Инвестиционно сребро

Инвестиционното сребро е страхотен „входен билет“ в света на благородните метали. Инвеститорите го обичат, защото постига растеж в предвидими обстоятелства. Често расте по-бързо от златото, така че се използва за краткосрочни инвестиции.

Уеб магазин за инвестиционно сребро

Инвестиционно сребро

Инвестиционното сребро е най-продаваният благороден метал, ако погледнем общата маса. Сега среброто се използва приблизително 8 пъти повече от златото.

Причината е, че среброто има значително по-високо индустриално приложение. Подобно на златото, среброто се използва като инвестиция по време на криза.

Това е висококачествена „застраховка“ срещу загуба на стойност на имуществото.

Инвестиционното сребро е най-продаваният благороден метал, ако погледнем общата маса. Сега среброто се използва приблизително 8 пъти повече от златото.

Причината е, че среброто има значително по-високо индустриално приложение. Подобно на златото, среброто се използва като инвестиция по време на криза.

Това е висококачествена „застраховка“ срещу загуба на стойност на имуществото.

Инвестиционното сребро понякога расте по-бързо от златото

Цената на среброто обикновено се движи в съответствие с цената на златото. Но има някои изключения, които квалифицираните инвеститори знаят как да използват. А именно, като лидер в сектора, цената на златото расте по-рано и по-бързо от среброто. Следователно във „втората вълна“ на повишаването на стойността на благородните метали среброто по принцип печели повече от златото.

Както при златото, цената на среброто се повишава по време на криза. Тогава търсенето на сребро като инвестиция нараства значително. Но цените на среброто все още имат различни възходи и падения в сравнение с цените на златото. Ето защо много инвеститори инвестират и в двата благородни метала.

Открийте ексклузивната оферта

Благородните метали в нашия уеб магазин се предлагат при най-добри условия. Проверете цените за покупка и продажба на инвестиционно злато и сребро.

Уеб магазин за благородни метали

Инвестиране в сребро - възможности и предизвикателства

Инвестирането в сребро има своите специфики. Една от тях се отнася до паричната политика. Златото е освободено от данъци почти навсякъде по света. Но среброто има различен данъчен статут в различните страни. В Хърватия например ДДС се плаща върху сребърни кюлчета и сребърни монети. Това може да бъде решено чрез дистанционни покупки и защитено съхранение в страни, които не начисляват данъци върху среброто.

Среброто също има значително по-висока потребителска стойност от златото. В резултат на това търсенето на инвестиционно сребро има по-малко влияние върху движението на цените. От общите продажби на сребро през 2019 г., почти 60 процента са предназначени за индустриална употреба.

Допълнително предизвикателство при закупуване на сребро са относително по-високите разходи за съхранение. Златните кюлчета имат около 80 пъти по-малка маса от сребърните кюлчета със същата стойност. Но това съотношение цена-маса от друга страна представлява предимството на среброто. А именно, средното съотношение на стойността на грам злато и сребро е 1 към 80. Ситуации, в които това съотношение нараства до 90 или 100, са ясен знак, че среброто е подценено. Инвеститорите използват това като сигнал за покупка. Допълнително предимство на среброто е относително ниската цена. Следователно, то представлява идеална първоначална инвестиция за „влизане“ във важния пазар на благородни метали.

Инвестирането в сребро има своите специфики. Една от тях се отнася до паричната политика. Златото е освободено от данъци почти навсякъде по света. Но среброто има различен данъчен статут в различните страни. В Хърватия например ДДС се плаща върху сребърни кюлчета и сребърни монети. Това може да бъде решено чрез дистанционни покупки и защитено съхранение в страни, които не начисляват данъци върху среброто.

Среброто също има значително по-висока потребителска стойност от златото. В резултат на това търсенето на инвестиционно сребро има по-малко влияние върху движението на цените. От общите продажби на сребро през 2019 г., почти 60 процента са предназначени за индустриална употреба.

Допълнително предизвикателство при закупуване на сребро са относително по-високите разходи за съхранение. Златните кюлчета имат около 80 пъти по-малка маса от сребърните кюлчета със същата стойност. Но това съотношение цена-маса от друга страна представлява предимството на среброто. А именно, средното съотношение на стойността на грам злато и сребро е 1 към 80. Ситуации, в които това съотношение нараства до 90 или 100, са ясен знак, че среброто е подценено. Инвеститорите използват това като сигнал за покупка. Допълнително предимство на среброто е относително ниската цена. Следователно, то представлява идеална първоначална инвестиция за „влизане“ във важния пазар на благородни метали.

Цена на среброто за грам от 1980 до 2020 г. в щатски долари.

Chart by Visualizer

Интересувате ли се от инвестиционно сребро?

Не намерихте информацията, която търсите? Проверете отговорите в секция Често задавани въпроси. Или се свържете с нас.

Контакти
Споделете тази страница