisės aktus. Pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, su internetine prekyba susiję ginčai gali būti sprendžiami per EGS platformą, kurią galima rasti čia: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show .

Tai laisvai pasirenkama procedūra ir Pirkėjas joje nedalyvauja.

 

Baigiamosios ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

18 straipsnis

18.1. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams ir tarpusavio teisėms bei pareigoms taikoma Kroatijos Respublikos materialinė teisė.

18.2. Išimtinė bet kokių ginčų, susijusių su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir taisyklėmis arba su jų įgyvendinimu, kurie gali kilti iš santykių tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendimo jurisdikcija priklauso Kroatijos teismams. Sutarties sudarymo vieta ir Pardavėjo paslaugų teikimo vieta yra Kroatijos Respublika.
18.3. Oficiali pirkimo sutarčių sudarymo kalba yra kroatų.

18.4. Įmonė „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“ deda visas pagrįstas pastangas, kad tinkamai ir laiku įvykdytų savo įsipareigojimus pagal šias Bendrąsias sąlygas. Nepaisant to, įmonė „AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“ nebus atsakinga už įsipareigojimų neįvykdymą dėl ypatingų aplinkybių (force majeure).

 

19 straipsnis

19.1. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už ginčus, kurie gali kilti dėl to, kad Pirkėjas neperskaitė Bendrųjų sąlygų.
19.2. Su Bendrosiomis sąlygomis galima susipažinti Pardavėjo interneto svetainėje, taip pat Bendrosios sąlygos Pirkėjo prašymu gali būti pateiktos tiesiogiai ir raštu Pirkėjo el. pašto adresu arba kitais būdais Pirkėjui prašant.

19.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Bendrąsias sąlygas be išankstinio įspėjimo. Pakeitimai bus atliekami tik iškilus poreikiui suderinti šias Bendrąsias sąlygas su Kroatijos Respublikos teisės aktais ir pasikeitus vidiniams Pardavėjo reikalavimams. Šių Bendrųjų sąlygų pakeitimai skelbiami interneto svetainėje nurodant pakeitimų įsigaliojimo datą.

19.4. Pirkėjas supranta savo pareigą peržiūrėti Bendrąsias sąlygas, kurios galioja tuo metu, kai Pirkėjas naudojasi Pardavėjo paslaugomis interneto svetainėje.
19.5. Jei kuri nors iš šių Bendrųjų sąlygų nuostatų pripažįstama negaliojančia arba neįgyvendinama, tai neturi jokios įtakos likusių šių Bendrųjų sąlygų nuostatų ir bendrai visų Bendrųjų sąlygų galiojimui ir vykdytinumui.
19.6. Šios Bendrosios sąlygos ir taisyklės skelbiamos Pardavėjo interneto svetainėje ir galioja iki tol, kol įsigalioja nauji pakeitimai.

„AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.“ (Opatija)